Artboard 1
Hudsygdomme

Hudafskrabninger

Hudafskrabninger er den mest almindelige sårtype, vi kender. De er generelt ufarlige, men fordi de påvirker hudens nerver, medfører de ofte en del smerter.

Symptomer og forløb for hudafskrabninger

En hudafskrabning i den akutte fase har følgende karakteristika:
 • Der er skarpe og brændende, men også dunkende smerter
 • Nogle steder er smerterne mere udtalte end andre
 • Afhængig af sårets dybde vil det bløde, men typisk kun i nogle minutter
 • Hvis afskrabningen er i ansigtet, kan det bløde meget
 • Det næste døgn dannes en skorpe, og såret vil sive med klar væske.
Efter det første døgn vil man typisk opleve:
 • Ingen smerter, når det afskrabede område holdes i ro
 • Smerter ved bevægelse af huden i sårets område
 • Stramninger hæmmer bevægelse. Alligevel er det vigtigt at bruge området, som man plejer.
Såret heler for de flestes vedkommende i løbet af 14 dage. Sårhelingen går hurtigere, hvis man lader skorpen i fred, hvilket også mindsker risikoen for at få grimme ar.

Årsager til hudafskrabninger

En hudafskrabning opstår, når de øverste 2 lag hud (overhud og læderhud) skrabes af. Hvis underhuden (fedtlaget) er inddraget, kaldes det for et almindeligt sår.

Læderhuden er fyldt med blodkar og nerver, så her kan en hudafskrabning bløde pænt og være smertefuld. En afskrabning, der kun involverer overhuden, er derimod harmløs og smertefri.

Hudens opbygning

Huden består af 3 lag. Overhud, læderhud og underhud. De 3 lag har forskellig tykkelse:

 • Overhud er fra få mm til knapt en cm på de tykkeste steder
 • Læderhuden måler ligeledes fra få mm til 15 mm på ryggen
 • Underhuden, der hovedsageligt udgøres af et fedtlag, kan variere fra få mm (på øjenlåg) til flere cm fx på hofterne.

Underhuden er også afhængigt af køn. Kvinderne har det tykkeste fedtlag, som styres af det kvindelige kønshormon, der regulerer fordelingen af hudens fedt. Her er der navnlig tale om underhuden på hofter, baller og forsiden af maven.

Hudens lan (hornlaget, overhud, læderhud og underhud)

Overhuden

Overhuden er hudens øverste lag. Yderst ligger hornlaget, der er det lag, vi kigger på, når vi betragter huden. Horn er et proteinstofkompleks, der er kendetegnet ved at være slidstærkt, smidigt og uigennemtrængeligt for mange stoffer. Dets slidstyrke gør, at vi fx kan gå på fodsålerne, hvor hornlaget er tykkest, uden at vi slider det hele af, inden den nye horn dannes. Under hornlaget findes et tyndt cellelag. Det er de celler, der danner hornet.

Overhuden er kendetegnet ved ikke at indeholde nerver og blodkar. Det vil sige, at man kan skære og stikke i overhuden, uden at det fremkalder smerte eller blødning. En afskrabning, der kun involverer overhuden, er harmløs, smertefri og kræver ingen forholdsregler. Som regel opdager man det ikke.

Læderhuden

 I læderhuden findes meget af det proteinstof, der hedder kollagen samt et andet proteinstof, der hedder elastin.

 • Kollagen er stærkt og gør huden sej
 • Elastinet ("elastik") giver huden sin elasticitet

Her findes der blodkar. Mængden af blodkar i huden er forholdsvis stor (i forhold til behovet). Huden bruger blodkarrene til at regulere temperaturen med. Den rigelige blodforsyning betyder, at hudafskrabninger, der involverer læderhuden, kan bløde pænt - specielt i ansigtet, hvor der er rigtig mange blodkar.

I læderhuden findes hudens nerver i rigt mål.

Faresignaler

Det er sjældent nødvendigt at gå til læge med en hudafskrabning, men du skal gøre det, hvis:
 • Der er tegn på infektion, dvs. rødme, varme, dunken og tiltagende smerter
 • Din stivkrampevaccination er udløbet
 • Der er fremmedlegemer, fx sten eller grus, du ikke selv kan fjerne.

Behandling af hudafskrabninger

De fleste hudafskrabninger kan behandles i hjemmet. Større hudafskrabninger, fx efter styrt på motorcykel, bør evt. behandles på skadestuen, da det kan være en fordel, at området er lokalbedøvet.
 1. Vask med vand og sæbe. Vask såret hvis det stadig væsker efter et par dage. Brug lunken vand 2 gange dagligt á 10 minutter for at forebygge infektion. Brug evt. brun sæbe eller sæbespåner og skyl grundigt efter med postevand. Tør såret med et rent håndklæde.
 2. Fjern fremmedlegemer. Det er vigtigt, at alle fremmedlegemer fjernes – også eventuelle små asfaltpartikler, der ses i såret.
 3. Undgå forbinding. Det eneste argument for forbinding er, at man gerne vil skåne tøjet mod evt. sekret fra såret. Brug en forbinding, der ikke hænger fast ved sårskift.

Vaccination og observation

Det er vigtigt, at man sikrer sig, at ens stivkrampevaccination stadig virker. Hvis der går betændelse i såret, viser det sig ved:
 • Tiltagende smerter
 • Dunken, rødme og nogen hævelse
 • Lymfeknuderne i området er hævede og ømme
 • Såkaldt "blodforgiftning" (rød stribe fra såret mod de nærmeste lymfeknuder)
 • Evt. feber.
Ved tegn på infektion bør egen læge opsøges.