Artboard 1
Børns sygdomme

Kighoste

Kighoste er en meget smitsom luftvejsinfektion, som forekommer i alle aldersgrupper. Specielt hos børn under 6 måneder kan det være en alvorlig sygdom.

Symptomer på kighoste

Inkubationstiden for kighoste er typisk ca. 10 dage men kan vare op til tre uger. Herefter deles kighoste op i 3 stadier:

1. stadie – forkølelse

Forkølelsesstadiet med snue varer 1-2 uger (kortere hos spædbørn). Der er i dette forløb ganske let feber og mild hoste.

2. stadie – anfald

Anfaldsstadiet varer op til 6  uger med pludselige serier af voldsomme host. Barnet synes at hoste al luft ud af lungerne for derefter at tage en dyb indånding – med kigen (hylen) – og så straks starte en ny serie af host.

Anfaldene kan vare flere minutter og slutter ofte med opkastning eller opspyt af tykt sejt sekret. Der er ingen feber, og ofte har barnet det godt mellem anfaldene
Sygdomsbilledet kan variere meget, men ofte vil det være således, at yngre børn er mest medtaget. Hos spædbørn under 3 måneder, kan sygdommen vise sig ved episoder, hvor barnet holder op med at trække vejret.

3. stadie - bedring

Når sygdommen aftager (Rekonvalescensstadiet) falder anfaldene langsomt i antal og styrke. Kighoste varer omkring 6-10 uger i alt, men børn kan have tilbøjelighed til hosteanfald i forbindelse med luftvejsinfektioner i mange måneder efter.

Årsager til kighoste

Kighoste er en infektion, som skyldes bakterien Bordetella pertussis. Kighoste er meget smitsom og smitter ved dråbeinfektion, nys, spyt eller lignende. Kighoste er mest smitsom i starten af sygdommen. 

Faresignaler

Hvis spædbørn får kighoste, skal der altid en læge til at vurdere, om barnet skal indlægges til observation. Større børn indlægges kun, hvis de får vejrtrækningsproblemer.

Hvad kan du selv gøre?

Følg vaccinationsprogrammet for børn. De fleste børn er beskyttede mod kighoste efter tre vaccinationer, allerede når de er 1 år. Vaccinen giver ikke 100 % beskyttelse, men børn der er vaccineret og bliver smittet, har et mildere sygdomsforløb.

Børn under 1 år, som ikke har modtaget mindst 2 vaccinationer mod kighoste, skal holdes hjemme fra institutioner, hvor der er kighoste.

Personer, som har fået diagnosticeret kighoste, bør undgå kontakt med børn under 1 år, indtil behandling er sat i gang.

Hvor udbredt er kighoste?

Da alle børn i Danmark tilbydes vaccination mod kighoste, er sygdommen forholdsvis sjælden.

Undersøgelse for kighoste

Børn op til 12 måneder vil ofte have typiske symptomer med den kigende (hylende) hoste.

Man kan stille diagnosen ved at tage en prøve fra næsen med en vatpind. Undertiden kan det være nødvendigt at tage en blodprøve.  

Hvordan udvikler kighoste sig?

Stort set alle børn kommer sig helt uden mén efter kighoste.

Spædbørn, som får kighoste, kan blive alvorligt syge, hvis de samtidig får lungebetændelse. Efter forløbet med kighoste er der større risiko for infektioner.

Behandling af kighoste

Kighostebakterien er følsom for visse antibiotika. Hvis man påbegynder behandling af kighoste i inkubationsperioden eller tidligt i forkølelsesstadiet, kan man standse sygdommen. Behandling som først starter i anfaldsperioden vil svække men ikke forkorte forløbet.

Behandling bør altid gives til børn under 1 år.

Børnehavebørn kan, som regel, starte i institution 5 døgn efter, at antibiotikabehandlingen er startet.  

Vaccination

Man vaccineres mod kighoste (DiTeKiPolHib) i 3, 5 og 12 måneders alderen. Kighostevaccination er først effektiv efter 2. dosis. Da vaccinens effekt aftager efter 4-års alderen, er der indført en 4. vaccinedosis i 5-års alderen. Vurderingen er, at man er beskyttet i 5-10 år efter vaccinationen.

Andre navne og stavemåder for kighoste:

  • Pertussis