Chat with us, powered by LiveChat Knæsmerter – overbelastning af brusken i knæskallen
Knogler, muskler og led

Knæsmerter på forsiden af knæet (patellofemoral smerte syndrom)

Knæsmerter på forsiden af knæet er betegnelsen for smerter, som udgår fra leddet mellem knæskal og lårben, herunder beskadigelse af brusken på knæskallens bagside.

Symptomer på knæsmerter

Symptomerne på knæsmerter (det patellofemorale smertesyndrom) er smerter, der kan lokaliseres til forsiden af knæet.

Smerter, eventuelt ledsaget af skurren, kan udløses ved:

 • gang på ujævnt terræn
 • trappegang
 • løb
 • længerevarende siddende stilling med knæet bøjet.
Grunden til, at ovennævnte aktiviteter provokerer smerter er, at de alle er forbundet med et øget pres af knæskallen mod lårbenet. Det er derfor typisk, at smerterne er værst ved gang nedad trappe, hvor knæskallens pres mod lårbenet er større, end op ad trappe.

Årsager til knæsmerter

Den præcise årsag til knæsmerter på forsiden af knæet kendes ikke.
Når man bøjer ned i knæ, presses knæskallen ind mod lårbenet, hvilket øger belastningen af brusken på knæskallens bagside. 

Følgende faktorer kan øge risikoen for det såkaldte patellofemorale smertesyndrom:

 • Arvelig disposition
 • Gentagne belastninger af knæet som ved cykling og løb. Større statiske påvirkninger med knæene bøjet, fx slalomski, eller vægtløftning
 • Skævt træk på knæskallen, som følge af fx kalveknæ, hjulben, udad-drejning af underbenet, platfod, eller løs og frit forskydelig knæskal
 • Højt ridende eller underudviklet knæskal
 • Dårlig funktion af knæets strækkemuskler
 • Direkte skade med enten påvirkning af den brusk, som befinder sig på bagsiden af knæskallen eller inflammation af knæets ledhinder.

Hvad kan man selv gøre ved knæsmerter

 • Aflaste knæet eller holde pauser fra de aktiviteter, som provokerer smerterne.
 • Anvende en knæbandage, som støtter knæskallen.
 • Opsøge læge for at få stillet diagnosen og sikre sig, at der ikke er tale om andre årsager til knæsmerterne.

Hvor udbredt er knæsmerter?

Tilstanden er meget almindelig og ses fortrinsvis i aldersgruppen 10-25 år, hyppigere hos kvinder end mænd.

Undersøgelse af knæsmerter

Når lægen undersøger knæsmerterne, vil sygehistorien blive taget med i betragtning, ligesom man vil overveje de faktorer, som kan være årsag til smerten. I nogle tilfælde kan en mere specifik test bidrage til at bekræfte diagnosen.

Behandling af knæsmerter

Behandling af knæsmerter på forsiden af knæet vil omfatte:

 • Mindskning af, eller pause fra, den aktivitet, som har fremkaldt tilstanden.
 • Træning i flere måneder under fysioterapeutisk vejledning. Træningen er kompliceret og indebærer udspænding og styrkeøvelser af lårmusklerne, tapening, EMG biofeedback og balancetræning.
 • Behandling af kendte årsager, som øger ens risiko, hvor de måtte findes. Platfod bør således behandles med indlæg i disse situationer.

Andre navne og stavemåder for knæsmerter på forsiden af knæet:

 • Det patellofemorale smertesyndrom