Odense Bellinge Apotek

Apoteker Yvonne Hummelmose
Apotekets navn Odense Bellinge Apotek
Adresse Elmegårdsvej 2
Postnummer / by 5250 Odense SV
Telefon 65 96 39 16
Faxnummer 64 75 23 81
E-mail tommerup@apoteket.dk
Hjemmeside www.tommerupapotek.a-apoteket.dk
CVR-nummer 27034977

Åbningstider

 • Mandag
  08:30-17:30
 • Tirsdag
  08:30-17:30
 • Onsdag
  08:30-17:30
 • Torsdag
  08:30-17:30
 • Fredag
  08:30-18:00
 • Lørdag
  09:00-13:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Vagtåbent: Apoteket har ikke vagt

Ventetid på Odense Bellinge Apotek

Som ekspeditonstid-målopfyldelse

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom

Info

 • Kvalitetscertificeret

Andre ydelser

 • Brystpumpeudlejning
 • Influenzavaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  Som ekspeditionstid
 • Køventetid, målopfyldelse
  Som ekspeditonstid-målopfyldelse
 • Ekspeditionstid
  90% af apotekets kunder skal være ekspederet indenfor 5 minuttter. De resterende 10% skal være ekspederet indenfor 10 minutter, med mindre andet er aftale med kunden.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Ved observationer i foråret 2019 blev 100% af apotekets kunder kontaktet indenfor 5 min. - Servicemål overholdt
 • Fejludlevering
  Der højst tilladte antal fejludleveringer er tre udaf 20.000 ekspeditioner
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Ved seneste opgørelse 1. halvår 2019 er konstateret 3 fejludleveringer udaf 42.000 ekspeditioner. Servimål overholdt
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 2 fejludleveringer udaf 10.000 ekspeditioner.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Der er ikke konstateret nogen fejludleveringer ved seneste opgørelse for 1. halvår 2019 Servicemål overholdt
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Leveringsgraden for apoteksforbeholdte lægemidler er 98%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Ved måling uge 50/2019 var denne 97,8 % og i uge 51/2019 var den 98,6% Servicemål ikke overholdt i uge 50

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Minimum 90% af alle kunder, som præsenterer et symptom eller henter medicin til eget brug eller børn under 15 år inviteres til dialog og tilbydes rådgivning på minimum Basisniveau.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  I uge 10 og 11/2020 blev 100 % af kunderne inviteret til dialog. Servicemål overholdt
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Til forsendelseskunder gives mulighed for telefonisk henvendelse til apoteket.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Ved alle telefoniske henvendelser ydes den efterspurgte rådgivning.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Yvonne Hummelmose
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  8
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Der er niveaufri adgang til apoteket til gavn for både hadicappede og småbørns familier med barnevogn.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 89,0% 7,0% 4,0%
Landsgennemsnit 81,3% 12,6% 6,1%
Dosispakket medicin Apoteket 93,5% 5,6% 1,0%
Landsgennemsnit 85,1% 8,1% 6,8%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2019 til marts 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Allested Håndkøbsudsalg

Apoteker Yvonne Hummelmose
Apotekets navn Allested Håndkøbsudsalg
Adresse Vejlegårdsvej 2
Postnummer / by 5672 Broby
Telefon
Faxnummer
E-mail
Hjemmeside
CVR-nummer 27034977

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:00
 • Tirsdag
  09:00-17:00
 • Onsdag
  09:00-17:00
 • Torsdag
  09:00-17:00
 • Fredag
  09:00-17:00
 • Lørdag
  09:00-17:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.

Apoteket Dalumcentret

Apoteker Yvonne Hummelmose
Apotekets navn Apoteket Dalumcentret
Adresse Dalumvej 46
Postnummer / by 5250 Odense SV
Telefon 51 42 55 16
Faxnummer
E-mail tommerup@apoteket.dk
Hjemmeside apoteketdalumcentret.a-apoteket.dk
CVR-nummer 27034977

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-19:00
 • Tirsdag
  09:00-19:00
 • Onsdag
  09:00-19:00
 • Torsdag
  09:00-19:00
 • Fredag
  09:00-19:00
 • Lørdag
  09:00-15:00
 • Søndag
  10:00-15:00
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Vagtåbent: Apoteket har åbent i hverdagene til kl.19.00, lørdag og søndag til kl.15.00. Der tillægges ikke vagtgebyr på apoteket.

Ventetid på Apoteket Dalumcentret

Som beskrevet under ekspeditionstid.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Distribution

 • Køventetid
  Som ekspeditionstid.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Som beskrevet under ekspeditionstid.
 • Ekspeditionstid
  90% af apotekets kunder skal være ekspederet indenfor 5 minutter. De resterende skal være ekspederet indenfor 10 minutter, medmindre andet er aftalt med kunden.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Ved måling i uge 51/2018 blev 100% af apotekets kunder kontaktet indenfor 5 minutter, 100% af kunderne var kontktet indenfor 5 minutter.
 • Fejludlevering
  Det højst tilladte antal fejludleveringer er tre udaf 20.000 ekspeditioner.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Apoteket har registreret en fejludleveringer pr. 30.000 ekspeditioner ved opgørelsen 1 halvår 2019
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst to fejludleveringer udaf 10.000 ekspeditioner.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Apoteket har ikke registreret fejludlveringer ved sidste opgørelse 1. havlår 2019
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Leveringsgraden for apoteksforbeholdte lægemidler er 98%.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Servicegraden målt i ugerne 50/2019 og 51/2019. Servicemål var i uge 50 98,0% og i uge 51 99,3%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Minimum 90% af alle kunder, som præsenterer et symptomeller henter medicn til eget brug eller børn under 15 år inviteres til dialog og tilbydes rådgivning på minimum basisniveau.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  I uge 10/2020 blev 70 % af kunderne inviteret til dialog. Servicemål ikke opfyldt
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Apoteket har ingen forsendelse.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Yvonne Hummelmose
 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket er beliggende i et center med god tilgængelighed. Apoteket har ekstra brede døre til gavn for handicappede og småbørns familier med barnevogn.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Ekspeditionsskrankerne kan sænkes til niveau for kørestolbrugere.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 88,6% 6,6% 4,8%
Landsgennemsnit 81,3% 12,6% 6,1%
Dosispakket medicin Apoteket 0,0% 0,0% 0,0%
Landsgennemsnit 85,1% 8,1% 6,8%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2019 til marts 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Brylle Håndkøbsudsalg

Apoteker Yvonne Hummelmose
Apotekets navn Brylle Håndkøbsudsalg
Adresse Hyldegårdsvej 1
Postnummer / by 5690 Tommerup
Telefon 64 75 12 11
Faxnummer
E-mail
Hjemmeside
CVR-nummer 27034977

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-20:00
 • Tirsdag
  09:00-20:00
 • Onsdag
  09:00-20:00
 • Torsdag
  09:00-20:00
 • Fredag
  09:00-20:00
 • Lørdag
  09:00-20:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.

Byens Bager Håndkøbsudsalg

Apoteker Yvonne Hummelmose
Apotekets navn Byens Bager Håndkøbsudsalg
Adresse Stationsvej 17
Postnummer / by 5672 Broby
Telefon
Faxnummer
E-mail
Hjemmeside
CVR-nummer 27034977

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:00
 • Tirsdag
  09:00-17:00
 • Onsdag
  09:00-17:00
 • Torsdag
  09:00-17:00
 • Fredag
  09:00-17:00
 • Lørdag
  09:00-17:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.

Fangel Medicinudleveringssted

Apoteker Yvonne Hummelmose
Apotekets navn Fangel Medicinudleveringssted
Adresse Fangelvej 74
Postnummer / by 5260 Odense S
Telefon 65 96 18 66
Faxnummer
E-mail
Hjemmeside
CVR-nummer 27034977

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:30
 • Tirsdag
  09:00-17:30
 • Onsdag
  09:00-17:30
 • Torsdag
  09:00-17:30
 • Fredag
  09:00-20:00
 • Lørdag
  09:00-12:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.

Knarreborg Håndkøbsudsalg

Apoteker Yvonne Hummelmose
Apotekets navn Knarreborg Håndkøbsudsalg
Adresse Skolevej 2
Postnummer / by 5690 Tommerup
Telefon 64 76 15 35
Faxnummer
E-mail
Hjemmeside
CVR-nummer 27034977

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:30
 • Tirsdag
  09:00-17:30
 • Onsdag
  09:00-17:30
 • Torsdag
  09:00-17:30
 • Fredag
  09:00-20:00
 • Lørdag
  09:00-12:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.

Tommerup Apotek filial af Odense Bellinge Apotek

Apoteker Yvonne Hummelmose
Apotekets navn Tommerup Apotek filial af Odense Bellinge Apotek
Adresse Tallerupvej 15
Postnummer / by 5690 Tommerup
Telefon 64 75 10 16
Faxnummer 64 75 23 81
E-mail tommerup@apoteket.dk
Hjemmeside
CVR-nummer 27034977

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:30
 • Tirsdag
  09:00-17:30
 • Onsdag
  09:00-17:30
 • Torsdag
  09:00-17:30
 • Fredag
  09:00-17:30
 • Lørdag
  09:00-12:30
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Vagtåbent: Apoteket har ikke vagt.

Ventetid på Tommerup Apotek filial af Odense Bellinge Apotek

Som ekspeditionstid målopfyldelsen er overholdt.

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom

Info

 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  Som ekspeditionstid
 • Køventetid, målopfyldelse
  Som ekspeditionstid målopfyldelsen er overholdt.
 • Ekspeditionstid
  Højst 10% af kunderne må vente mere end 5 minutter på ekspediton, resten må højst vente 10 minutter.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  I uge 51/2018 blev 100% af kunderne kontaktet indenfor 3 minutter, alle kunder blev kontaktet indenfor 5 minutter.
 • Fejludlevering
  Det højst tilladte antal fejludleveringer er 3 ud af 20.000 lægemidler ekspeditioner.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Der er i 1. halvår af 2019 ikke registreret fejludleveringer. Apotekt havde 37.000 ekspeditioner. Servicemål er overholdt.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 2 fejludleveringer udaf 10.000 udleveringer
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Ved sidste opgørelse 2. halvår 2019 var der ikke konstateret nogen fejlludleveringer.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Leveringsgraden for apoteksforbeholdte lægemidler er 98%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Ved måling uge 50/2019 var denne 98,7 % i uge 51/2019 98,2 %. Servicemål overholdt

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Minimum 90% af alle kunder, som præsenterer et symptom eller afhenter medicin til sig selv eller egne børn under 15 år tilbydes rådgivning og inviteres til dialog på minimum Basisniveau.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Ved måling af faglig rådgivning i ugerne 10 /2020 blev 100% tilbudt rådgivning - Servicemålet er overholdt.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Yvonne Hummelmose
 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  3

Handicapbetjening

 • Andre servicetiltag for handicappede
  Apotekets skranker kan sænkes til niveau for kørestolsbrugere.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 89,9% 6,2% 3,8%
Landsgennemsnit 81,3% 12,6% 6,1%
Dosispakket medicin Apoteket 91,7% 7,4% 0,9%
Landsgennemsnit 85,1% 8,1% 6,8%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2019 til marts 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes