København Sønderbro Apotek

Apoteker Susanne Overmark Bendixen
Apotekets navn København Sønderbro Apotek
Adresse Amagerbrogade 158
Postnummer / by 2300 København S
Telefon 32 58 01 40
Faxnummer 32 58 01 29
E-mail 199pp@apoteket.dk
Hjemmeside https://www.dinapoteker.dk/soenderbro/om-apoteket
CVR-nummer 27537278

Åbningstider

 • Mandag
  06:00-00:00
 • Tirsdag
  06:00-00:00
 • Onsdag
  06:00-00:00
 • Torsdag
  06:00-00:00
 • Fredag
  06:00-00:00
 • Lørdag
  06:00-00:00
 • Søndag
  06:00-00:00
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Vagtåbent: Uden for normal åbningstid betales et vagtgebyr på 20,65 kroner bortset fra recepter udstedt samme dag.

Ventetid på København Sønderbro Apotek

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 3:50 2:39 2:25 2:20 3:08 3:14
Frokost 11-13 4:18 3:16 1:52 2:24 2:10 3:22
Tidlig eftermiddag 13-15 3:58 2:58 2:33 2:37 2:30 2:09
Sen eftermiddag efter 15 2:58 2:21 2:24 2:26 2:36
Hele dagen 3:43 2:48 2:19 2:27 2:34 3:04
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 17-05-2021 til 12-06-2021

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Kvalitetssikring af medicinhåndtering på plejehjem, hjemmeplejen og botilbud
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje
 • Genordination
 • Kvalitetssikring af medicinhåndtering
 • Sikker medicinhåndtering – et forbedringsforløb i hjemmeplejen
 • Tjek på kvalitet (Botilbud)

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Antistoftest for COVID-19
 • Influenzavaccinationer
 • Rejsevaccinationer

Andre ydelser

 • Apovac

Distribution

 • Køventetid
  80 % af vores kunder venter højst i 5 min og alle er ekspederet inden 10 min
 • Køventetid, målopfyldelse
  87% af vores kunder er ekspederet inden 5 min, alle er ekspederet inden 10 min.
 • Fejludlevering
  99,98% af vores ekspeditioner er korrekte.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  99,9966% af vores ekspeditioner er korrekte.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  99,98% af vores dosisekspeditioner er korrekte.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  99,986% af vores dosisekspeditioner er korrekte.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Mindst 98% af kunderne får deres vare med i forbindelse med første besøg
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Apoteket leverer 98% af forespurgte varer

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  100% af kunderne der henvender sig omkring sygdom/symptomer og lægemidler inviteres til dialog herom.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  97% er inviteret til dialog.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelseskunder oplyses om muligheden for faglig rådgivning på apoteket via deres faktura/kvittering.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Rådgivning af forsendelseskunder opfylder målsætning

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Susanne Overmark Bendixen
 • Apotekets farmaceuter
  9
 • Apotekets farmakonomer
  28
 • Apotekets farmakonomelever
  14
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  25

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket er tilgængeligt med kørestol og apoteket har togo løsning.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 82,4% 10,4% 7,2%
Landsgennemsnit 80,1% 13,6% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 87,1% 7,1% 5,8%
Landsgennemsnit 79,8% 10,9% 9,4%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2020 til december 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes