Vaccinationspakken indeholder:

  • Gratis vaccination mod (og i enkelte tilfælde test for) pneumokokker til alle fyldt 65 år og til risikogrupper, f.eks. kronisk syge under 65 år.
  • Gratis vaccination mod influenza til sundhedspersonale samt øget tilslutning blandt risikogrupper. Læs mere om influenzavaccination på apoteket
  • Fortsættelse af gratis kighostevaccination til gravide.

Sundheds- og ældreministeriet lægger op til, at de første pneumokokvacciner vil blive tilbudt de mest sårbare grupper i løbet af april 2020. 

Efter Sundhedsstyrelsens anbefaling skal de første vacciner tilbydes til beboere på plejehjem og til ældre fyldt 65 år med en kronisk lidelse som fx kronisk lungesygdom samt til personer under 65 år, som er i særlig høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom. Styrelsen lægger desuden op til, at vaccinationen skal ske hos egen læge og på plejehjem.

I august/september 2020 vil den samlede målgruppe på ca. 1,5 mio. personer blive tilbudt pneumokokvaccinationen. 

Apotekerne tilbyder allerede influenzavaccinationer og regner også med at kunne tilbyde de gratis pneumokokvaccinationer til efteråret.