Artboard 1
Knogler, muskler og led

Knogleskørhed (osteoporose)

Knogleskørhed er en sygdom, hvor knoglemængden i skelettet er nedsat i en sådan grad, at knoglebrud kan opstå af sig selv eller ved minimale belastninger.

Symptomer på knogleskørhed (osteoporose)

Knogleskørhed viser sig som brud i skelettet. Det forudgående tab af knoglemængde kan man derimod ikke mærke. De hyppigste er håndledsbrud, hoftebrud og brud i ryggen (hvirvelsammenfald), men alle typer af brud kan optræde.

Ved gentagne brud i ryggen, kan man udvikle tiltagende deformitet (forkert form):

 • Tab af højde
 • Foroverbøjning i brystryggen
 • Svind af lændesvaj
 • Frembuling af maven.

Årsager til knogleskørhed (osteoporose)

Knogleskørhed - normalt og fortyndet knoglevæv
Illustration af knogleskørhed
Man ved ikke præcist, hvorfor nogle personer udvikler så stort et tab af knoglemængden, at de får knogleskørhed, men følgende forhold har betydning:
 • Arvelig disposition. Dvs. forældre eller søskende har knogleskørhed.
 • Tidlig overgangsalder. Dvs. før 45 år, hvilket medfører et fald i østrogen (som stimulerer knoglerne).
 • Tidligere brud efter minimal belastning.
 • Ældre med øget risiko for brud på grund af faldtendens.
 • Lav legemsvægt dvs. BMI under 19 kg/m2 (BMI = vægten i kilo divideret med kvadratet af højden i meter).
 • Lavt indhold af kalk og D-vitamin. Dette kan forekomme, hvis man slet ikke spiser mejeriprodukter eller fisk, eller hvis man har en lav eksponering for sol.
 • Medicinsk behandling med binyrebarkhormon .
 • Sygdomme som påvirker kalkomsætningen i skelettet. Det drejer sig blandt andet om forskellige hormon-, tarm-, nyre- og gigtsygdomme.
 • Rygning. Tobak medfører, at kvinder går tidligere i overgangsalderen, og fremmer nedbrydningen af østrogen.
 • Indtagelse af store mængder kaffe eller te (over 8 kopper om dagen). Kaffe virker vanddrivende og øger udskillelsen af kalk.
 • Stort alkoholforbrug.

Hvad kan du selv gøre mod knogleskørhed?

Der er flere ting, du selv kan gøre for at forebygge eller behandle knogleskørhed:

 • Mindst 4 timers ugentlig motion.
 • Dagligt kalkindtag på 800 mg hos yngre og 1000 mg hos ældre via kosten.
 • Alternativt kan du tage et kalktilskud i form af tabletter.
 • De fleste danskere har brug for 20-40 mikrogram D-vitamin.
 • Personer over 70 år, plejehjemsbeboere og mennesker i øget risiko for knogleskørhed (uanset alder) anbefales et dagligt tilskud af D-vitamin på 20 mikrogram kombineret med 800-1000 mg kalk.
 • Indrette hjemmet hensigtsmæssigt, så faldulykker undgås. Være forsigtig med at bruge sovemedicin, da den kan give svimmelhed og usikre ben. Træn balancen for at mindske forekomsten af fald.
 • Undgå rygning.
 • Vær tilbageholdende med indtagelse af kaffe og te.
 • Drik alkohol med måde.

Hvor udbredt er knogleskørhed? (osteoporose)

Knogleskørhed er en meget almindelig sygdom. Omkring 30 - 40 % af alle kvinder og 10-20 % af alle mænd vil på et tidspunkt i deres liv opleve et brud på grund af knogleskørhed.

Undersøgelse for knogleskørhed

Personer, der er i risikogruppen for at udvikle knogleskørhed, bør få målt deres knoglemængde. Knoglemængden kan måles med en såkaldt DXA-scanning.

Behandling af knogleskørhed

Den medicinske behandling af knogleskørhed består af præparater som enten hæmmer nedbrydningen eller stimulerer opbygningen af knoglerne. Behandlingen kombineres med et tilskud på 1000 mg kalk og mindst 20 mikrogram D-vitamin dagligt.

Præparater som hæmmer nedbrydningen af knoglerne

 • Bifosfonater: præparater indeholdende etidronat, alendronat, risedronat, ibandronat, zoledronat, pamidronat
 • Præparater indeholdende strontiumranelat
 • Selektive østrogen receptor modulerende stoffer (SERM): præparater indeholdende raloxifen
 • Præparater indeholdende østrogen
 • Præparater indeholdende denosumab.

Præparater som stimulerer opbygningen af knoglerne

 • Præparater indeholdende teriparatid
 • Præparater indeholdende parathyreoideahormon.
Den medicinske behandling øger knoglemængden og formindsker risikoen for at få nye brud med ca. 50 %.

Andre navne og stavemåder for knogleskørhed:

 • Osteoporose
 • Porøse knogler
læs mere hos: Osteoporoseforeningen