Chat with us, powered by LiveChat

Fanø Apotek

Apoteker Anne Helene Kahns
Apotekets navn Fanø Apotek
Adresse Hovedgaden 64
Postnummer / by 6720 Fanø
Telefon 75 16 20 23
Faxnummer 75 16 25 33
E-mail 363fa@apoteket.dk
Hjemmeside https://apoteket-online.dk/apotek/esbjerg-jerne-apotek
CVR-nummer 31115701

Denne uges åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:00
 • Tirsdag
  09:00-17:00
 • Onsdag
  09:00-17:00
 • Torsdag
  09:00-17:00
 • Fredag
  09:00-17:30
 • Lørdag
  09:00-13:00
 • Søndag
  Lukket
Vagtåbent: Uden for åbningstiden henvises
til Esbjerg Neptun Apotek
Stormgade 2, 6700 Esbjerg
Tlf: 75128077
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Ventetid på Fanø Apotek

Servicemålet overholdes (uge 17, 2023). Ingen kunder ventede over 10 minutter, og den gennemsnitlige ventetid var under 5 minutter i undersøgelsesintervallerne.

Distribution

 • Køventetid
  Højst 5 % af kunderne må vente over 10 minutter. Den gennemsnitlige ventetid må højst være 5 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  Servicemålet overholdes (uge 17, 2023). Ingen kunder ventede over 10 minutter, og den gennemsnitlige ventetid var under 5 minutter i undersøgelsesintervallerne.
 • Ekspeditionstid
  Ingen (direkte ekspedition)
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Ikke relevant
 • Fejludlevering
  Der må højst være 2 fejl pr. 10.000 udleverede receptlægemidler – dvs. højst 0,02 %
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Servicemålet overholdes, 0,010 % (26.07.2023)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst være 2 fejl pr. 100 dosiskunder de seneste 12 måneder
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Servicemålet overholdes (30.03.2023)
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Kundens efterspørgsel efter lægemidler skal i mindst 94 % af tilfældene kunne opfyldes umiddelbart
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Servicemålet overholdes, 96,9 % (uge 4 2024)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle kunder tilbydes behovtilpasset rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Servicemålet er opfyldt (uge 6 2023)
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelseskunder henvises til Esbjerg Jerne Apotek
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Ikke relevant. Al forsendelse håndteres fra Esbjerg Jerne Apotek

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  4
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket har parkeringsplads ved indgangen samt rampe til indgangsdør

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 86,5% 7,8% 5,7%
Landsgennemsnit 82,5% 11,6% 6,0%
Dosispakket medicin Apoteket 95,4% 4,3% 0,3%
Landsgennemsnit 81,3% 10,2% 8,5%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2023 til december 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes