Asnæs Apotek

Apoteker Jan Milsø Stephensen
Apotekets navn Asnæs Apotek
Adresse Asnæs Centret 7
Postnummer / by 4550 Asnæs
Telefon 59 65 06 00
Faxnummer 59 65 06 99
E-mail asnaes@apoteket.dk
Hjemmeside https://www.asnaesapotek.dk
CVR-nummer 31117283

Åbningstider

 • Mandag
  09:30-17:30
 • Tirsdag
  09:30-17:30
 • Onsdag
  09:30-17:30
 • Torsdag
  09:30-17:30
 • Fredag
  09:30-18:00
 • Lørdag
  09:00-14:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Ventetid på Asnæs Apotek

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 2:50 3:06 2:59 3:08 2:49 1:50
Frokost 11-13 3:45 3:10 2:35 2:35 3:43 1:41
Tidlig eftermiddag 13-15 2:54 1:57 2:35 2:37 2:28 2:58
Sen eftermiddag efter 15 2:37 1:57 2:18 2:09 2:31
Hele dagen 3:04 2:37 2:37 2:38 2:54 1:53
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 25-10-2021 til 20-11-2021

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom

Andre ydelser

 • Kvalitetscertificeret
 • Apovac

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Influenzavaccinationer
 • Pneumokokvaccination
 • Antistoftest for COVID-19

Distribution

 • Køventetid
  95 % af kunderne bliver ekspederet indenfor 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Oktober 2020 er 96,5 % af kunderne i indeværende år blevet ekspederet indenfor 10 minutter.
 • Ekspeditionstid
 • Fejludlevering
  Højst 2 fejludleveringer pr. 10.000 receptekspeditioner.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Januar til medio november 2020 har der været 1 fejludlevering på 10.000 ekspeditioner.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Vi tilstræber 0 fejl i forbindelse med udarbejdelsen og ajourføring af doseringskort. En fejl vil blive registreret, analyseret og vurderet for at kunne opnå læring samt foretage en mulig kvalitetsforbedring
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  November 2020 var der 0 fejl i det forløbne år i forb. m. ajourføring af doseringskort
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vi tilstræber, at have de varer på lager, som efterspørges. Vi modtager gerne ønsker om at få en vare på lager. Er varen ikke på lager, sørger vi for at få den eller tilsvarende hjem til næste dag. Målet er at have min. 98,2 % af lægemidlerne hjemme.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Måling Juli 2020 viser at vi gennemsnitligt har 98,1% af lægemidlerne hjemme, umiddelbart ved efterspørgsel.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle kunder inviteres til dialog. Alle kunder får tilbudt tilpasset rådgivning på baggrund af en systematisk behovsafdækning. Apoteket følger Danmarks Apotekerforenings Sektorkrav for skrankerådgivning.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Måling på samtlige ekspeditioner over en uge november 2020, viste at 92% af kunderne blev inviteret til dialog.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Relevant information og skriftligt materiale sendes med varerne. Det er muligt, at få telefonisk kontakt med faguddannet personale. Forsendelseskunder tilbydes rådgivning i samme grad som kunder i skranken. Der kan også fås online rådgivning på apoteket.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Der medsendes altid information om valg af andet tilsvarende præparat end det, der er ordineret. Desuden medsendes skriftlig opfordring om henvendelse til apoteket, hvis der er spørgsmål.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Jan Milsø Stephensen
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  10
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 86,8% 6,7% 6,5%
Landsgennemsnit 80,3% 12,9% 6,8%
Dosispakket medicin Apoteket 82,2% 6,4% 11,3%
Landsgennemsnit 82,6% 9,6% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2021 til september 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Apoteket Smedelundsgade

Apoteker Jan Milsø Stephensen
Apotekets navn Apoteket Smedelundsgade
Adresse Smedelundsgade 33
Postnummer / by 4300 Holbæk
Telefon 71919278
Faxnummer 59 65 06 99
E-mail 216sme@apoteket.dk
Hjemmeside https://www.asnaesapotek.dk
CVR-nummer 31117283

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-18:00
 • Tirsdag
  09:00-18:00
 • Onsdag
  09:00-18:00
 • Torsdag
  09:00-18:00
 • Fredag
  09:00-18:00
 • Lørdag
  09:00-14:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Ventetid på Apoteket Smedelundsgade

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 1:15 1:54 0:55 1:03 0:43 1:53
Frokost 11-13 2:38 4:33 1:52 1:19 1:31 2:06
Tidlig eftermiddag 13-15 1:31 1:49 1:07 1:16 1:02 0:54
Sen eftermiddag efter 15 1:22 1:07 1:05 1:05 1:00
Hele dagen 1:45 2:31 1:18 1:12 1:06 1:49
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 25-10-2021 til 20-11-2021

Lægemidler

 • Tjek på inhalation

Distribution

 • Køventetid
  95 % af kunderne bliver ekspederet indenfor 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Oktober-november 2020 blev 99,8% af kunderne ekspederet indenfor 10 minutter
 • Fejludlevering
  Højst 2 fejludleveringer pr. 10.000 receptekspeditioner.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Vi tilstræber 0 fejl i forbindelse med udarbejdelsen og ajourføring af doseringskort. En fejl vil blive registreret, analyseret og vurderet for at kunne opnå læring samt foretage en mulig kvalitetsforbedring
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vi tilstræber, at have de varer på lager, som efterspørges. Vi modtager gerne ønsker om at få en vare på lager. Er varen ikke på lager, sørger vi for at få den eller tilsvarende hjem til næste dag. Målet er at have min. 98,2 % af lægemidlerne hjemme.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle kunder inviteres til dialog. Alle kunder får tilbudt tilpasset rådgivning på baggrund af en systematisk behovsafdækning. Apoteket følger Danmarks Apotekerforenings Sektorkrav for skrankerådgivning.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 85,2% 8,4% 6,4%
Landsgennemsnit 80,3% 12,9% 6,8%
Dosispakket medicin Apoteket 70,5% 6,8% 22,7%
Landsgennemsnit 82,6% 9,6% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2021 til september 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Fårevejle Daglig Brugs Medicinudleveringssted

Apoteker Jan Milsø Stephensen
Apotekets navn Fårevejle Daglig Brugs Medicinudleveringssted
Adresse Adelers Alle 146
Postnummer / by 4540 Fårevejle
Telefon
Faxnummer
E-mail
Hjemmeside
CVR-nummer 31117283

Åbningstider

 • Mandag
  08:00-20:00
 • Tirsdag
  08:00-20:00
 • Onsdag
  08:00-20:00
 • Torsdag
  08:00-20:00
 • Fredag
  08:00-20:00
 • Lørdag
  08:00-20:00
 • Søndag
  08:00-20:00
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Grevinge Håndkøbsudsalg

Apoteker Jan Milsø Stephensen
Apotekets navn Grevinge Håndkøbsudsalg
Adresse Bytoften 2
Postnummer / by 4571 Grevinge
Telefon
Faxnummer
E-mail
Hjemmeside
CVR-nummer 31117283

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:30
 • Tirsdag
  09:00-17:30
 • Onsdag
  09:00-17:30
 • Torsdag
  09:00-17:30
 • Fredag
  09:00-20:00
 • Lørdag
  09:00-12:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Spar Købmanden Medicinudleveringssted

Apoteker Jan Milsø Stephensen
Apotekets navn Spar Købmanden Medicinudleveringssted
Adresse Nørregade 11
Postnummer / by 4534 Hørve
Telefon
Faxnummer
E-mail
Hjemmeside
CVR-nummer 31117283

Åbningstider

 • Mandag
  07:00-21:00
 • Tirsdag
  07:00-21:00
 • Onsdag
  07:00-21:00
 • Torsdag
  07:00-21:00
 • Fredag
  07:00-21:00
 • Lørdag
  07:00-21:00
 • Søndag
  07:00-21:00
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Vig Lyng Håndkøbsudsalg

Apoteker Jan Milsø Stephensen
Apotekets navn Vig Lyng Håndkøbsudsalg
Adresse Lyngvej 187
Postnummer / by 4560 Vig
Telefon 59 31 52 01
Faxnummer
E-mail
Hjemmeside
CVR-nummer 31117283

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:30
 • Tirsdag
  09:00-17:30
 • Onsdag
  09:00-17:30
 • Torsdag
  09:00-17:30
 • Fredag
  09:00-20:00
 • Lørdag
  09:00-12:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne