Chat with us, powered by LiveChat Dosering af medicin til børn
Sundhed

Dosering af medicin til børn

Når det gælder medicin til børn er det vigtigt at doseringen er korrekt, da en for lav dosis har ringe effekt, men en for høj dosis kan være livsfarlig.

Valg af medicin til børn

Det er vigtigt at vælge medicin, som må bruges af børn på dit barns alder.
 
Medicin kan have specifikke aldersgrupper ved anvendelse, og derfor er det altid vigtigt at tjekke på pakningen, om der er særlige regler eller aldersgrænser ved lægemidlet, når et barn skal have medicin.

Spørg lægen

Børn under 2 år må ikke få medicin medmindre en læge har anbefalet det. Det skyldes, at det kan være svært at vurdere symptomer hos så små børn, som derfor kræver en lægelig undersøgelse eller diagnose, før man vælger at behandle med medicin.

Barnets vækst og udvikling kan påvirkes af nogle lægemidler, og disse bør naturligvis undgås.

Det samme gælder nye eller mere specielle lægemidler, hvor erfaring med behandling af børn savnes.

Er dit barn under 2 år, skal du tale med lægen, inden du giver barnet medicin.

Doseringen

Dosering af lægemidler afhænger af lægemidler, barnets alder og vægt. Børns organer håndterer medicin anderledes end voksnes, og derfor er det ikke altid nok at reducere en voksendosering ned til barnedosering ved kun at beregne ud fra barnets vægt. Noget medicin, fx næsemidler og smertestillende medicin, findes i styrker, der er specielt tilpasset børn.

Der skal være en vis koncentration af medicinen på virkningsstedet i kroppen, for at medicinen har en virkning. Der er fare for at medicinen ikke virker, hvis dosis bliver for lav, mens overdosering kan i værste fald være dødelig. 

Nogle børn kaster op, når de har feber og det gør det vanskeligt at dosere medicin, som gives via munden, da barnet kan kaste medicinen op, inden den virker. Hvis dit barn kaster op, kan det overvejes at give barnet stikpiller (suppositorier), der skal indføres i endetarmen. 
Termometer
Hvis barnet har feber og kaster op, er det svært at dosere flydende medicin og tabletter.

Vær desuden opmærksom på, at et barn med feber skal drikke rigeligt væske for at undgå væskemangel. Vand udgør en større del af et barns krop end af en voksen krop, og når børn får medicin, fordeler medicinen sig i en større mængde væske, og koncentrationen af medicinen bliver forholdsvis mindre. Hvis barnet derimod mangler væske kan medicinen blive for koncentreret og dermed virke for kraftigt.

Optagelse af medicin gennem huden er større hos børn, da huden er meget tynd. Derfor kan cremer, der normalt kun skal virke lokalt på huden, også blive optaget i kroppen, og cremer med binyrebarkhormoner bør derfor bruges med stor forsigtighed.

Husk at spørge om:

  • hvor meget medicinen dit barn skal have ad gangen (dosis)
  • hvor mange gange dagligt barnet skal have medicin
  • og i hvor lang tid barnet skal have medicin.

Nyfødte

Medicinen omsættes typisk via leveren og udskilles via nyrerne, men hos nyfødte er mange organer ikke helt modne endnu. Derudover gylper en del babyer, hvilket naturligvis også kan påvirke optagelsen, hvis lægemidlet gives gennem munden. Det betyder, at behandling med medicin til nyfødte børn er en opgave for sundhedsprofessionelle, og derfor skal lægen kontaktes. 

Mindre børn

Dosis til mindre børn beregnes typisk ud fra barnets alder og vægt. Doseringen kan finde på medicinæsken eller i indlægssedlen, og du kan altid spørge på apoteket, hvis du er i tvivl om doseringen af medicin til dit barn. Apoteket kan rådgive om medicinen må bruges til børn samt anbefalede dosering.
Badevægt
Dosis til mindre børn beregnes typisk ud fra barnets alder og vægt.

Større børn

Når barnet er omkring 15 år gammelt, kan det benytte voksendosis for det meste medicin.
Spørg på apoteket, hvis du har spørgsmål til dit barns medicin.
 

Du kan spørge apoteket om hjælp 24 timer i døgnet