Chat with us, powered by LiveChat Grøn stær – Tågesyn, sortnen for øjet – Søg straks læge
Øjensygdomme

Grøn stær

Grøn stær er en øjensygdom, der medfører, at synsfeltet gradvist indskrænkes. Uden behandling kan grøn stær i værste fald føre til "kikkertsyn" eller blindhed.

Symptomer på grøn stær

Det er sjældent, at der er symptomer på grøn stær. Man mærker det sjældent selv. Sygdommen bliver typisk opdaget ved en rutineundersøgelse hos øjenlægen.

Simpel grøn stær
Den almindelige simple form for grøn stær giver ingen symptomer og opdages ofte først, når sygdommen er langt fremskreden, og der er store skader på synsfeltet.

Vær opmærksom på at:

 • få undersøgt dine øjne, hvis du er over 35 år, og der er grøn stær i familien (far, mor eller søskende)
 • hvis du er omkring de 45 eller mere, bør du i hvert fald en gang kontrolleres af øjenlæge
 • hvis du oplever skygger i synsfeltet, når du sammenligner dine øjne, bør du kontakte en øjenlæge.

Akut grøn stær

Ved akut stær stiger øjets tryk pludseligt pga. en indre blokering af øjets indre væskeafløb.


De akutte symptomer på grøn stær er:

 • tågesyn, specielt om aftenen
 • ringe omkring lys, når det er mørkt eller i svag belysning
 • sortnen for øjnene
 • rødt øje
 • hovedpine
 • eventuelle opkastninger.
Symptomerne forekommer hyppigst hos langsynede personer over 60 år.

Årsager til grøn stær

 • Forhøjet tryk i øjet ødelægger den normale regulering af næring og forsyning til nervetrådene.
 • Øjets synsfelt beskadiges pga. af ødelæggelse af nervefibre og celler i nethinde og synsnerve.
Nervetrådene gendannes ikke, tabet er permanent. Behandlingens mål er at bevare synsfeltet og sørge for, at skaden ikke øges.

Faresignaler

Søg straks læge/skadestue, hvis du får følgende kraftige symptomer som fx:

 • tågesyn med evt. sortnen for øjet
 • rødt øje evt. med stor pupil
 • hovedpine smerte og trykken i øjet
 • almen utilpashed, kvalme og evt. opkastning.
Uden behandling kan der opstå varig synsskade.

Hvor udbredt er grøn stær?

Hovedparten af tilfælde med grøn stær udvikler sig først efter 45 års alderen. Nærsynede har muligvis en lidt øget risiko.

Der er en arvelig tendens, og har man en nær slægtning med grøn stær stiger risikoen for at få sygdommen. 

Hvordan udvikler grøn stær sig?

I dag kan langt de fleste, der kommer tidligt i behandling for grøn stær, bevare synet og undgå tab af et større synsfelt.

Den skade, der allerede er sket på synsnervetrådene, kan dog ikke genskabes med de nuværende behandlingsmuligheder.

Undersøgelse for grøn stær

Ved en øjenundersøgelse kontrollerer øjenlægen bl.a.:

 • øjentrykket. Normalt tryk er mellem 10 og 21 mmHg. Nogle mennesker tåler tryk på op til 30 mmHg uden at få synsfeltsskade, mens andre kan få grøn stær, selvom trykket ikke er over 21 mmHg
 • nethinde og synsnerve. Evt. fotografering og skanning af synsnerven og nervetrådene i nethinden (OCT skanning) samt undersøgelse af synsfelterne (perimetri). Er der trykskade, vil der være en fordybning i synsnerven og et tab af nervetråde.

Behandling af grøn stær

Behandlingen vil afhænge af, om der er tale om simpel grøn stær eller akut grøn stær.


Behandling af simpel grøn stær:

 • Øjendråber for at sænke trykket i øjet. Medicinen nedsætter væskeproduktionen i øjet eller øger afløbet fra øjets indre, så trykket sænkes. Behandlingen er ofte livslang
 • Laserbehandling (SLT) kan i nogle tilfælde bedre afløbet fra øjets indre, hvormed trykket sænkes
 • Operation af øjets afløb (filtrerende operation), eller ilæggelse af drænrør i øjeæblet, kan blive nødvendigt, hvis den medicinske behandling ikke kan holde trykket tilstrækkeligt lavt i øjet. Operationssucces opnås i 70-90 % af tilfældene.

Akut grøn stær behandles med:

 1. pilocarpin øjendråber, som er pupilsammentrækkende (bruges også til forebyggelse)
 2. efterfulgt af YAG-laserbehandling, hvor man laver en lille ventilåbning i regnbuehinden. Behandlingen er hurtig, smertefri og ambulant.

Andre navne og stavemåder for grøn stær:

 • Glaucom
 • Glaukom

Se apotekets video om øjendråber

Hvad enten du har øjenbetændelse, grøn stær eller tørre øjne, er det vigtigt, at du bruger dine øjendråber rigtigt. På den måde får du den største effekt. Øjendråber er sterile, så husk hygiejnen omkring håndvask og øjendråberne, ellers risikerer du at få en infektion.

Opdateret d. 09-12-2022