Chat with us, powered by LiveChat

Odense Bellinge Apotek

Apoteker Anja Claudia Hoffmann
Apotekets navn Odense Bellinge Apotek
Adresse Elmegårdsvej 2
Postnummer / by 5250 Odense SV
Telefon 65 96 39 16
Faxnummer
E-mail tommerup@apoteket.dk
Hjemmeside https://www.apoteket.dk/apoteker/odense-bellinge-apotek
CVR-nummer 35087265

Denne uges åbningstider

 • Mandag
  08:30-17:30
 • Tirsdag
  08:30-17:30
 • Onsdag
  08:30-17:30
 • Torsdag
  08:30-17:30
 • Fredag
  08:30-17:30
 • Lørdag
  09:00-13:00
 • Søndag
  Lukket
Vagtåbent: Apoteket har ikke vagt
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Ventetid på Odense Bellinge Apotek

Den gennemsnitlige ventetid hverdag:
2:20
Den gennemsnitlige ventetid weekend:
1:26

Distribution

 • Køventetid
  Som ekspeditionstid
 • Køventetid, målopfyldelse
  Som ekspeditionstid - målopfyldelse
 • Ekspeditionstid
  90% af apotekets kunder skal være ekspederet indenfor 5 minuttter. De resterende 10% skal være ekspederet indenfor 10 minutter, med mindre andet er aftale med kunden.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Ved observationer i mars 2021 blev 100% af apotekets kunder kontaktet indenfor 5 min. - Servicemål overholdt
 • Fejludlevering
  Der højst tilladte antal fejludleveringer er tre udaf 20.000 ekspeditioner
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Ved seneste opgørelse 1. halvår 2021 er konstateret 2 fejludleveringer udaf 40.000 ekspeditioner. Servicemål overholdt
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 2 fejludleveringer udaf 10.000 ekspeditioner.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Der er ikke konstateret nogen fejludleveringer ved seneste opgørelse for 1. halvår 2019 Servicemål overholdt
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Leveringsgraden for apoteksforbeholdte lægemidler er 98%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Ved måling uge 5 og 6 2022 var denne 97,8 % hhv. 98,9. Servicemål ikke overholdt for uge 5

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Minimum 90% af alle kunder, som præsenterer et symptom eller henter medicin til eget brug eller børn under 15 år inviteres til dialog og tilbydes rådgivning på minimum Basisniveau.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  I uge 37 og 38/2020 blev 87,5 % af kunderne inviteret til dialog. Servicemål ikke overholdt
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Til forsendelseskunder gives mulighed for telefonisk henvendelse til apoteket.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Ved alle telefoniske henvendelser ydes den efterspurgte rådgivning.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  8
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Der er niveaufri adgang til apoteket til gavn for både hadicappede og småbørns familier med barnevogn.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 88,0% 6,7% 5,2%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 85,4% 12,7% 1,9%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Allested Håndkøbsudsalg

Apoteker Anja Claudia Hoffmann
Apotekets navn Allested Håndkøbsudsalg
Adresse Vejlegårdsvej 2
Postnummer / by 5672 Broby
Telefon
Faxnummer
E-mail
Hjemmeside
CVR-nummer 35087265

Denne uges åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:00
 • Tirsdag
  09:00-17:00
 • Onsdag
  09:00-17:00
 • Torsdag
  09:00-17:00
 • Fredag
  09:00-17:00
 • Lørdag
  09:00-17:00
 • Søndag
  Lukket

Apoteket Dalumcentret

Apoteker Anja Claudia Hoffmann
Apotekets navn Apoteket Dalumcentret
Adresse Dalumvej 46
Postnummer / by 5250 Odense SV
Telefon 51 42 55 16
Faxnummer
E-mail tommerup@apoteket.dk
Hjemmeside https://www.apoteket.dk/apoteker/odense-bellinge-apotek/apoteket-dalumcentret
CVR-nummer 35087265

Denne uges åbningstider

 • Mandag
  09:00-19:00
 • Tirsdag
  09:00-19:00
 • Onsdag
  09:00-19:00
 • Torsdag
  09:00-19:00
 • Fredag
  09:00-19:00
 • Lørdag
  09:00-15:00
 • Søndag
  10:00-15:00
Vagtåbent: Apoteket har åbent i hverdagene til kl. 19.00, lørdag og søndag til kl. 15.00. Der tillægges ikke vagtgebyr på apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Ventetid på Apoteket Dalumcentret

Den gennemsnitlige ventetid hverdag:
2:25
Den gennemsnitlige ventetid weekend:
3:22

Distribution

 • Køventetid
  Som ekspeditionstid.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Som beskrevet under ekspeditionstid.
 • Ekspeditionstid
  90% af apotekets kunder skal være ekspederet indenfor 5 minutter. De resterende skal være ekspederet indenfor 10 minutter, medmindre andet er aftalt med kunden.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Ved måling i uge 44/2021 blev 100% af apotekets kunder kontaktet indenfor 5 minutter, 100% af kunderne var kontktet indenfor 5 minutter.
 • Fejludlevering
  Det højst tilladte antal fejludleveringer er tre udaf 20.000 ekspeditioner.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Apoteket har registreret 1 fejludlevering pr. 35.000 ekspeditioner ved opgørelsen 2 halvår 2020. Servicemål opfyldt
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst to fejludleveringer udaf 10.000 ekspeditioner.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Apoteket har ikke registreret fejludlveringer ved sidste opgørelse 1. havlår 2020
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Leveringsgraden for apoteksforbeholdte lægemidler er 98%.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Servicegraden var i uge 5 + 6/2022 på hhv. 97,3 og 98,8 % Servicemål ikke opfyldt (uge 24)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Minimum 90% af alle kunder, som præsenterer et symptomeller henter medicn til eget brug eller børn under 15 år inviteres til dialog og tilbydes rådgivning på minimum basisniveau.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  I uge 5 og 6/2022 blev 100 % af kunderne inviteret til dialog. Servicemål opfyldt
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Apoteket har ingen forsendelse.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket er beliggende i et center med god tilgængelighed. Apoteket har ekstra brede døre til gavn for handicappede og småbørns familier med barnevogn.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Ekspeditionsskrankerne kan sænkes til niveau for kørestolbrugere.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 88,8% 6,3% 4,9%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 88,0% 11,1% 0,9%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Brylle Håndkøbsudsalg

Apoteker Anja Claudia Hoffmann
Apotekets navn Brylle Håndkøbsudsalg
Adresse Hyldegårdsvej 1
Postnummer / by 5690 Tommerup
Telefon 64 75 12 11
Faxnummer
E-mail
Hjemmeside
CVR-nummer 35087265

Denne uges åbningstider

 • Mandag
  09:00-20:00
 • Tirsdag
  09:00-20:00
 • Onsdag
  09:00-20:00
 • Torsdag
  09:00-20:00
 • Fredag
  09:00-20:00
 • Lørdag
  09:00-20:00
 • Søndag
  Lukket

Fangel Medicinudleveringssted

Apoteker Anja Claudia Hoffmann
Apotekets navn Fangel Medicinudleveringssted
Adresse Fangelvej 74
Postnummer / by 5260 Odense S
Telefon 65 96 18 66
Faxnummer
E-mail
Hjemmeside
CVR-nummer 35087265

Denne uges åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:30
 • Tirsdag
  09:00-17:30
 • Onsdag
  09:00-17:30
 • Torsdag
  09:00-17:30
 • Fredag
  09:00-20:00
 • Lørdag
  09:00-12:00
 • Søndag
  Lukket

Knarreborg Håndkøbsudsalg

Apoteker Anja Claudia Hoffmann
Apotekets navn Knarreborg Håndkøbsudsalg
Adresse Skolevej 2
Postnummer / by 5690 Tommerup
Telefon 64 76 15 35
Faxnummer
E-mail
Hjemmeside
CVR-nummer 35087265

Denne uges åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:30
 • Tirsdag
  09:00-17:30
 • Onsdag
  09:00-17:30
 • Torsdag
  09:00-17:30
 • Fredag
  09:00-20:00
 • Lørdag
  09:00-12:00
 • Søndag
  Lukket

Tommerup Apotek filial af Odense Bellinge Apotek

Apoteker Anja Claudia Hoffmann
Apotekets navn Tommerup Apotek filial af Odense Bellinge Apotek
Adresse Tallerupvej 24
Postnummer / by 5690 Tommerup
Telefon 64 75 10 16
Faxnummer 64 75 23 81
E-mail tommerup@apoteket.dk
Hjemmeside https://allesapotek.dk/afdelinger/tommerup
CVR-nummer 35087265

Denne uges åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:30
 • Tirsdag
  09:00-17:30
 • Onsdag
  09:00-17:30
 • Torsdag
  09:00-17:30
 • Fredag
  09:00-17:30
 • Lørdag
  08:30-12:30
 • Søndag
  Lukket
Vagtåbent: Apoteket har ikke vagt.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Ventetid på Tommerup Apotek filial af Odense Bellinge Apotek

Som ekspeditionstid målopfyldelsen er overholdt.

Distribution

 • Køventetid
  Som ekspeditionstid
 • Køventetid, målopfyldelse
  Som ekspeditionstid målopfyldelsen er overholdt.
 • Ekspeditionstid
  Højst 10% af kunderne må vente mere end 5 minutter på ekspediton, resten må højst vente 10 minutter.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  I uge 3/2021 blev 100% af alle kunder blev kontaktet indenfor 5 minutter.
 • Fejludlevering
  Det højst tilladte antal fejludleveringer er 3 ud af 20.000 lægemidler ekspeditioner.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Der er i 2. halvår af 2020 registreret 6 fejl pr 40.000 ekspeditioner. Servicemål er overholdt.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 2 fejludleveringer udaf 10.000 udleveringer
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Ved sidste opgørelse 1. halvår 2020 var der ikke konstateret nogen fejlludleveringer.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Leveringsgraden for apoteksforbeholdte lægemidler er 98%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Ved måling uge 5 + 6/2022 var denne hhv. 97,6 og 98,9 %. Servicemål ikke overholdt (i uge 5)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Minimum 90% af alle kunder, som præsenterer et symptom eller afhenter medicin til sig selv eller egne børn under 15 år tilbydes rådgivning og inviteres til dialog på minimum Basisniveau.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Ved måling af faglig rådgivning i ugerne 37 og 38 /2020 blev 100% tilbudt rådgivning - Servicemålet er overholdt.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  ingen forsendelse
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  ikke relevant

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  3
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Niveaufri adgang via bagdør
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Klokke ved bagdør

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 88,6% 7,2% 4,2%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 88,7% 9,9% 1,4%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes