Chat with us, powered by LiveChat Hvad gør man, når børn får feber?
Sundhed

Hvad skal du gøre ved feber hos børn?

Små børn får let høj feber, men det er ikke kun temperaturen, du skal være opmærksom på, når dit barn er sygt.


Et barn har feber, når temperaturen er over 38 grader. Den normale kropstemperatur er i reglen lavest om morgenen og 0,5-1 grad højere om aftenen.

Små børn får hyppigt meget høj feber og kan have det relativt godt på trods af den høje feber. Dette i modsætning til større børn.
 
I langt de fleste tilfælde skyldes høj feber hos små børn en fredelig virusinfektion, men det er vigtigt at udelukke en alvorlig infektion med bakterier, der kræver behandling med antibiotika.
 
Temperaturer over 40 grader øger risikoen for infektion med bakterier, men oftest skyldes den høje feber fredelige virusinfektioner.
Termometer
Et barn har feber, når temperaturen er over 38 grader. Den normale kropstemperatur er i reglen lavest om morgenen og 0,5-1 grad højere om aftenen.

Hvordan vurderer man hvor sygt barnet er?

Feberen er ikke det eneste, der siger noget om, hvor sygt barnet er. Det er meget vigtigt at vurdere barnet i sin helhed, og her er forældrene eksperter, for de kender deres barn bedst.

 • Er barnet vågent og opmærksomt, kan det trøstes, vil det se TV, vil det lege? Det er bekymrende, hvis barnet er slapt og uinteresseret. Sløvhed er et tegn på alvorlig sygdom
 • Drikker barnet? Er der våde bleer/vandladninger?
 • Trækker barnet vejret normalt? Er vejrtrækningen hurtig eller besværet?
 • Hvor længe har barnet været syg? Er der tegn på bedring eller forværring?

Alder

Hos helt små børn kan det være svært at vurdere årsagen til feberen. Børnene kan ikke selv forklare deres symptomer, og ofte er symptomerne uspecifikke.
 
Helt små børn under tre måneder har sjældnere feber end større børn, og det betyder, at små børn under tre måneder med feber skal vurderes af læge og eventuelt indlægges. Børn under 1 måned bør altid indlægges.
Selv lidt større børn kan have svært ved at forklare deres symptomer og vil ofte blot sige, at de har ondt i maven, når de fx har halsbetændelse eller lungebetændelse. 

Hvorfor har barnet feber?

Ofte er man ikke i tvivl om, hvorfor barnet har feber, hvis barnet har diarré og opkastninger, er forkølet, hoster, har øresmerter eller udslæt. I langt de fleste tilfælde skyldes feberen en fredelig virusinfektion i de øvre luftveje, der går over af sig selv.

Hvis barnet har udslæt, der ikke forsvinder, når man trykker på udslættet, skal barnet undersøges akut af læge, da udslættet kan være udtryk for en alvorlig infektion, der kræver øjeblikkelig behandling med antibiotika.

Hvad kan man selv gøre?

Sørg for at barnet får rigeligt at drikke. Der skal være våde bleer, og hos større barn skal man være opmærksom på, om barnet har vandladninger.

Sørg for at afdække barnet. Lad det fx ligge med et dynebetræk, så det ikke ligger for varmt.

Man kan give svag smertestillende medicin (fx paracetamol) efter vægt i få dage, hvis barnet fx har ondt i øret eller er alment utilpas, da det bedrer almentilstanden og får barnet til at spise og drikke bedre. 
Illustration af kiks og vand
Sørg for at barnet får rigeligt at drikke og spise.

Hvornår skal man søge læge?

 1. Alle børn under 3 måneder med feber skal ses af læge
 2. Børn under 2 år, hvor man ikke har en oplagt forklaring på feberen, da urinvejsinfektion skal udelukkes
 3. Hvis barnet er sløvt og slapt
 4. Hvis barnet er utrøsteligt og irritabelt, og ikke kan finde ro
 5. Hvis barnet ikke tisser
 6. Hvis barnet har udslæt, der ikke forsvinder, når man trykker på udslættet
 7. Hvis der er nakkestivhed - dvs. barnet kan ikke bøje nakken
 8. Ved høj og langvarig feber
 9. Hvis barnet ikke viser tegn på bedring i løbet af nogle dage.

Du kan spørge apoteket om hjælp 24 timer i døgnet