Kolding Løve Apotek

Apoteker Line Aarøe Rasmussen
Apotekets navn Kolding Løve Apotek
Adresse Sundhedshuset, Jernbanegade 26
Postnummer / by 6000 Kolding
Telefon 75 52 42 33
Faxnummer 75 53 26 06
E-mail kolding@apoteket.dk
Hjemmeside www.koldingloeve.dk
CVR-nummer 32988148

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:30
 • Tirsdag
  09:00-17:30
 • Onsdag
  09:00-17:30
 • Torsdag
  09:00-17:30
 • Fredag
  09:00-18:00
 • Lørdag
  09:00-14:00
 • Søndag
  Lukket
Det enkelte apotek beslutter selv sine åbningstider på helligdage. Det er derfor ikke muligt at sige noget generelt om, hvilke apoteker der har åbent. Dog har vagtapotekerne åbent enten 10-13, 10-15, 6-24 eller hele døgnet afhængigt af, hvilken vagtordning der er tale om. Få mere information om åbningstider under Vagtåbent. Kontakt dit apotek, hvis du er i tvivl.

Ventetid på Kolding Løve Apotek

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 0:28 0:52 0:32 0:44 1:07 1:04
Frokost 11-13 1:08 1:07 0:55 1:17 1:42 1:09
Tidlig eftermiddag 13-15 1:33 1:00 0:50 0:44 1:18 1:45
Sen eftermiddag efter 15 1:26 1:03 1:07 0:40 0:38
Hele dagen 1:11 1:01 0:52 0:53 1:15 1:14
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 27-12-2017 til 19-01-2018

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Kvalitetssikring af medicinhåndtering på plejehjem, hjemmeplejen og botilbud
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Medicingennemgang, på plejehjem og hjemmeplejen
 • Medicinsamtale, kom godt i gang med din medicin
 • Tjek på inhalation
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje

Andre ydelser

 • Kompressions- og støttestrømper

Distribution

 • Køventetid
  90 % under 5 min, de sidste 10 % under 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Gennemsnit <2,5 min, se apoteket.dk for de sidste 4 ugers måling
 • Ekspeditionstid
  Vi har direkte ekspedition og robot, så lægemidlerne fås med det samme.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Måles ikke
 • Fejludlevering
  Maksimalt 0,010 %
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,013%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Maksimalt 2 pr. år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  3 - der arbejdes systematisk for nedbringelse
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Recept lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler : 98,5 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Receptpligtige lægemidler: 99,1 % Apoteksforbeholdte HK lægemidler: 99,9 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Inviterer til dialog om medicin og egenomsorg: 100 %. Giver en god kundeoplevelse: 100%
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  100 % & 99 %
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  På forsendelsebilagene opfordres du til at ringe ved spørgsmål.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Line Aarøe Rasmussen
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  17
 • Apotekets farmakonomelever
  4
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  5

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  P-plads ved døren. Ingen trin. Plads til kørestol i kunderum og ved skranken.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Mulighed for ekspedition på gaden - hør mere på apoteket

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 82,2% 10,2% 7,7%
Landsgennemsnit 76,6% 16,2% 7,2%
Dosispakket medicin Apoteket 83,7% 12,7% 3,5%
Landsgennemsnit 74,8% 13,2% 12,0%
Oplysningerne vedrører perioden fra december 2016 til maj 2017

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Kolding Løve Apotek - Storcenter

Apoteker Line Aarøe Rasmussen
Apotekets navn Kolding Løve Apotek - Storcenter
Adresse Kolding Storcenter, Skovvangen 42
Postnummer / by 6000 Kolding
Telefon 75 52 42 33
Faxnummer 75 50 72 41
E-mail storcenter@apoteket.dk
Hjemmeside www.koldingloeve.dk
CVR-nummer 32988148

Åbningstider

 • Mandag
  10:00-20:00
 • Tirsdag
  10:00-20:00
 • Onsdag
  10:00-20:00
 • Torsdag
  10:00-20:00
 • Fredag
  10:00-20:00
 • Lørdag
  10:00-17:00
 • Søndag
  10:00-17:00
Det enkelte apotek beslutter selv sine åbningstider på helligdage. Det er derfor ikke muligt at sige noget generelt om, hvilke apoteker der har åbent. Dog har vagtapotekerne åbent enten 10-13, 10-15, 6-24 eller hele døgnet afhængigt af, hvilken vagtordning der er tale om. Få mere information om åbningstider under Vagtåbent. Kontakt dit apotek, hvis du er i tvivl.

Ventetid på Kolding Løve Apotek - Storcenter

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 1:06 1:18 0:49 0:58 0:46 0:54
Frokost 11-13 1:08 1:22 1:26 1:23 2:01 1:06
Tidlig eftermiddag 13-15 1:21 1:34 1:17 1:09 1:27 1:18
Sen eftermiddag efter 15 0:53 1:44 1:05 1:13 1:23
Hele dagen 1:07 1:32 1:12 1:13 1:30 1:06
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 27-12-2017 til 19-01-2018

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Medicingennemgang, på plejehjem og hjemmeplejen
 • Medicinsamtale, kom godt i gang med din medicin
 • Tjek på inhalation
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje
 • Dosisdispensering
 • Kvalitetssikring af medicinhåndtering på plejehjem, hjemmeplejen og botilbud

Andre ydelser

 • Kompressions- og støttestrømper

Distribution

 • Køventetid
  90 % under 5 min, de sidste 10 % under 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Gennemsnit <2,5 min, se apoteket.dk for de sidste 4 ugers måling
 • Ekspeditionstid
  Vi har direkte ekspedition og robot, så lægemidlerne får med det samme.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Måles ikke
 • Fejludlevering
  Maksimalt 0,010 %
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,012%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Maksimalt 2 pr. år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  3 - der arbejdes systematisk for nedbringelse
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Recept lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler : 98,5 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Receptpligtige lægemidler: 99,3 % Apoteksforbeholdte HK lægemidler: 100,0 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Inviterer til dialog om medicin og egenomsorg: 100 %. Giver en god kundeoplevelse: 100%
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  100 % & 99 %
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Ingen forsendelse fra filial
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Ingen forsendelse fra filial

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Line Aarøe Rasmussen
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  17
 • Apotekets farmakonomelever
  4
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  5

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  P-plads ved hovedindgang til centeret. Ingen trin. Plads til kørestol i kunderum og ved skranken.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 80,8% 11,3% 7,8%
Landsgennemsnit 76,6% 16,2% 7,2%
Dosispakket medicin Apoteket 0,0% 0,0% 0,0%
Landsgennemsnit 74,8% 13,2% 12,0%
Oplysningerne vedrører perioden fra december 2016 til maj 2017

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes