Chat with us, powered by LiveChat Kighoste smitter og kan være farlig for børn under 6 mdr.
Børns sygdomme

Kighoste

Kighoste er en meget smitsom luftvejsinfektion, som forekommer i alle aldersgrupper. Sygdommen skyldes infektion med en bakterie (Bordetella pertussis). Hos uvaccinerede kan den vare flere måneder. Specielt hos børn under 6 måneder kan det være en alvorlig sygdom.

Symptomer på kighoste

Inkubationstiden for kighoste er typisk ca. 10 dage men kan vare op til tre uger. Herefter deles kighoste op i 3 stadier:

1. stadie – forkølelse

Forkølelsesstadiet med snue varer 1-2 uger (kortere hos spædbørn). Der er i dette forløb ganske let feber og mild hoste.

2. stadie – anfald

Anfaldsstadiet varer op til 6  uger, men kan hos uvaccinerede vare flere måneder, med pludselige serier af voldsomme host. Barnet synes at hoste al luft ud af lungerne for derefter at tage en dyb indånding – med kigen (en pibende lyd) – og så straks starte en ny serie af host.

Anfaldene kan vare flere minutter og slutter ofte med opkastning eller opspyt af tykt sejt sekret. Der er ingen feber, og ofte har barnet det godt mellem anfaldene
Sygdomsbilledet kan variere meget, men ofte vil det være således, at yngre børn er mest medtaget. Hos spædbørn under 3 måneder, kan sygdommen vise sig ved episoder, hvor barnet holder op med at trække vejret.

3. stadie - bedring

Når sygdommen aftager (Rekonvalescensstadiet) falder anfaldene langsomt i antal og styrke. Kighoste varer omkring 6-10 uger i alt, men børn kan have tilbøjelighed til hosteanfald i forbindelse med luftvejsinfektioner i mange måneder efter.

Årsager til kighoste

Kighoste er en infektion, som skyldes bakterien Bordetella pertussis. Kighoste er meget smitsom og smitter ved dråbeinfektion, nys, spyt eller lignende. Kighoste er mest smitsom i starten af sygdommen. 

Faresignaler

Hvis spædbørn får kighoste, skal der altid en læge til at vurdere, om barnet skal indlægges til observation. Større børn indlægges kun, hvis de får vejrtrækningsproblemer.

Hvad kan du selv gøre?

Følg vaccinationsprogrammet for børn. De fleste børn er beskyttede mod kighoste efter tre vaccinationer, allerede når de er 1 år, men vaccinen giver ikke 100 % beskyttelse. Børn der er vaccineret og bliver smittet, har ofte et mildere sygdomsforløb. Tre vaccinationer medfører 85-90 % beskyttelse i 3-4 år, hvorfor man har indført vaccination i 5 årsalderen. Hverken tidligere infektion eller gennemført vaccinationsprogram medfører livslang beskyttelse, og man antager at beskyttelsen aftager efter 5-10 år.

Børn under 1 år, som ikke har modtaget mindst 2 vaccinationer mod kighoste, skal holdes hjemme fra institutioner, hvor der er kighoste.

Personer, som har fået diagnosticeret kighoste, bør undgå kontakt med børn under 1 år, indtil behandling er sat i gang.

Hvor udbredt er kighoste?

Da alle børn i Danmark tilbydes vaccination mod kighoste, er sygdommen forholdsvis sjælden, men der optræder epidemier ( 2002, 2016, 2019 og 2020).

Undersøgelse for kighoste

Børn op til 12 måneder vil ofte have typiske symptomer med den kigende (pibende ) vejrtrækning.

Man kan stille diagnosen ved at tage en prøve fra næsen med en vatpind. Undertiden kan det være nødvendigt at bekræfte diagnosen med en blodprøve.

Hvordan udvikler kighoste sig?

Stort set alle børn kommer sig helt uden mén efter kighoste.

Spædbørn og børn i særlig risiko (præmature, muskelsvind, kronisk hjerte lungesygdom), som får kighoste, kan blive alvorligt syge, hvis de samtidig får lungebetændelse. Efter forløbet med kighoste er der større risiko for infektioner.

Siden 1995 har der været 6 dødsfald pga. kighoste.

Behandling af kighoste

Kighostebakterien er følsom for visse antibiotika. Hvis man påbegynder behandling af kighoste i inkubationsperioden eller tidligt i forkølelsesstadiet, kan man standse sygdommen. Behandling som først starter i anfaldsperioden vil svække men ikke forkorte forløbet.

Behandling bør altid gives til børn under 2 år uanset vaccinationsstatus.

Børnehavebørn kan, som regel, starte i institution 5 døgn efter, at antibiotikabehandlingen er startet.  

Vaccination

Man vaccineres mod kighoste (DiTeKiPolHib) i 3, 5 og 12 måneders alderen. Kighostevaccination er først effektiv efter 2. dosis. Da vaccinens effekt aftager efter 4-års alderen, er der indført en 4. vaccinedosis i 5-års alderen. Hverken vaccination eller en tidligere kighosteinfektion giver livsvarig beskyttelse mod kighoste, og beskyttelsen aftager gradvist over en periode på anslået 5-10 år. Størstedelen af befolkningen vil derfor være modtagelig for kighoste.

Andre navne og stavemåder for kighoste:

  • Pertussis

Artiklen er opdateret d. 21-02-2023.