Chat with us, powered by LiveChat Hvor meget medicin skal børn have?
Sundhed

Dosering af medicin til børn

Når det gælder medicin til børn er det vigtigt at doseringen er korrekt. For lille dosis har ringe effekt, for stor dosis kan være livsfarlig.

Valg af medicin til børn

Børn kan også have brug for medicin til behandling eller forebyggelse. Det er vigtigt at vælge medicin, som må bruges af børn på dit barns alder. Noget medicin har fastlagt specifikke aldersgrupper ved anvendelse fx må anvendes til børn over 6 år. Derfor er det altid vigtigt at tjekke på pakningen, om der gælder særlige restriktioner ved lægemidlet, når et barn skal have medicin.

Spørg lægen

Børn under 2 år må ikke få medicin medmindre en læge har anbefalet det. Det skyldes, at det kan være svært at vurdere symptomer hos så små børn. Det kræver derfor en lægelig undersøgelse eller diagnose, før man vælger at behandle med medicin.

Barnets vækst og udvikling kan påvirkes af nogle lægemidler, og disse bør naturligvis undgås. Det samme gælder nye eller mere specielle lægemidler, hvor erfaring med behandling af børn savnes.

Er dit barn under 2 år, skal du tale med lægen, inden du giver barnet medicin.

Den rigtige dosis

Dosis afhænger af barnets alder og vægt. Børns organer håndterer medicin anderledes end voksnes. Derfor er det ikke altid nok at reducere en voksendosering ned til barnedosering ved kun at beregne ud fra barnets vægt. Noget medicin, fx næsemidler og smertestillende medicin, findes i styrker, der er specielt tilpasset børn.

Hverken for stor eller for lille

Der skal være en vis koncentration af medicinen på virkningsstedet i kroppen, for at den har en virkning. Der er fare for at medicinen ikke virker, hvis dosis bliver for lille, og overdosering kan i værste fald være dødelig. 

Medicin til nyfødte

Medicinen omsættes typisk via leveren og udskilles via nyrerne. Hos nyfødte er mange organer ikke helt modne endnu. En del babyer gylper meget, hvilket naturligvis også kan påvirke optagelsen, hvis lægemidlet gives gennem munden. Det betyder, at behandling med medicin til nyfødte børn er en opgave for specialister. 

Medicin til mindre børn

Dosis til mindre børn beregnes typisk ud fra barnets alder og vægt. Det er derfor en god ide at tjekke angivelsen af dosering på medicinæsken eller læse om det indlægssedlen. Du kan altid spørge på apoteket, hvis du er i tvivl om doseringen af medicin til dit barn. Apoteket kan rådgive om medicinen må bruges til børn, og hvilken dosering som anbefales.

Vær opmærksom ved opkast

Nogle børn kaster op, når de har feber og det gør det vanskeligt at dosere medicin, som gives via munden, da barnet kan kaste medicinen op, inden den virker. Hvis dit barn kaster op, anbefalet det i stedet at give barnet stikpiller (suppositorier), der skal indføres i endetarmen. 

Væskemangel påvirker medicinens koncentration

Vær desuden opmærksom på, at et barn med feber skal drikke rigelig væske for at undgå væskemangel. Vand udgør en større del af et barns krop end af en voksen krop.
 
Når børn får medicin, fordeler den sig i en større mængde væske og koncentrationen af medicinen bliver forholdsvis mindre. Hvis barnet derimod mangler væske kan medicinen blive for koncentreret og dermed virke for kraftigt.

Optagelse af medicin gennem huden er større hos børn, da huden er meget tynd. Derfor kan cremer, der normalt kun skal virke lokalt på huden, også blive optaget i kroppen. Cremer med binyrebarkhormoner bør derfor kun bruges med stor forsigtighed.

 

Medicin til større børn

Når barnet er omkring 15 år gammelt, kan det benytte voksendosis for det meste medicin.

En vellykket behandling

En forudsætning for, at behandlingen lykkes, er, at forældrene husker at give barnet medicinen, i den rette dosis, på det rette tidspunkt. Hvis lægen udskriver medicin til dit barn er det en god ide at spørge til: 
 
  • hvor meget medicinen dit barn skal have af gangen (dosis)
  • hvor mange gange dagligt barnet skal have medicin
  • og i hvor lang tid barnet skal have medicin.
Spørg på apoteket hvis du har spørgsmål til dit barns medicin.

Er hun ikke alt for varm? Du kan spørge apoteket om hjælp 24 timer i døgnet