Vaccinationspakken indeholder:

  • Gratis vaccination mod (og i enkelte tilfælde test for) pneumokokker til alle fyldt 65 år og til risikogrupper, f.eks. kronisk syge under 65 år. Læs mere om pneumokokvaccination
  • Gratis vaccination mod influenza til sundhedspersonale samt øget tilslutning blandt risikogrupper. Læs mere om influenzavaccination
  • Fortsættelse af gratis kighostevaccination til gravide.

Sundheds- og ældreministeriet tilbød de første pneumokokvacciner til de mest sårbare grupper i april 2020. 

Efter Sundhedsstyrelsens anbefaling skulle de første vacciner tilbydes til beboere på plejehjem og til ældre fyldt 65 år med en kronisk lidelse som fx kronisk lungesygdom samt til personer under 65 år, som er i særlig høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom. Vaccinationen kan ske hos egen læge og på plejehjem. En række apoteker tilbyder også pneumokokvaccinationer - men kun til borgere over 65 år.