Aarhus Viby Apotek

Apoteker Marianne Kallesen
Apotekets navn Aarhus Viby Apotek
Adresse Viby Ringvej 10, ST. 26
Postnummer / by 8260 Viby J
Telefon 86 14 12 99
Faxnummer 86 14 08 74
E-mail viby@apoteket.dk
Hjemmeside www.vibyapotek.dk
CVR-nummer 34141649

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-18:00
 • Tirsdag
  09:00-18:00
 • Onsdag
  09:00-18:00
 • Torsdag
  09:00-18:00
 • Fredag
  09:00-18:00
 • Lørdag
  09:30-15:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.

Ventetid på Aarhus Viby Apotek

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 1:58 2:07 2:04 2:23 2:03 2:38
Frokost 11-13 3:01 2:37 2:39 2:17 2:47 2:08
Tidlig eftermiddag 13-15 3:14 2:30 2:21 2:32 2:06 2:28
Sen eftermiddag efter 15 2:53 2:58 1:53 2:18 1:53
Hele dagen 2:49 2:35 2:15 2:22 2:12 2:22
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 15-06-2020 til 10-07-2020

Lægemidler

 • Kvalitetssikring af medicinhåndtering på plejehjem, hjemmeplejen og botilbud
 • Tjek på inhalation
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Blodtryksmåling og rådgivning

Andre ydelser

 • Hudtypetest
 • Influenzavaccinationer
 • Rejsevaccinationer
 • Apovac

Info

 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  Vores gennemsnitlige ventetid er under 5 min. 95 % af vore kunder ekspederes inden for 10 minutter. Samtlige kunder ekspederes inden for 15 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Ventetiden måles dagligt. Se resultater ved opslag i apoteket eller på apoteket.dk under ventetider.
 • Fejludlevering
  Der må højst registreres 2 fejl pr. 10.000 udleverede receptlægemidler - dvs. højst 0,02%.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,01 % (februar 2019 - januar 2020)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst registreres 2 fejl pr. 10.000 udleverede dosispakkede lægemidler - dvs. højst 0,02%.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0,02 % (Januar 2019 - december 2019).
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vores kunders efterspørgsel efter lægemidler skal i mindst 98 % af tilfældene kunne opfyldes umiddelbart
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,9 % (uge 36 2019) 98,6 % (uge 3 2019)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90% af vores kunder i skranken til receptpligtig medicin inviteres til dialog. Mindst 75 % af vores kunder i skranken til håndkøbsmedicin og til dosismedicin inviteres til dialog.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  100 % blev inviteret til dialog om receptmedicin (Uge 51 2019). 95,5 % blev inviteret til dialog om håndkøbsmedicin (september 2019). 89 % af vores dosiskunder blev inviteret til dialog (maj 2019).
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle forsendelseskunder tilbydes faglig rådgivning ved skriftlig information, der opfordrer kunderne til at kontakte apoteket ved behov for information og rådgivning og i alle tvivlstilfælde. Hvor det er relevant, oplyses altid omkring substitution.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Opfyldt. Alle forsendelseskunder får vedlagt skriftlig information med tilbud om rådgivning og information om håndkøbsmedicin, receptmedicin og dosispakket medicin.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Marianne Ilkjær Kallesen
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  12
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  7

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket har lette adgangsforhold. Døren er altid åben i apotekets åbningstid. Alle skranker kan hæve/sænke, så det er nemt at betjene dankort terminalen. Handicap P-pladser tæt ved centrets indgange. www.apoteket-online.dk

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 81,4% 13,5% 5,1%
Landsgennemsnit 81,3% 12,6% 6,1%
Dosispakket medicin Apoteket 92,6% 6,2% 1,2%
Landsgennemsnit 85,1% 8,1% 6,8%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2019 til marts 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Kolt Medicinudleveringssted

Apoteker Marianne Kallesen
Apotekets navn Kolt Medicinudleveringssted
Adresse Kolt Østervej 37-39
Postnummer / by 8361 Hasselager
Telefon 86 28 59 00
Faxnummer
E-mail viby@apoteket.dk
Hjemmeside www.vibyapotek.dk
CVR-nummer 34141649

Åbningstider

 • Mandag
  08:00-21:00
 • Tirsdag
  08:00-21:00
 • Onsdag
  08:00-21:00
 • Torsdag
  08:00-21:00
 • Fredag
  08:00-21:00
 • Lørdag
  08:00-21:00
 • Søndag
  08:00-21:00
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.

Stautrup Håndkøbsudsalg

Apoteker Marianne Kallesen
Apotekets navn Stautrup Håndkøbsudsalg
Adresse Superkiosken, Ormslevvej 227
Postnummer / by 8260 Viby J
Telefon 86 28 23 50
Faxnummer
E-mail viby@apoteket.dk
Hjemmeside www.vibyapotek.dk
CVR-nummer 34141649

Åbningstider

 • Mandag
  07:00-21:00
 • Tirsdag
  07:00-21:00
 • Onsdag
  07:00-21:00
 • Torsdag
  07:00-21:00
 • Fredag
  07:00-21:00
 • Lørdag
  07:00-21:00
 • Søndag
  07:00-21:00
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.