Korsør Apotek

Apoteker Søren Ringsmose-Pedersen
Apotekets navn Korsør Apotek
Adresse Algade 49
Postnummer / by 4220 Korsør
Telefon 58 37 00 03
Faxnummer 58 36 00 09
E-mail korsoer@apoteket.dk
Hjemmeside https://www.apoteket.dk/apoteker/korsoer-apotek
CVR-nummer 42726273

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:30
 • Tirsdag
  09:00-17:30
 • Onsdag
  09:00-17:30
 • Torsdag
  09:00-17:30
 • Fredag
  09:00-18:00
 • Lørdag
  09:30-13:30
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Ventetid på Korsør Apotek

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 4:07 2:08 2:56 1:50 1:51 2:13
Frokost 11-13 3:29 3:14 3:52 3:21 3:09 2:48
Tidlig eftermiddag 13-15 4:01 4:31 2:41 4:03 3:26 3:08
Sen eftermiddag efter 15 3:18 4:04 2:11 2:20 2:31
Hele dagen 3:44 3:33 2:58 2:56 2:47 2:37
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 27-12-2021 til 22-01-2022

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Genordination
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Brystpumpeudlejning
 • Rygeafvænning (individuel)

Andre ydelser

 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  Ventetiden skal i gennemsnit være under 5 minutter og højst 5% af vores kunder må vente mere end 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Mål opfyldt: 4. kvartal 2019: Gns. ventetid 2,9 minutter. 1,9% ventede mere end 10 minutter. Seneste 12 mdr. til og med 24. januar 2020: Ventetid gns. 3,0 minut, 2,1% ventede over 10 minutter. Se de løbende ventetidsopgørelse på www.apoteket.dk
 • Ekspeditionstid
  Vi har direkte receptekspedition, det vil sige at den medarbejder, der modtager din recept, også ekspederer den færdig og udleverer medicinen til dig.
 • Fejludlevering
  Der må højst forekomme fejl i 0,025% af ekspeditionerne, svarende til højst 1 fejl pr. 5.000 ekspeditioner.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  September 2019: Fejludleveringsprocenten opgjort til 0,022%, dvs. at målet er overholdt.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst forekomme fejl i 0,02% af ekspeditionerne af dosisdispenserede lægemidler
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  September 2019: Fejludleveringsprocenten opgjort til 0,006 %, dvs. at målet er overholdt.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vi skal kunne levere mindst 98% af de lægemidler, der er bestilt på recept. Vi må tage forbehold for de tilfælde, hvor vores leverandører ikke kan levere.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Seneste opgørelse (uge 40-2019): 98,61 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mål: 3 ud af 4 kunder, der henter medicin til sig selv, tilbydes rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Seneste måling november 2019: 76 % er tilbudt basisrådgivning.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Vi oplyser skriftligt om eventuelle ændringer i forhold til det, lægen har bestilt. Alle forsendelseskunder kan kontakte apoteket telefonisk for at få information om deres medicin.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Målet er opfyldt

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  6
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket ligger i gadeplan og der er uhindret adgang for alle.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Handicaptoilet

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 84,1% 8,5% 7,4%
Landsgennemsnit 80,3% 12,9% 6,8%
Dosispakket medicin Apoteket 85,8% 5,7% 8,6%
Landsgennemsnit 82,6% 9,6% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2021 til september 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes