Chat with us, powered by LiveChat A-vitamin – Vitaminer og mineraler på apoteket.dk
Sundhed

A-vitamin

A-vitamin er helt afgørende for dit helbred. Som udgangspunkt får de fleste i Danmark tilstrækkeligt med A-vitamin uden problemer.

Generelt om A-vitamin

A-vitamin er et fedtopløseligt vitamin, der er vigtigt synet. Det er også nødvendigt for, at kroppens hud og slimhinder udvikles og fungerer normalt. A-vitamin er godt for immunforsvaret og sædcelleproduktionen samt smag og appetit.
A-vitamin findes i både animalske levnedsmidler (retinol) og i vegetabilske levnedsmidler (karoten).
De anbefalede daglige indtagelser for voksne mænd er 900 retinolækvivalenter (svarende til 900 mikrogram retinol) og for voksne kvinder 700 retinolækvivalenter.

Hvilke fødevarer indeholder A-vitamin?

A-vitamin findes i en lang række fødevarer i form af retinol (animalsk) og karotener (vegetabilsk).

Retinoler findes især i:

 • Lever
 • Æg
 • Mejeriprodukter
 • Fisk

Karotener findes især i:

 • Bladgrøntsager
 • Gulerødder
 • Abrikoser
 • Spinat
 • Rød peberfrugt

Hvilken funktion har A-vitamin?

A-vitamin er nødvendigt for synet, specielt i dunkel belysning. Vitaminet er desuden nødvendigt for at kroppens hud og slimhinder udvikles og fungerer normalt. A-vitamin er også indblandet i immunforsvaret, sædcelleproduktionen samt smag og appetit.
A-vitamin er vigtigt hos gravide, idet den styrer dannelsen af fosterets organer tidligt i graviditeten.
Man har normalt så store depoter i organismen, at selv om man holder op med at tage A-vitamin, vil der gå mere end 1 år, før der kommer mangelsymptomer.

Hvad sker der, hvis du mangler A-vitamin?

A-vitaminmangel ses kun meget sjældent i Danmark, men det er almindeligt i udviklingslande.
Mangel på A-vitamin viser sig først ved natteblindhed. Senere bliver øjets hornhinde uklar og øjenslimhinderne udtørres, og der kan opstå blindhed.
Man skønner, at omkring ½ million børn hvert år mister synet på grund af A-vitaminmangel. Sideløbende med forandringerne i øjet kommer der tør hud, hyppige infektioner og øget dødelighed.

Hvornår skal du tage A-vitamin?

Der er ingen grund til at indtage A-vitamin i doser større end dem, der findes i en almindelig vitamintablet.

Hvornår må du ikke tage A-vitamin?

Hvis du har svært nedsat nyrefunktion, skal du være varsom med at indtage A-vitamin.

Hvilke bivirkninger har A-vitamin?

Tager du mere end 5-10 gange den anbefalede dosis A-vitamin over en længere periode, kan det give bivirkninger i form af:
 • Tør hud
 • Tørre slimhinder
 • Kløe
 • Hårtab
 • Knogle- og ledsmerter
 • Forhøjet calciumindhold i blodet
 • Leverskade
 • Knogleskørhed
Tager du som voksen en enkeltdosis på mere end 100 gange den anbefalede dosis A-vitamin og som barn mere end 20 gange den anbefalede dosis A-vitamin, kan det give akutte bivirkninger i form af:
 • Hovedpine
 • Kvalme
 • Opkastninger
 • Irritabilitet
 • Kramper
 • Hudkløe
 • Afskalning af huden
Symptomerne forsvinder dog af sig selv i løbet af få uger. 

Må du tage A-vitamin sammen med….?

Forskellige lægemidler, som nedsætter fedtoptagelsen fra tarmen, som paraffinolie og kolestyramin (Questran), nedsætter ligeledes optagelsen af de fedtopløselige vitaminer, herunder A-vitamin.

Må du tage A-vitamin, hvis du er gravid eller ammer? 

Tag aldrig mere end anbefalet dosis. Både mangel på A-vitamin og overdosis kan muligvis øge risikoen for medfødte misdannelser af nervesystem, knogler og hjerte.
Store doser A-vitamin kan formentlig udskilles via modermælken og dermed give anledning til bivirkninger hos det ammende barn.
I praksis betyder det, at gravide og kvinder, der ammer, ikke bør indtage mere A-vitamin som tilskud, end hvad der findes i en almindelig vitamin-mineraltablet.