Chat with us, powered by LiveChat Testikelkræft – sjælden kræftsygdom hos yngre mænd
Kræft

Testikelkræft

Testikelkræft er en relativ sjælden kræftsygdom, men dog den hyppigst forekommende hos yngre mænd. Forskellige risikofaktorer knytter sig til sygdommen.

Symptomer på testikelkræft

Tidlige symptomer på testikelkræft:

 • Smertefuld hævelse
 • Forstørrelse af testiklen.
Nogle oplever, at smerten starter meget akut. I andre tilfælde mærkes testiklen knudret eller føles mere fast end normalt. Enkelte kan opleve brystspænding eller ømhed af brystet som det væsentligste symptom.

Symptomer på spredning af sygdommen kan ofte være:

 • Rygsmerter, som kan være ganske betydelige
 • Forstørrede kirtler på halsen
 • Kortåndethed/lufthunger
 • Brystsmerter
 • Ophost af blodigt slim.
Vægttab er ikke særlig hyppigt.

Årsager til testikelkræft

Mere end 90 % af de kræfttilfælde, der opstår i testiklen, udgår fra tidlige stadier af sædcellerne, men den egentlige årsag til testikelkræft er ukendt.
Forskellige risikofaktorer er knyttet til en øget forekomst af sygdommen.

Tidligere testikelkræft

Har man haft testikelkræft én gang, er der ca. 2 % risiko for, at man vil udvikle en sekundær cancer i den modsidige testikel. For mænd med sygdom lokaliseret til den ene testikel, og som ikke har modtaget behandling udover fjernelse af testiklen, er risikoen lidt større, nemlig 5 %

Manglende nedsynkning af en testikel

Mænd hvis ene testikel ikke er gledet ned i pungen har 4-5 gange forøget risiko for udvikling af testikelkræft, og risikoen er større ved manglende nedsynkning af begge testikler. Omkring 8-9 % af patienter med testikelkræft vil have en sygdomshistorie med manglende nedsynkning af en eller begge testikler.

Genetiske sygdomme

Mænd med Klinefelters og Downs syndrom har øget risiko for udvikling af germinalcelle tumorer.

Familiær forekomst

En ophobning af testikelkræft ses i enkelte familier.

Miljø

Forskellige former for arbejde med udsættelse for giftige stoffer er nævnt i forbindelse med udviklingen af testikelkræft. Udsættelse for høje koncentrationer af kvindeligt kønshormon i fostertilværelsen kan hænge sammen med både udviklingen af testikelkræft, forskellige misdannelser af kønsorganerne og nedsat frugtbarhed.

Hvad kan du selv gøre ved testikelkræft?

Undersøg regelmæssigt dine testikler, fx i forbindelse med badning.
Det er vigtigt at blive fortrolig med sine testikler, så man kan spore evt. forandringer.

Hvor udbredt er testikelkræft?

Testikelkræft kan ses i alle aldersgrupper men forekommer hyppigst i aldersgruppen fra 15-35 år.
 
Hyppigheden af testikelkræft er stigende, og Danmark er et af de steder med den højeste forekomst i verden.

Hvordan udvikler testikelkræft sig?

Testikelkræft kan deles op i 2 undergrupper:

 • Seminomer. Spreder sig typisk langsommere end non-seminomer.
 • Non-seminomer. Ses ofte hos yngre patienter.

Sygdommen deles op i:

 • Stadium I: Kræften er lokaliseret til en eller begge testikler
 • Spredning af sygdommen ud over testiklerne til fx lymfekirtler på bageste bugvæg, lunger eller andre organer.
Ved spredning af sygdommen deles denne op i en god, intermediær og dårlig prognosegruppe. Prognosegruppen afhænger af, hvor høje tumormarkørerne alfa-føtoprotein og human choriogonadotropin (AFP og HCG) i blodet er, og til hvilke organer testikelkræften har spredt sig.

Undersøgelse for testikelkræft

Ofte er det lokale symptomer fra testiklen, der får en til at søge læge. Er der mistanke om testikelkræft, vil man blive henvist til nærmere undersøgelse på hospital.
 
En ultralydsscanning af testiklerne kan vise, om der er forandringer.

Undersøgelser, hvis der er konstateret testikelkræft:

 • CT-skanning af lungerne for at be- eller afkræfte spredning af sygdommen til lungevævet.
 • CT/MR-scanning af maven for at afklare, om der er forstørrede lymfeknuder, som kan tyde på spredning af sygdommen.
 • Blodprøver for at måle de to tumormarkører alfa-føtoprotein og human choriogonadotropin (AFP og HCG). Forhøjede værdier, efter den syge testikel er fjernet, kan betyde, at sygdommen har spredt sig.

Behandling af testikelkræft

En kræftramt testikel vil altid blive fjernet ved operation. Øvrig behandling afhænger af, om der er spredning af sygdommen eller tegn på forstadier til kræft i den anden testikel. 

Kirurgi

Den kræftramte testikel fjernes ved operation (orchiektomi). Under operationen tages samtidig vævsprøve fra den modsidige testikel for at kunne konstatere eventuelle forstadier til testikelkræft.
 
Evt. efterfølgende kontroller består af blodprøver og røntgenundersøgelser.
 
Langt de fleste tilbagefald kommer indenfor de første 2 år efter operationen. 

Kemoterapi

Næsten alle med spredning fra en testikelkræft behandles med kemoterapi. Testikelkræft er meget følsom overfor kemoterapi, og de fleste vil blive kureret for deres sygdom.

Andre navne og stavemåder for testikelkræft:

 • Testikelcancer
 • Cancer testis

Strålebehandling

Strålebehandling anvendes til at behandle forstadier til kræft, hvis dette forekommer i den modsidige testikel. Forstadierne til testikelkræft kan fjernes ved en relativ kort strålebehandling mod selve testiklen. Herudover kan strålebehandling anvendes til en lille gruppe med seminom med begrænset spredning til lymfeknuder i bughulen.

Artiklen er opdateret d. 02-02-2023.