Chat with us, powered by LiveChat Allergi mod hvepse- eller bistik kan være dødbringende
Allergi og høfeber

Allergi over for hvepse- og bistik

Hvepse- eller bistik er noget, mange oplever, og næsten alle, som bliver stukket, får en øm hævelse på stikstedet. Hos nogle personer kan hævelsen blive meget voldsom og vare i flere dage.

Enkelte får nældefeberlignende kløende udslæt over hele kroppen eller en meget kraftig reaktion som fx blodtryksfald, besvimelse eller astmaanfald. I disse tilfælde taler man om allergi over for insektstik.

Symptomer på allergi over for hvepse- og bistik

De allergiske symptomer på hvepse- eller bistik varierer afhængigt af, hvor meget antistof, kroppen tidligere har dannet mod giften. Der kommer som regel en kraftig hævelse og rødme på stikstedet, værst på fx hals og ansigt.

Bliver du stukket i munden eller på halsen, kan hævelsen i sig selv give ubehagelige symptomer, fx hvis luftvejene forsnævres, også selvom du ikke har egentlig allergi.

Grader af allergisk reaktion

Et hvepse- eller bistik kan give dig en allergisk reaktion på flere niveauer:

 • Et lettere tilfælde, hvor du bliver en smule utilpas, svimmel og træt eller får kløende udslæt.
 • Alvorligere tilfælde, hvor du kan få åndenød med pibende og hvæsende vejrtrækning. Evt. diarré.
 • De sværeste tilfælde, hvor du kan miste bevidstheden og få kramper.

Allergisk reaktion efter hvepsestik

Hævelse og rødme i ansigtet efter hvepsestik

Årsager til allergi over for hvepse- og bistik

En egentlig allergisk reaktion på et bi- eller hvepsestik sker kun, hvis kroppen efter et tidligere stik har dannet allergi-antistoffer. Antistofferne kan starte en slags kædereaktion, hvor flere organer bliver påvirket. Da hvepse- og bigift er forskellige, er det reglen, at der ikke er tale om krydsallergi. Det vil sige, at man ikke reagerer allergisk på bistik, hvis man er allergisk over for hveps.  

Giften, som bien eller hvepsen har i sin brod, indeholder stoffer, som medfører en kraftig lokalreaktion i huden og underhuden. Blodkarrene og nerver i huden påvirkes, og det giver hævelse, rødme, smerte og kløe.

I værste fald kan det medføre voldsomt blodtryksfald (chok), anfald af åndenød, diarré eller nældefeber.

Hvad kan du selv gøre ved allergi over for hvepse- og bistik?

Du kan tage en række forholdsregler og mindske risikoen for at blive stukket:

 • Undgå at spise søde sager eller drikke udendørs sent på sommeren
 • Drik aldrig af farvede glas eller dåser udenfor
 • Lad være med at gå barfodet i naturen
 • Lad være med at slå efter hvepse og bier
 • Hold dig væk fra bistader
 • Vær forsigtig, når du plukker frugt

Faresignaler

Søg omgående læge, hvis du hæver op i ansigtet og får vejrtrækningsbesvær. Tilkald om nødvendigt en ambulance.

Hvis du har kendt allergi over for bi- og hvepsestik, skal du gøre det, som din læge har anbefalet dig at gøre, fx: 

 • Tag straks en tablet med antihistamin
 • Vær klar til at give dig selv en indsprøjtning med adrenalin

Hvor udbredt er allergi over for hvepse– og bistik?

Tusindvis af danskere henvender sig hvert år på landets skadestuer efter hvepse- eller bistik, men kun i ca. 10% af tilfældene er der tale om en egentlig allergisk reaktion.

I meget sjældne tilfælde er reaktionen meget alvorlig, og hvert år dør én til to personer i Danmark som følge af en allergisk reaktion over for hvepse- eller bistik.

Hvordan udvikler allergi over for hvepse– og bistik sig?

Har du én gang reageret med en kraftig allergisk reaktion på fx et bistik, er der høj risiko for en lignende allergisk reaktion efter et nyt stik. Derfor bør du gå til læge og blive undersøgt for allergi over for insekter og evt. få en vaccination.

Undersøgelse for allergi over for hvepse- og bistik

Hvis du har haft en voldsom reaktion på et bi- eller hvepsestik, er det klogt at få undersøgt, om du har allergi.

Din læge vil spørge om symptomerne ved stikket og henvise dig til en specialist, som kan teste dig for allergi.

Allergitest

Ud fra en blodprøve måler man mængden af allergi-antistoffer over for bi eller hveps. Typisk får du også lavet en hudpriktest, hvor man anbringer en lille dråbe hvepse- eller biallergen på huden og prikker igennem dråben med en lille kniv (lancet).

Ved positiv reaktion dannes der få minutter efter en lille hævet og kløende plet på huden. Det skyldes en allergisk reaktion mellem allergenet, som er kommet ind i underhuden, og de allergiantistoffer, der findes i blodet.

Ud fra disse undersøgelser kan man fastslå mængden af allergi-antistoffer og afgøre, om man vil tilråde dig allergivaccination.

Behandling af allergi over for hvepse- og bistik

Hvis du bliver stukket, er det vigtigt, at du får den rigtige behandling, hvad enten det er hjemme eller på skadestuen:

Selvbehandling

 • Få straks brodden fjernet, evt. med neglene. Pas på, at der ikke bliver presset mere gift ind i huden.
 • Prøv evt. at suge giften ud af huden ved hjælp af små apparater, som kan købes på apoteket.
 • Smør gerne stikstedet med hydrocortisoncreme, som modvirker kløe og mindsker hævelsen.
 • Hvis du tidligere har haft stærke allergiske reaktioner efter hvepse- eller bistik, bør du straks efter stikket tage en hurtigtvirkende antihistamintablet og tabletter med binyrebarkhormon.
 • Har du fået udleveret en adrenalinsprøjte, skal du have den parat og give dig selv en indsprøjtning, hvis der er optræk til symptomer.
 • Tag på skadestuen, hvis der er optræk til allergiske symptomer, eller hvis du er blevet stukket i munden eller på halsen, hvor der er risiko for, at hævelsen kan give anledning til besværet vejrtrækning.

Akut behandling på skadestuen

 • Du kommer under tæt observation med registrering af blodtryk og vejrtrækning.
 • Alt efter symptomernes sværhedsgrad vil du få antihistaminer, binyrebarkhormon eller adrenalin.

Andre navne og stavemåder for allergi overfor hvepse- og bistik:

 • Allergi over for hvepsestik og bistik
 • Biallergi
 • Bistik og allergi
 • Hvepseallergi
 • Hvepsestik og allergi

Allergivaccination

Man kan vaccinere mod de kraftige reaktioner ved bi- eller hvepsestik. Behandlingen kaldes allergivaccination eller hyposensibilisering og består af, at lægen eller sygeplejersken sprøjter meget små doser af allergenet (hvepsegift eller bigift) ind under huden. Dosis øges for hver indsprøjtning, så kroppen stille og roligt oparbejder en tolerance mod allergenet.

Når en tilstrækkelig høj dosis efterhånden er nået, kan du nøjes med indsprøjtninger hver 6.-8. uge. Resultatet vil næsten altid være, at du ikke vil reagere allergisk på bi- og hvepsestik, hvis du bliver stukket igen.


Artiklen er opdateret d 03-10-2022