Chat with us, powered by LiveChat Astmatisk bronkitis og astma hos børn
Lunge- og luftvejssygdomme

Astmatisk bronkitis og astma hos børn

Vedvarende hoste, åndenød, og en pibende vejrtrækning: Sådan kan det lyde det, når et barn har astmatisk bronkitis.

Symptomer på astma og astmatisk bronkitis hos børn

Symptomerne både ved astma og astmatisk bronkitis er, at barnet har:
 • vedvarende hoste
 • åndenød, især når barnet skal løbe og dyrke idræt
 • pibende og hvæsende vejrtrækning

Hos mange astmabørn kan symptomerne forværres om natten eller i de tidligere morgentimer. Helt små børn kan godt kaste op efter langvarige og kraftige hosteture.

Astma forværres næsten altid i forbindelse med luftvejsinfektioner, som forkølelse og akut bronkitis.

Årsager til astma og astmatisk bronkitis hos børn

Årsagen til astma og astmatisk bronkitis hos børn (og voksne) er, at luftvejene forsnævres pga. af sammentrækning af de små muskler, der omgrænser luftvejene, samt at luftvejsslimhinden hæver op. Samtidig dannes der slim, som blokerer for passagen af luft igennem de mindste luftveje.

Da det kræver en større anstrengelse at trække luften gennem snævre luftveje, bliver barnet forpustet, og vejrtrækningen bliver pibende og hvæsende.

Luftvejene forsnævres og slimhinden hæver ved astma og astmatisk bronkitis hos børn

Årsager til astma

Astma skyldes grundlæggende, at luftvejene er ekstra følsomme og overreagerer og forsnævres som en reaktion på fx:

 • infektion
 • kulde
 • tobaksrøg
 • stærke lugte
 • fysisk anstrengelse
 • stress
 • ting som barnet er overfølsom overfor (såkaldte allergener: dyrehår, pollen, svampesporer etc.)
Denne "overreaktion" er skyld i de anfald af besværet vejrtrækning og hoste, som barnet oplever.

Årsager til astmatisk bronkitis

Ved astmatisk bronkitis sker der også en forsnævring af luftvejene, men her spiller allergi ikke nogen sikker rolle. Her er de vigtigste faktorer:

 • infektioner (som regel de samme vira, der er årsag til almen forkølelse)
 • irriterende stoffer, fx tobaksrøg
Børn med astmatisk bronkitis har ofte i forvejen mere snævre luftveje end normalt, og derfor skal der ikke så meget til, før luftvejene forsnævres yderligere, fx hvis der kommer en forkølelse.

Faresignaler

Man bør kontakte en læge, hvis den pibende vejrtrækning fortsætter, og barnet trækker vejret hurtigt og bliver udmattet.
Børn med astmatisk bronkitis har ofte i forvejen mere snævre luftveje end normalt, og derfor skal der ikke så meget til, før luftvejene forsnævres yderligere, fx hvis der kommer en forkølelse.

Hvad kan man selv gøre ved astma og astmatisk bronkitis hos børn?

Det vigtigste er, at barnet får sin forebyggende medicin, også i de perioder, hvor der ikke er mange symptomer.

I perioder med mange lungeinfektioner kan børn med astmatisk bronkitis have glæde af astmamedicin. I forbindelse med forværring af sygdommen bør man lejre barnets hoved højt, når det skal sove om natten.

Forsøg at begrænse faktorer, der fører til forværring af astma og astmatisk bronkitis:

 • Sørg for røgfrit miljø.
 • Luft godt ud, og sørg for lav fugtighed i hjemmet (soveværelser).
 • Lad være med at anskaffe pelsdyr, hvis der er allergi i familien.
 • Hvis barnet er blevet allergisk, er det klogt at afskaffe pelsdyret.
 • Begræns antallet af tøjdyr og andre støvfælder i soveværelset.
 • Undgå overvægt hos barnet, da luftvejene bliver klemt af fedtvævet.
Det er dog vigtigt, at børn med astma lever et så normalt liv som muligt og ikke bliver begrænset i fysiske aktiviteter, også selvom de kan fremkalde et astmaanfald.

Hvor udbredt er astma og astmatisk bronkitis hos børn?

Astma er ofte forbundet med allergi og hænger tit sammen med andre allergiske sygdomme som høfeber og eksem.
 
Astmatisk bronkitis er endnu hyppigere end astma. Mellem 20 til 40 % af alle børn oplever på et eller andet tidspunkt symptomer på astmatisk bronkitis, ofte i forbindelse med en luftvejsinfektion.

Hvordan udvikler astma og astmatisk bronkitis hos børn sig?

Astmatisk bronkitis har som regel en meget god prognose, da generne svinder, når barnet (og dets luftveje) har vokset sig større. Det vil sige, at generne som regel forsvinder ved 4-5 års-alderen.

Selvom astma kan blive kronisk, vil børn med mild astma, ofte "vokse ud" af sygdommen  – det betyder, at symptomerne aftager hos mange børn, når de bliver ældre.

Undersøgelse for astma og astmatisk bronkitis hos børn

Hos små børn kan det være næsten umuligt at skelne lette tilfælde af astma fra astmatisk bronkitis, men hvis der er symptomer året rundt (også i perioder uden luftvejsinfektioner), allergi i familien, eller barnet hvis har astmaeksem, er astma mere sandsynlig end astmatisk bronkitis.

Lægen kan høre på lungerne, om der er pibende vejrtrækning. Når barnet bliver lidt større (typisk 5-6 år), kan man måle lungefunktionen.

Måling af lungefunktionen

Barnet puster kraftigt ud i et specielt apparat (spirometer eller peak flow), så man får målt, hvor meget luft, der kommer ud af lungerne i løbet af det første sekund, andet sekund osv. - og med hvilken hastighed luften strømmer ud.

Børn med astma reagerer ofte positivt på en allergitest over for inhalationsallergener (priktest eller blodprøve).

Behandling af astmatisk bronkitis og astma hos børn

Som regel behøver børn med astmatisk bronkitis ikke vedvarende medicinsk behandling, men i sværere tilfælde kan de med fordel anvende astmamedicin.
Astma behandles både med og uden medicin. Den ikke-medicinske behandling af astma omfatter sund levevis, hvor man undgår røg, og de ting man er allergisk overfor.

Medicinsk behandling af astma hos børn

Nogle børn med astma har så mild en sygdom, som optræder meget sjældent, at medicinsk behandling kun er relevant i forbindelse med forværringer.

De fleste børn med egentlig astma har dog behov for medicin hver dag for at forhindre astmasymptomer i at opstå, normalisere lungefunktionen og sørge for, at astmaen ikke sætter fysiske begrænsninger for barnets aktiviteter.

Medicinsk behandling ved astma omfatter 2 typer medicin:

 • forebyggende medicin, som skal tages hver dag
 • behovsmedicin (også kaldet anfaldsmedicin), som virker med det samme og først og fremmest bruges ved akutte symptomer
Der findes i dag præparater til inhalation, hvor man i samme inhalator har kombineret den forebyggende og den akut lindrende virkning, og der findes også specielle inhalationsapparater (åndingsbeholdere), som selv små børn kan bruge.

De vigtigste typer af medicin:

 • Binyrebarkhormoner til inhalation er den vigtigste forebyggende medicin ved astma og virker både på symptomer og lungefunktion.
 • Leukotrien antagonist montelukast er en forebyggende tablet, som bruges en del hos børn, især hvis der er tale om allergisk astma.
 • Beta-2-agonister til inhalation er den vigtigste medicin til behandling af akutte anfald og virker ved at udvide luftvejene og herved lette vejrtrækningen.

Andre navne og stavemåder for astmatisk bronkitis:

 • (Astmatisk) bronchitis

 

Artiklen er opdateret d 03-10-2022