Chat with us, powered by LiveChat PMS – bedste behandling kan være ændringer i livsstilen
Kvindesygdomme

PMS (Præmenstruelt syndrom)

PMS er den samlede betegnelse for de psykiske og fysiske symptomer, som nogle kvinder er generet af i perioden mellem ægløsning og menstruationens start.

Symptomer på PMS

De fysiske og psykiske symptomer er mangeartede. Et lille udpluk af de hyppigste er:
 • en fornemmelse af at være oppustet
 • tyngdefornemmelse i underlivet
 • brystspænding
 • hovedpine
 • træthed
 • depression
 • rastløshed
 • øget appetit
 • følelsesmæssig ustabilitet.

Årsager til PMS

Årsagen til PMS er ikke klarlagt, men den mest nærliggende forklaring er, at de hormonændringer, der optræder i forbindelse med menstruationscyklus, indirekte påvirker en lang række andre organsystemer inklusive centralnervesystemet. De månedlige blødninger kontrolleres netop ved et tæt samspil mellem mange organer såsom hjernen, hypofysen, æggestokkene og livmoderen.

Hvad kan du selv gøre ved PMS?

De mange forskelligartede symptomer og det manglende kendskab til symptomernes årsag gør det vanskeligt at angive en specifik behandling, men ændringer i livsstil er en af de behandlingsmetoder, der anbefales i dag.

Det kan dreje sig om ændringer i:
 • kostvaner
 • fysisk træning
 • ændringer i arbejdsbetingelser, fritid og andet.

Hvor udbredt er PMS?

Hos ca. 40 % af alle kvinder optræder der varierende symptomer i forbindelse med deres menstruationscyklus. Hos mellem 2 % og 10 % er symptomerne så alvorlige, at de påvirker kvindernes hverdag.

Hvordan udvikler PMS sig?

Da PMS hænger sammen med menstruationscyklus, vil symptomerne ophøre i forbindelse med overgangsalderen

PMS ses hyppigst hos kvinder i 30-35 års alderen

Undersøgelse for PMS

Det er en god idé at foretage en nøjagtig optegnelse over symptomer og menstruationscyklus over en periode på mindst 3 måneder. Det vil ikke blot afklare, om symptomerne er relateret til menstruationscyklus, men også gøre det klart, hvilke symptomer det drejer sig om.

Det er vigtigt, at lægen udelukker, at der er en anden årsag som forklaring på symptomerne, fx en psykisk lidelse, underlivsbetændelse eller samlivsproblemer.

Behandling af PMS

Det er en god idé, at behandlingen målrettes efter de vigtigste symptomer. Her har medicinsk behandling - efter aftale med lægen - ofte en god effekt. 

Hvis det ikke er muligt at identificere specifikke symptomer, synes behandlingen med p-piller at have en god effekt hos de fleste.

Ændring af livsstil har typisk også god effekt, bl.a. gode kost- og motionsvaner samt nedsat forbrug af koffein, nikotin og alkohol.

Hvad er PMS?

Præmenstruelt syndrom, i daglig tale PMS, er en tilstand, der optræder i perioden efter ægløsning og op til forventet menstruation. Symptomerne kan være både af psykisk og fysisk karakter og påvirker de daglige aktiviteter.

Det er karakteristisk, at symptomerne svinder kort efter menstruationens start og efterfølges af helt symptomfri perioder.

Andre navne og stavemåder for PMS:

 • Præmenstruelt syndrom
 • Premenstrual Dysphoric Disorder
 • Symptomer før menstruation