Chat with us, powered by LiveChat Hånd-, fod- og mundsygdom er smitsom, men ufarlig
Børns sygdomme

Hånd-, fod- og mundsygdom

Hånd-, fod- og mundsygdom er en smitsom virussygdom med udslæt på hud og slimhinder.

Symptomer på sygdommen

Hånd-, fod- og mundsygdom kan give barnet lettere utilpashed og let feber forud for udslættet, som typisk sidder i munden, især på tungen og på hænder, fødder og balder. ’Pletterne’ er små, væskefyldte blærer på ca. 2-10 mm (kan ligne skoldkopper).

Årsager til sygdommen

Hånd-, fod- og mundsygdom skyldes en virusinfektion (hyppigst coxsackievirus, men kan også skyldes enterovirus).

Smitten spredes gennem luften fra væsken fra blærerne og fra afføringen. Inkubationstiden er 2-7 dage. Barnet smitter mest fra udbrud af sygdommen, og indtil udbruddet er på retur.

Faresignaler

Du bør kontakte lægen, hvis barnet får høj feber eller bliver sløvt.

Hvad kan du selv gøre?

  • Barnet skal have rigeligt at drikke af kølige ikke-syrlige drikkevarer.
  • Undertiden er det nødvendigt at give paracetamol for at lindre smerterne i munden, og dermed sikre at barnet får tilstrækkeligt at drikke.
  • Det kan være en fordel at mose barnets mad, så den bliver lettere at spise.
  • Sørg selv for god håndhygiejne, da børn kan udskille virus i spyt og afføring i uger uden at have symptomer.

Hvor udbredt er hånd-, fod- og mundsygdom?

Sygdommen optræder i hyppige, tilbagevendende ’småepidemier’ hele året, dog oftest i sensommeren.

Hånd-, fod- og mundsygdom forekommer over hele verden, typisk hos børn i 5-7-års alderen.

Hvordan udvikler hånd-, fod- og mundsygdom sig?

Sygdommen er typisk overstået inden for en uge, og der er meget sjældent komplikationer.

Undersøgelse for hånd-, fod- og mundsygdom

Diagnosen stilles ved hjælp af symptomerne. I sjældne tilfælde kan lægen vælge at lave en dyrkningsprøve enten fra væske i blærerne eller fra afføringen.

Behandling af hånd-, fod- og mundsygdom

Da sygdommen er en virusinfektion, hjælper de sædvanlige antibiotika ikke.

Giv rigelig væske.

Det kan være nødvendigt med smertelindrende medicin i få dage, fx paracetamol efter lægens anvisning.
 
Børn skal holdes hjemme fra institution, så længe der er feber.

Andre navne og stavemåder for hånd-, fod- og mundsygdom: 

  • Hand-, foot- and mouthdisease
  • Hånd-fod-mund-syge

Artiklen er opdateret d. 10-02-2023.