Chat with us, powered by LiveChat Menières sygdom – svimmelhed og susen for ørerne
Øre-, næse- og halssygdomme

Menières sygdom

Menières sygdom er en kronisk anfaldssygdom i det ene indre øre, der giver svimmelhedsanfald og påvirker hørelsen. Den egentlige årsag til sygdommen kendes ikke.

Symptomer på Menières sygdom

Man har Menières sygdom, hvis man har:

  • kraftige svimmelhedsanfald af mindst 20 minutter og højst 12 timers varighed
  • øresusen. Alle får på et eller andet tidspunkt tinnitus i øret i form af susen, kimen eller brummen
  • hørenedsættelse. I begyndelsen af sygdommen kan hørelsen skifte meget i det syge øre
  • smerter, trykken eller følelsen af tillukkethed i det syge øre, enten før eller samtidig med svimmelhedsanfaldene eller mere eller mindre hele tiden.

Svimmelhed 

Hos ca. halvdelen af de personer, der rammes af Menières sygdom, er det første symptom et svimmelhedsanfald.

Svimmelhedsanfaldene er næsten altid meget voldsomme med en fornemmelse af at blive snurret eller tumlet rundt i rummet, så man må lægge sig ned. Man har det bedst liggende, og når det syge øre vender opad. Man får kvalme og kaster ofte op.

Mange med Menières sygdom er plaget af dårlig balance mellem svimmelhedsanfaldene.

Hørenedsættelse

Hos ca. halvdelen har der før det første svimmelhedsanfald været høresymptomer i det syge øre. Det er ofte de mørke toner (bassen), der rammes mest, hvilket giver en ubehagelig forvrængning af fx andres tale.

Nogle har ingen egentlig hørenedsættelse i starten, men en ubehagelig lydoverfølsomhed ledsaget af lydforvrængning. Samtidig med, at det syge øre bliver tiltagende døvt, oplever de fleste personer paradoksalt nok, at øret også bliver tiltagende lydoverfølsomt. 

En del patienter har en mindre hørenedsættelse i det øre, som ikke er årsag til svimmelhedsanfaldene, og man regner med, at det kun er ca. 2-5%, der har en regulær dobbeltsidig sygdom med svimmelhedsanfald fra begge ører.

Tinnitus

Tinnitus kan være mere eller mindre udtalt. Den forværres ofte i sammenhæng med svimmelhedsanfaldene.

Årsager til Menières sygdom

Man kender ikke nogen fælles årsag til Menières sygdom, men ca. 50 % med Menières sygdom har eller har haft migræne.

Ca. 10 % kommer fra familier, hvor der er Menières sygdom, hvilket tyder på en vis arvelighed.

Obduktion af Menière-patienters indre øre viser, at der har været et forøget tryk i væsken i det indre øre. Den membran, der omgiver sanseorganerne for hørelse og balance, er udspilet.

Hvad kan man selv gøre ved Menières sygdom?

Hvis man får symptomer på Menières sygdom, bør man tale med sin ørelæge. Det er ikke sikkert, at det er nødvendigt at starte en behandling, hvis man kun har haft et enkelt svimmelhedsanfald.

Man bør dog komme i behandling, hvis ens dagligliv er præget af frygt for, hvornår det næste anfald kommer.

Hvor udbredt er Menières sygdom?

Sygdommen rammer mænd og kvinder lige hyppigt. Ofte kommer det første anfald i 50-års alderen, men både børn, unge og ældre kan få sygdommen. Sygdommen er sjælden, idet man regner med, at det kun er ca. 0,2%, der lider af Menières sygdom.

Hvis man har migræne, er der en større risiko for at få sygdommen i en ung alder.

Hvordan udvikler Menières sygdom sig?

Flere får de typiske symptomer på Menières sygdom i en kort periode, uden at det udvikler sig til en kronisk tilstand, som kræver behandling.

De, der får flere anfald, kan have lange perioder uden anfald, men nogle vil opleve, at anfaldene kommer meget hyppigt. 

Ved langvarig sygdom ødelægges sansecellerne for balance og hørelse i det indre øre med tiltagende døvhed og balanceproblemer til følge.

Undersøgelse for Menières sygdom

Hvis man har de typiske symptomer på Menières sygdom, er det sjældent nødvendigt at få foretaget større undersøgelser. Ørelægen vil vha. forskellige høreprøver sikre sig, at årsagen til høreproblemerne sidder i det indre øre.

Behandling af Menières sygdom

Hvis ens tilværelse domineres af svimmelhedsanfald, bør man behandles medicinsk.
  • Betahistin virker på det indre øre og kan ofte stoppe eller mindske anfaldene og samtidig reducere anfaldenes styrke. Betahistin er receptpligtigt.
  • Vanddrivende midler virker på nogle med Menières sygdom.
  • Enkelte har gavn af at tage transportsygemidler i perioder med meget svimmelhed.
  • Operation bør overvejes, hvis medicinsk behandling ikke hjælper.
Læs mere hos: Høreforeningen - eller følg Høreforeningens Menière-gruppe på Facebook. 

Andre navne og stavemåder for Menières sygdom:

  • Morbus Menière