København Amagerbro Apotek

Apoteker Peter Traulsen
Apotekets navn København Amagerbro Apotek
Adresse Reberbanegade 3
Postnummer / by 2300 København S
Telefon 32 57 83 83
Faxnummer 32 57 40 89
E-mail amagbro@apoteket.dk
Hjemmeside www.amagerbroapotek.dk
CVR-nummer 28944578

Åbningstider

 • Mandag
  09:30-19:00
 • Tirsdag
  09:30-19:00
 • Onsdag
  09:30-19:00
 • Torsdag
  09:30-19:00
 • Fredag
  09:30-19:00
 • Lørdag
  10:00-17:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Vagtåbent: Udenfor apotekets åbningstid henvises til følgende vagt apoteker:
København Sønderbro Apotek og
København Steno Apotek

Ventetid på København Amagerbro Apotek

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 3:32 2:51 2:44 3:26 3:04 2:41
Frokost 11-13 4:27 3:54 3:36 3:16 3:43 3:52
Tidlig eftermiddag 13-15 3:54 3:08 3:43 3:20 2:41 3:08
Sen eftermiddag efter 15 3:14 3:17 2:58 2:42 1:41
Hele dagen 3:46 3:20 3:17 3:08 2:43 3:24
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 21-09-2020 til 17-10-2020

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom

Andre ydelser

 • Apovac
 • Genordination
 • Influenzavaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  Højst 5 % af kunderne må vente mere end 10 minutter, og den gennemsnidtlige ventetid skal være under 5 min. Der tages dog forbehold for EDB problemer, hvor ventetiden kan afvige.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Apoteket opfylder målene
 • Fejludlevering
  Det er apotekets mål, at der højst registreres 0,02% fejludleveringer i forhold til antal ordinationer.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Apoteket opfylder målene
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Det er apotekets mål, at der højst registreres 0,01% fejl i forhold til antal ordinationer.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Apoteket opfylder målene
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98 % af de receptekspederede pakninger til enkeltpersoner skal være på lager, når kunden ønsker at afhente den.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Apoteket opfylder målene

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90 % af alle kunder der henter håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler, frihandelsvarer til egenomsorg samt receptmedicin til eget brug, eller eget barn under 15 år, inviteres til dialog.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Apoteket opfylder målene
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle forsendelseskunder informeres om, at yderligere oplysninger om lægemidler kan fås ved henvendelse til apoteket. Kunderne kan få telefonisk kontakt med faguddannet personale i hele åbningstiden.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Peter Traulsen
 • Apotekets farmaceuter
  3 farmaceuter
 • Apotekets farmakonomer
  11 farmakonomer
 • Apotekets farmakonomelever
  6 farmakonomelever
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3 farmaceutstuderende(vikarer) , 5 servicemedarbejdere

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Kørestolsbrugere har uhindret adgang fra gaden til centret og videre ind i apoteket, som har automatisk døråbning. Udbringning af medicin til dårligt gående, mod gebyr.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 68,7% 23,5% 7,8%
Landsgennemsnit 80,7% 12,9% 6,4%
Dosispakket medicin Apoteket 90,6% 4,1% 5,2%
Landsgennemsnit 85,3% 7,5% 7,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2020 til juni 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Amager Strand Apotek

Apoteker Peter Traulsen
Apotekets navn Amager Strand Apotek
Adresse Strandlodsvej 41
Postnummer / by 2300 København S
Telefon 70 30 54 83
Faxnummer 32861060
E-mail amagbro@apoteket.dk
Hjemmeside www.amagerbroapotek.dk
CVR-nummer 28944578

Åbningstider

 • Mandag
  10:00-18:00
 • Tirsdag
  10:00-18:00
 • Onsdag
  10:00-18:00
 • Torsdag
  10:00-18:00
 • Fredag
  10:00-18:00
 • Lørdag
  09:30-14:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.

Ventetid på Amager Strand Apotek

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 1:39 1:07 1:05 1:54 1:08 1:15
Frokost 11-13 1:33 1:27 1:05 2:04 1:58 1:19
Tidlig eftermiddag 13-15 1:43 1:22 1:08 1:37 1:22 1:10
Sen eftermiddag efter 15 1:13 1:11 1:10 1:20 1:03
Hele dagen 1:29 1:17 1:08 1:41 1:23 1:16
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 21-09-2020 til 17-10-2020

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Distribution

 • Køventetid
  Højst 5 % af kunderne må vente mere end 10 minutter, og den gennemsnidtlige ventetid skal være under 5 min. Der tages dog forbehold for EDB problemer, hvor ventetiden kan afvige.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Apoteket opfylder målene
 • Fejludlevering
  Det er apotekets mål, at der højst registreres 0,02% fejludleveringer i forhold til antal ordinationer.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Det er apotekets mål, at der højst registreres 0,01% fejl i forhold til antal ordinationer.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98 % af de receptekspederede pakninger til enkeltpersoner skal være på lager, når kunden ønsker at afhente den.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90 % af alle kunder der henter håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler, frihandelsvarer til egenomsorg samt receptmedicin til eget brug, eller eget barn under 15 år, inviteres til dialog.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Peter Traulsen
 • Apotekets farmaceuter
  Er dagligt bemandet med 1 farmaceut eller farmaceut kan altid rådføres fra hovedapoteket
 • Apotekets farmakonomer
  Filialen bemandes dagligt af 1-2 farmakonomer
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  Filialen bemandes af og til af 1 farmakonomelev

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Kørestolsbrugere har uhindret adgang fra gaden ind i apoteket, som har automatisk døråbning. Udbringning af medicin fra hovedapoteket til dårligt gående, mod gebyr.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 70,1% 22,4% 7,5%
Landsgennemsnit 80,7% 12,9% 6,4%
Dosispakket medicin Apoteket 88,9% 2,6% 8,5%
Landsgennemsnit 85,3% 7,5% 7,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2020 til juni 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes