Frederiksberg Apotek

Apoteker Lone Aagaard
Apotekets navn Frederiksberg Apotek
Adresse Gammel Kongevej 162
Postnummer / by 1850 Frederiksberg C
Telefon 33 21 26 39
Faxnummer 33 21 33 01
E-mail frberg@apoteket.dk
Hjemmeside https://www.frederiksbergapotek.dk
CVR-nummer 32745156

Åbningstider

 • Mandag
  09:30-18:00
 • Tirsdag
  09:30-18:00
 • Onsdag
  09:30-18:00
 • Torsdag
  09:30-18:00
 • Fredag
  09:30-18:00
 • Lørdag
  09:30-14:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Ventetid på Frederiksberg Apotek

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 1:29 2:01 1:51 2:34 3:13 0:52
Frokost 11-13 3:23 2:56 1:52 2:50 2:31 3:02
Tidlig eftermiddag 13-15 2:55 3:06 2:39 2:24 3:06 3:36
Sen eftermiddag efter 15 2:05 1:33 1:43 2:08 1:41
Hele dagen 2:34 2:29 2:01 2:29 2:35 2:49
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 22-11-2021 til 18-12-2021

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Genordination

Andre ydelser

 • Kvalitetscertificeret
 • Apovac

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Antistoftest for COVID-19
 • Influenzavaccinationer
 • Pneumokokvaccination
 • Vaccination mod COVID-19

Distribution

 • Køventetid
  Vi ønsker at betjene vores kunder hurtigst muligt og ønsker også forståelse for, at god rådgivning kan tage tid. Målet er en gennemsnitlig ventetid på under 5 minutter. Det er vores hensigt, at 95 % af alle kunder bliver ekspederet inden for 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Se apoteket.dk for nuværende ventetider.
 • Fejludlevering
  Vi tilstræber, at der ikke sker fejl, men når der sker fejl, bliver de registreret, analyseret og vurderet for at opnå læring samt foretage mulig kvalitetsforbedring. Grænseværdien for fejl er 2 fejl pr. 10.000 ordinationer (0,02 %)
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  I seneste måling, er målingen langt under de 0,02%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Fejludleveringer ved dosisdispensering hører under de generelle mål for fejludleveringer på højst 0,02 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Målet er opfyldt
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vi tilstræber at have de varer på lager, som efterspørges. Hvis det skulle ske, at vi ikke har varen hjemme, sørger vi for at have den hjemme til først følgende hverdag. Målet er altid at have minimum 97,0 % af lægemidlerne hjemme, når den ønskes afhentet
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Servicegraden opfyldes, med mere end 97% af varerne på lager ved efterspørgsel af private kunder.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 95% af kunderne inviteres til dialog.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelseskunder modtager med patientkvitteringen kortfattet skriftlig generel information og opfordres til at kontakte apoteket ved tvivlsspørgsmål.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Patientkvittering sendes med til alle forsendelseskunder.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Lone Aagaard
 • Apotekets farmaceuter
  3 farmaceuter tilknyttet hovedapotek og filial
 • Apotekets farmakonomer
  12
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 85,0% 8,1% 7,0%
Landsgennemsnit 80,3% 12,9% 6,8%
Dosispakket medicin Apoteket 72,7% 11,7% 15,6%
Landsgennemsnit 82,6% 9,6% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2021 til september 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Apoteket Frederiksberg Centret

Apoteker Lone Aagaard
Apotekets navn Apoteket Frederiksberg Centret
Adresse Falkoner Alle 21
Postnummer / by 2000 Frederiksberg
Telefon 33 21 26 39
Faxnummer
E-mail 111afc@apoteket.dk
Hjemmeside https://www.frederiksbergapotek.dk
CVR-nummer 32745156

Åbningstider

 • Mandag
  10:00-19:00
 • Tirsdag
  10:00-19:00
 • Onsdag
  10:00-19:00
 • Torsdag
  10:00-19:00
 • Fredag
  10:00-19:00
 • Lørdag
  10:00-17:00
 • Søndag
  10:00-17:00
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Ventetid på Apoteket Frederiksberg Centret

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 1:23 2:28 1:27 2:24 1:50 2:23
Frokost 11-13 2:29 3:09 1:45 2:46 2:08 3:28
Tidlig eftermiddag 13-15 2:40 3:24 2:56 4:17 2:54 3:36
Sen eftermiddag efter 15 2:23 3:07 2:23 4:08 1:45
Hele dagen 2:23 3:08 2:16 3:36 2:11 3:17
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 22-11-2021 til 18-12-2021

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom

Andre ydelser

 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  Vi ønsker at betjene vores kunder hurtigst muligt og ønsker også forståelse for, at god rådgivning kan tage tid. Målet er en gennemsnitlig ventetid på under 5 minutter. Det er vores hensigt, at 95 % af alle kunder bliver ekspederet inden for 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Se apoteket.dk for aktuelle ventetider.
 • Fejludlevering
  Vi tilstræber, at der ikke sker fejl, men når der sker fejl, bliver de registreret, analyseret og vurderet for at opnå læring samt foretage mulig kvalitetsforbedring. Grænseværdien for fejl er 2 fejl pr. 10.000 ordinationer (0,02 %)
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Målet var opfyldt ved seneste måling, dvs mindre end 0,02% fejl
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Fejludleveringer ved dosisdispensering hører under de generelle mål for fejludleveringer på højst 0,02 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Ingen fejl set ved udlevering af dosis i Apoteket Frederiksberg Centret
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vi tilstræber at have de varer på lager, som efterspørges. Hvis det skulle ske, at vi ikke har varen hjemme, sørger vi for at have den hjemme til dagen efter. Målet er altid at have minimum 97,0 % af lægemidlerne hjemme, når den ønskes afhentet
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Servicegraden lå ved seneste måling over målet på 97%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 95% af kunderne inviteres til dialog (opfyldt krav i Sektorkrav til skrankerådgivning)
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Vi har enkelte leverancer fra Apoteket Frederiksberg Centret, som alle modtager information via en patientkvittering, med opfording til at kontakte apoteket ved tvivl.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Alle kunder har modtaget information

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Lone Aagaard
 • Apotekets farmaceuter
  3 farmaceuter tilknyttet hovedapotek og filial
 • Apotekets farmakonomer
  12
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Meget god tilgængelighed.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 84,0% 8,9% 7,1%
Landsgennemsnit 80,3% 12,9% 6,8%
Dosispakket medicin Apoteket 63,6% 20,0% 16,4%
Landsgennemsnit 82,6% 9,6% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2021 til september 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes