Middelfart Apotek

Apoteker Tine Klingsten Nielsen
Apotekets navn Middelfart Apotek
Adresse Jernbanegade 2C
Postnummer / by 5500 Middelfart
Telefon 64 41 77 43
Faxnummer 64 41 63 66
E-mail middelfart@apoteket.dk
Hjemmeside www.middelfartapotek.dk
CVR-nummer 30475127

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-18:00
 • Tirsdag
  09:00-18:00
 • Onsdag
  09:00-18:00
 • Torsdag
  09:00-18:00
 • Fredag
  09:00-18:00
 • Lørdag
  09:00-15:00
 • Søndag
  10:00-15:00
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Vagtåbent: Søg vagtapotek op www.apoteket.dk

Ventetid på Middelfart Apotek

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 1:43 2:55 1:31 1:15 1:30 1:51
Frokost 11-13 3:11 2:41 2:31 2:14 2:56 1:49
Tidlig eftermiddag 13-15 2:03 1:40 1:35 1:30 1:55 1:10
Sen eftermiddag efter 15 2:33 1:36 1:38 1:24 1:32
Hele dagen 2:25 2:12 1:50 1:36 1:58 1:46
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 13-07-2020 til 08-08-2020

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Brystpumpeudlejning
 • Hudtypetest
 • Influenzavaccinationer
 • Kompressions- og støttestrømper
 • Kuliltemåling
 • Leverance til medicinkister
 • Rejsevaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  Mindst 95 % af vores kunder venter under 5 minutter, Højst 5 % af vores kunder venter over 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  se aktuelle måling
 • Fejludlevering
  Der må højst ske fejl i 2 ud af 10000 ordinationer på recepter (= 0,02%)
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,007 - i de sidste 12 måneder pr 311219
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst ske 1 fejl ud af 2500 udlevering om året i forbindelse med udlevering af dosispakket medicin (= 0,04%)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0%(0 fejl udlevering) - i de sidste 12 måneder pr 311219
 • Servicegrad (leveringsevne)
  I 98 ud af 100 tilfælde har apoteket det efterspurgte apoteksforbeholdte lægemiddel på lager. Fortæl os, hvis du ønsker, at vi skal have et bestemt lægemiddel på lager
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Mere end 99 % af vores kunder får det produkt de ønsker (Målt Marts 2017)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Vi følger sektorens krav for faglig rådgivning og information om lægemidler. Vores mål er at 90 % af vores kunder inviteres til dialog. Dette gælder kunder der køber på rececpt, håndkøbslægemidler og dosispakket medicin
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Resultat for måling i juni 2019: rececpt (100 %), håndkøbslægemidler (92%) og dosispakket medicin (100%)
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Vores mål er at 90 % af forsendelsekunder der kontakter os inviteres til dialog. Endvidere informeres der i forsendelsen når det er relevant eks. ved substitution. Ved tvivl spørgsmål vedr din medicinering kontakt apoteket på tlf. 64417743
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Alle kunder inviteres til dialog - måling juni 2019

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  11
 • Apotekets farmakonomelever
  4
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Vi har niveaufri adgang

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 85,5% 7,8% 6,7%
Landsgennemsnit 80,7% 12,9% 6,4%
Dosispakket medicin Apoteket 77,9% 12,6% 9,6%
Landsgennemsnit 85,3% 7,5% 7,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2020 til juni 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Haderslev Krone Apotek

Apoteker Tine Klingsten Nielsen
Apotekets navn Haderslev Krone Apotek
Adresse Bredgade 12
Postnummer / by 6100 Haderslev
Telefon 76 20 32 92
Faxnummer 76 20 32 99
E-mail 047hk@apoteket.dk
Hjemmeside www.haderslevkroneapotek.dk
CVR-nummer 30475127

Åbningstider

 • Mandag
  08:00-18:00
 • Tirsdag
  08:00-18:00
 • Onsdag
  08:00-18:00
 • Torsdag
  08:00-18:00
 • Fredag
  08:00-18:00
 • Lørdag
  09:00-15:00
 • Søndag
  10:00-15:00
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.

Ventetid på Haderslev Krone Apotek

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 1:14 0:32 0:40 1:05 0:49 0:48
Frokost 11-13 1:03 1:06 1:13 0:50 0:59 1:05
Tidlig eftermiddag 13-15 1:18 0:51 0:38 0:37 1:04 1:21
Sen eftermiddag efter 15 1:22 1:23 0:49 0:54 0:51
Hele dagen 1:15 1:02 0:50 0:52 0:56 1:02
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 13-07-2020 til 08-08-2020

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicingennemgang, på plejehjem og hjemmeplejen
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Influenzavaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  95% af vores kunder skal ekspederes inden for 5 min, 5% inden for 10 min
 • Køventetid, målopfyldelse
  Se akutelle måling på www.apoteket.dk
 • Fejludlevering
  0,02% dvs 2 fejl på 10.000 ekspeditioner
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,006 % fejl pr 311219
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  1 fejl per år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  ingen fejl
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98 % af vores kunder skal kunne få leveret lægemidel eller tilsvarende
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,54 % i oktober 2019

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  100 % af vores kunder skal inviteres til dialig
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Vores mål er at 90 % af forsendelsekunder der kontakter os inviteres til dialog. Endvidere informeres der i forsendelsen når det er relevant eks. ved substitution. Ved tvivl spørgsmål vedr din medicinering kontakt apoteket på tlf.76203292

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  3
 • Apotekets farmakonomelever
  1

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  niveaufri adgang

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 83,7% 8,6% 7,6%
Landsgennemsnit 80,7% 12,9% 6,4%
Dosispakket medicin Apoteket 77,7% 11,5% 10,8%
Landsgennemsnit 85,3% 7,5% 7,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2020 til juni 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Strib Apotek

Apoteker Tine Klingsten Nielsen
Apotekets navn Strib Apotek
Adresse Sofiendalvej 10
Postnummer / by 5500 Middelfart
Telefon 64 41 78 43
Faxnummer
E-mail strib@apoteket.dk
Hjemmeside www.middelfartapotek.dk
CVR-nummer 30475127

Åbningstider

 • Mandag
  09:30-18:00
 • Tirsdag
  09:30-18:00
 • Onsdag
  09:30-18:00
 • Torsdag
  09:30-18:00
 • Fredag
  09:30-18:00
 • Lørdag
  09:00-14:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Vagtåbent: se vagttider på www.apoteket.dk

Ventetid på Strib Apotek

95 % af venter under 5 minutter, 5 % venter over 10 minutter. - Måling okt 2019

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Hudtypetest

Distribution

 • Køventetid
  Mindst 95 % af vores kunder venter under 5 minutter, Højst 5 % af vores kunder venter over 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  95 % af venter under 5 minutter, 5 % venter over 10 minutter. - Måling okt 2019
 • Fejludlevering
  Der må højst ske fejl i 2 ud af 10000 ordinationer på recepter (= 0,02%)
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,003% - i de sidste 12 måneder pr 311219
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst ske 1 fejl ud af 2500 udleveringer om året i forbindelse med udlevering af dosispakket medicin (= 0,04%)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0,00 % (0 fejl udlevering) - i de sidste 12 måneder pr 0311219
 • Servicegrad (leveringsevne)
  I 95 ud af 100 tilfælde har apoteket det efterspurgte apoteksforbeholdte lægemiddel. Fortæl os, hvis du ønsker, at vi skal have et bestemt lægemiddel på lager
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Mere end 96 % af vores kunder får det produkt de ønsker - Måling Marts 2017

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Vi følger sektorens krav for faglig rådgivning og information om lægemidler. Vores mål er at 90 % af vores kunder inviteres til dialog. Dette gælder kunder der køber på rececpt, håndkøbslægemidler og dosispakket medicin
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Resultat for måling i juni 2019: rececpt (100 %), håndkøbslægemidler (100%) og dosispakket medicin (100%)
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelse varetages af Middelfart Apotek kontakt apoteket på tlf. 64417843

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  1
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Vi har niveaufri adgang

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 76,0% 14,2% 9,8%
Landsgennemsnit 80,7% 12,9% 6,4%
Dosispakket medicin Apoteket 70,2% 19,0% 10,9%
Landsgennemsnit 85,3% 7,5% 7,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2020 til juni 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes