Chat with us, powered by LiveChat Skimmelsvampeallergi giver astma- og høfeber-symptomer
Allergi og høfeber

Allergi mod skimmelsvamp

Allergi mod skimmelsvamp optræder, når stoffer (allergener) fra svampesporerne sætter sig på slimhinder i øjne, næse og lunger hos personer med allergiantistof rettet mod svampene.

Symptomer på allergi mod skimmelsvamp

De mest almindelige symptomer er:

 • astma
 • snue som ved pollen-høfeber.

Årsager til allergi mod skimmelsvamp

Skimmelsvampe lever så forskellige steder i vores omgivelser som fx i pap og papir, på rådnende eller grønne planter, i fugtige byggematerialer og i jord.
 
De formerer sig ved hjælp af sporer, der frigøres til luften i store mængder og er årsag til allergiske reaktioner.

Skimmelsvamp i bygninger skyldes typisk:

 • dårlig udluftning
 • kolde mure eller gulve (kondens)
 • vandskade
 • stor fugtproduktion ved tøjtørring, badning og madlavning.

Hvad kan du selv gøre ved allergi mod skimmelsvamp?

Undersøg, om der er tegn på skimmelsvampe i bygningen:

 • synlig vækst med misfarvning (oftest sort, brun eller rødlig belægning)
 • muggen lugt, når man kommer ind
 • muggen lugt i tøjet.
Er der skimmelsvampe, skal disse fjernes, fx ved afvaskning af overflader med klorholdige rengøringsmidler eller andre svampedræbende midler.
 
I vandskadede bygninger kan skimmelsvampe optræde massivt i vægge, lofter og gulve, uden at det kan ses. Her skal fagfolk udbedre skaderne.

Faresignaler

Der vil være mistanke om skimmelsvampeallergi, når symptomerne optræder ved høje sporekoncentrationer i luften eller ved ophold i fugtige rum. I naturen er der flest sporer i luften sommer og efterår. Man kan følge koncentrationerne for svampene Cladosporium og Alternaria på nettet og i aviser, de samme steder som pollentallene.

Hvor udbredt er allergi mod skimmelsvamp?

Allergi mod skimmelsvampe er mindre almindeligt end allergi mod pollen, pelsdyr eller husstøvmider.

Undersøgelse for allergi mod skimmelsvamp

Tal med din læge, hvis du har astma eller helårssnue (høfeber). Du kan blive undersøgt for allergi, fx med blodprøver, priktest på huden eller målinger af lungernes funktion (pusteprøver).

Fakta: Andre navne og stavemåder for allergi mod skimmelsvampe:

Allergi overfor skimmelsvamp
 • Overfølsomhed overfor skimmelsvampesporer
 • Skimmelsvampeallergi

Hvordan udvikler allergi mod skimmelsvamp sig?

Hos nogle kan allergisymptomer komme hurtigt og forsvinde igen, når man ikke længere er i kontakt med skimmelsvampene, hos andre er symptomerne mere kroniske.

Er det allergi?

Skimmelsvampe kan også give sundhedsproblemer, som ikke skyldes allergi, specielt når de forekommer i store mængder. Der er stor forskel på, hvor følsom man er over for skimmelsvampe. Nogle føler blot ubehag, mens andre kan blive syge af de stoffer, skimmelsvampene frigiver.

Allergisk senreaktion

Nogle personer kan opleve, at allergien kommer forstærket tilbage efter nogle timer. Man taler så om en senreaktion.
 
Typisk vil allergikeren vågne op med symptomer (specielt astma) natten efter kontakt med de svampe, som ikke tåles. Senreaktioner kan stå på i dagevis.

Behandling af allergi mod skimmelsvamp

Hvis allergien mod skimmelsvampe skyldes svampevækst i naturen, kan du få behandling med medicin i svampesæsonen, ligesom ved pollen-allergi.
Allergisk snue behandles som høfeber, mens allergisk astma behandles som anden astma.

Der findes ikke allergivaccination, som kan bruges ved allergi for skimmelsvampe.


Artiklen er opdateret 10-10-2022