Chat with us, powered by LiveChat

København Husum Apotek

Apoteker Heidi Lindgren
Apotekets navn København Husum Apotek
Adresse Frederikssundsvej 320
Postnummer / by 2700 Brønshøj
Telefon 38 28 19 08
Faxnummer 38 28 31 06
E-mail husum@apoteket.dk
Hjemmeside dinapoteker.dk
CVR-nummer 29102252

Denne uges åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:30
 • Tirsdag
  09:00-17:30
 • Onsdag
  09:00-17:30
 • Torsdag
  09:00-17:30
 • Fredag
  09:00-17:30
 • Lørdag
  09:00-14:00
 • Søndag
  Lukket

Ventetid på København Husum Apotek

Den gennemsnitlige ventetid hverdag:
2:15
Den gennemsnitlige ventetid weekend:
1:54

Distribution

 • Køventetid
  90% kontakt indenfor 5 min og 100% indenfor 10 min
 • Køventetid, målopfyldelse
  Ventetiden måles daglig. se resultatet på apoteket.dk 89% indenfor 5 min og alle indenfor 10 min(August 2019)
 • Ekspeditionstid
  apoteket ekspederer alle kunder med det samme
 • Fejludlevering
  Der må højst ske fejl i 2 ud af 10.000 receptordinationer dvs dvs fejlprocenten må højst være 0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0.01%(Maj 2019)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst ske fejl i 2 ud af 10.000 dosisordinationer dvs fejlprocenten på højst være 0,02%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0%(Maj 2019)
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98% af alle efterspurgte receptpligtige og apoteksforbeholdte lægemidler skal umiddelbart kunne leveres
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98% for alle receptpligtige lægemidler og 100% for apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler()

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  minimum 90 % af dem der henter medicin til sig selv eller barn under 15 år skal tilbydes faglig rådgivning. alle der præsenterer et symptom eller beder om et råd, skal tilbydes faglig rådgivning om dette
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  95%( august 2019)
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Der oplyses på forsendelsesbilaget om hvor og hvordan faglig rådgivning kan opnås
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  alle kunder fik skriftelig information om hvor og hvordan faglig rådgivning kan opnås(september 2019)

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Heidi Lindgren
 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  5
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Der er sliske ved døren og automatisk døråbning. der er plads i publikumstummet til at kørestole og handicapscootere kan komme rundt

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 83,1% 11,0% 5,9%
Landsgennemsnit 82,0% 12,3% 5,7%
Dosispakket medicin Apoteket 79,4% 16,3% 4,3%
Landsgennemsnit 80,3% 11,8% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2023 til juni 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Helsingør Bycenter Apotek

Apoteker Heidi Lindgren
Apotekets navn Helsingør Bycenter Apotek
Adresse Stürups Plads 1 110
Postnummer / by 3000 Helsingør
Telefon 32 22 32 44
Faxnummer 32 22 32 45
E-mail bycenter@apoteket.dk
Hjemmeside dinapoteker.dk
CVR-nummer 29102252

Denne uges åbningstider

 • Mandag
  08:00-19:00
 • Tirsdag
  08:00-19:00
 • Onsdag
  08:00-19:00
 • Torsdag
  08:00-19:00
 • Fredag
  08:00-19:00
 • Lørdag
  08:00-18:00
 • Søndag
  10:00-17:00

Ventetid på Helsingør Bycenter Apotek

Den gennemsnitlige ventetid hverdag:
1:16
Den gennemsnitlige ventetid weekend:
0:40

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  heidi Lindgren
 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  7
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 80,7% 12,1% 7,2%
Landsgennemsnit 82,0% 12,3% 5,7%
Dosispakket medicin Apoteket 67,1% 22,8% 10,2%
Landsgennemsnit 80,3% 11,8% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2023 til juni 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Prøvestens Apotek

Apoteker Heidi Lindgren
Apotekets navn Prøvestens Apotek
Adresse Birkedalsvej 7-9
Postnummer / by 3000 Helsingør
Telefon 49 22 00 02
Faxnummer 49 22 00 82
E-mail proevestens@apoteket.dk
Hjemmeside www.dinapoteker.dk
CVR-nummer 29102252

Denne uges åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:30
 • Tirsdag
  09:00-17:30
 • Onsdag
  09:00-17:30
 • Torsdag
  09:00-17:30
 • Fredag
  09:00-17:30
 • Lørdag
  09:00-14:00
 • Søndag
  Lukket

Ventetid på Prøvestens Apotek

Den gennemsnitlige ventetid hverdag:
2:13
Den gennemsnitlige ventetid weekend:
2:14

Distribution

 • Køventetid
  Kunderne må igennemsnit højst vente i 5 minutter. Det er højst 2 % af kunderne som venter mere end 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  uge 26 2020: Gennemsnit 1,0 min og 0% ventede mere end 10 minutter
 • Fejludlevering
  Højst fejl i 0,015% af ordinationerne.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,013%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 1 fejl i doseringskort pr. år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Vi har haft 2 fejl inden for det seneste år.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,0% for lægemidler målt i uge 25 2020

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  85 % af apotekets kunder der handler til sig selv eller til egne børn, skal indbydes til dialog. Information og rådgivning gives efter behov.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Okt 19: 74% af kunder med recept blev inviteret til dialog. Heraf fik 56% information/rådgivning 59% af dosiskunderne blev inviteret til dialog. Heraf fik 18% information/rådgivning 70% af håndkøbskunderne er inviteret til dialog. Heraf modtog 56% informa
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  På bilag oplyses om mulighed for at få faglig rådgiovning om udsendt medicin
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  100% er informeret, der er ikke lavet undersøgelse på opkald relateret til forsendelser

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Heidi Lindgren
 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  7
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Automatiske døre

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 83,9% 10,3% 5,8%
Landsgennemsnit 82,0% 12,3% 5,7%
Dosispakket medicin Apoteket 77,5% 17,7% 4,8%
Landsgennemsnit 80,3% 11,8% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2023 til juni 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Tingbjerg Apotek

Apoteker Heidi Lindgren
Apotekets navn Tingbjerg Apotek
Adresse Ruten 6
Postnummer / by 2700 Brønshøj
Telefon 32 22 27 00
Faxnummer 32 22 66 07
E-mail tingbjerg@apoteket.dk
Hjemmeside https://www.dinapoteker.dk/
CVR-nummer 29102252

Denne uges åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:30
 • Tirsdag
  09:00-17:30
 • Onsdag
  09:00-17:30
 • Torsdag
  09:00-17:30
 • Fredag
  09:00-17:30
 • Lørdag
  09:00-14:00
 • Søndag
  Lukket

Ventetid på Tingbjerg Apotek

Den gennemsnitlige ventetid hverdag:
2:00
Den gennemsnitlige ventetid weekend:
1:16

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 73,3% 16,8% 9,9%
Landsgennemsnit 82,0% 12,3% 5,7%
Dosispakket medicin Apoteket 79,5% 16,5% 4,0%
Landsgennemsnit 80,3% 11,8% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2023 til juni 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes