Chat with us, powered by LiveChat

Aarhus Viby Apotek

Apoteker Marianne Kallesen
Apotekets navn Aarhus Viby Apotek
Adresse Viby Ringvej 10, ST. 26
Postnummer / by 8260 Viby J
Telefon 86 14 12 99
Faxnummer 86 14 08 74
E-mail viby@apoteket.dk
Hjemmeside https://apoteket-online.dk/apotek/aarhus-viby-apotek
CVR-nummer 34141649

Denne uges åbningstider

 • Mandag
  09:00-18:00
 • Tirsdag
  09:00-18:00
 • Onsdag
  09:00-18:00
 • Torsdag
  09:00-18:00
 • Fredag
  09:00-18:00
 • Lørdag
  09:30-15:00
 • Søndag
  Lukket

Ventetid på Aarhus Viby Apotek

Den gennemsnitlige ventetid hverdag:
4:12
Den gennemsnitlige ventetid weekend:
4:47

Distribution

 • Køventetid
  Vores gennemsnitlige ventetid er under 5 min. 98 % af vore kunder ekspederes inden for 10 minutter. Samtlige kunder ekspederes inden for 15 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Ventetiden måles dagligt. Se resultater ved opslag i apoteket eller på apoteket.dk under ventetider.
 • Fejludlevering
  Der må højst registreres 2 fejl pr. 10.000 udleverede receptlægemidler - dvs. højst 0,02%.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,01 % (januar 2022 - december 2022)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst registreres 2 fejl pr. 10.000 udleverede dosispakkede lægemidler - dvs. højst 0,02%.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0,01 % (januar 2022 - december 2022)
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vores kunders efterspørgsel efter lægemidler skal i mindst 98 % af tilfældene kunne opfyldes umiddelbart
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,2 % (uge 17 2023)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90% af vores kunder i skranken til receptpligtig medicin inviteres til dialog. Mindst 75 % af vores kunder i skranken til håndkøbsmedicin og til dosismedicin inviteres til dialog.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  100 % blev inviteret til dialog om receptmedicin (januar 2021). 96 % blev inviteret til dialog om håndkøbsmedicin (Marts 2023). 100 % af vores dosiskunder blev inviteret til dialog (marts 2020).
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle forsendelseskunder tilbydes faglig rådgivning ved skriftlig information, der opfordrer kunderne til at kontakte apoteket ved behov for information og rådgivning og i alle tvivlstilfælde. Hvor det er relevant, oplyses altid omkring substitution.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Opfyldt. Alle forsendelseskunder får vedlagt skriftlig information med tilbud om rådgivning og information om håndkøbsmedicin, receptmedicin og dosispakket medicin.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  5
 • Apotekets farmakonomer
  16
 • Apotekets farmakonomelever
  4
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  7

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket har lette adgangsforhold. Døren er altid åben i apotekets åbningstid. Alle skranker kan hæve/sænke, så det er nemt at betjene dankort terminalen. Handicap P-pladser tæt ved centrets indgange. www.apoteket-online.dk

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 82,5% 11,6% 5,9%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 88,5% 9,8% 1,7%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Kolt Medicinudleveringssted

Apoteker Marianne Kallesen
Apotekets navn Kolt Medicinudleveringssted
Adresse Kolt Østervej 37-39
Postnummer / by 8361 Hasselager
Telefon 86 28 59 00
Faxnummer
E-mail viby@apoteket.dk
Hjemmeside http://www.vibyapotek.dk
CVR-nummer 34141649

Denne uges åbningstider

 • Mandag
  08:00-21:00
 • Tirsdag
  08:00-21:00
 • Onsdag
  08:00-21:00
 • Torsdag
  08:00-21:00
 • Fredag
  08:00-21:00
 • Lørdag
  08:00-21:00
 • Søndag
  08:00-21:00

Stautrup Håndkøbsudsalg

Apoteker Marianne Kallesen
Apotekets navn Stautrup Håndkøbsudsalg
Adresse Superkiosken, Ormslevvej 227
Postnummer / by 8260 Viby J
Telefon 86 28 23 50
Faxnummer
E-mail viby@apoteket.dk
Hjemmeside http://www.vibyapotek.dk
CVR-nummer 34141649

Denne uges åbningstider

 • Mandag
  07:00-21:00
 • Tirsdag
  07:00-21:00
 • Onsdag
  07:00-21:00
 • Torsdag
  07:00-21:00
 • Fredag
  07:00-21:00
 • Lørdag
  07:00-21:00
 • Søndag
  07:00-21:00

Storcenter Nord Apotek

Apoteker Marianne Kallesen
Apotekets navn Storcenter Nord Apotek
Adresse Finlandsgade 17
Postnummer / by 8200 Århus N
Telefon 86 10 55 54
Faxnummer 87 39 20 30
E-mail storcenternord@apoteket.dk
Hjemmeside https://apoteket-online.dk/apotek/storcenter-nord-apotek
CVR-nummer 34141649

Denne uges åbningstider

 • Mandag
  10:00-19:00
 • Tirsdag
  10:00-19:00
 • Onsdag
  10:00-19:00
 • Torsdag
  10:00-19:00
 • Fredag
  10:00-19:00
 • Lørdag
  10:00-17:00
 • Søndag
  10:00-17:00
Vagtåbent: Uden for åbningstiden henvises til Århus Løve Apotek for nødvendig ekspedition
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Ventetid på Storcenter Nord Apotek

Den gennemsnitlige ventetid hverdag:
4:06
Den gennemsnitlige ventetid weekend:
4:18

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitslig ventetid på under 5 minutter og maksimalt 5 % af kunderne må vente mere end 10 minutter.
 • Ekspeditionstid
  Apoteket ekspederer recepter direkte uden ventetid.
 • Fejludlevering
  Der må højst forekomme 0,02 % fejludleveringer i forhold til antal ordinationer
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  I 4. kvartal 2022 er der registreret 0,01 % fejludleveringer.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst forekomme 0,02 % fejl i forhold til det samlede antal dosisudleveringer.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  I 4. kvartal 2022 er der ikke registreret fejl ved udlevering af dosispakkede lægemidler.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Apoteket skal umiddelbart kunne efterkomme 98 % af alle ønsker om udlevering af et receptpligtigt lægemiddel.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Ved måling i april 2023 var servicegraden 97,7 %.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Det er apotekets mål, at 70 % af kunder, der køber lægemidler til eget brug, inviteres til dialog.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Ved måling i marts 2020 var 91 % af kunder i skranken inviteret til dialog ved afhentning af receptordinerede lægemidler. 100 % af kunderne i skranken er inviteret til dialog ved afhentning af dosispakkede lægemidler. 85 % af kunderne i skranken er invite
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Det er apotekets mål, at kunderne i forsendelsen, der køber lægemidler (recept, dosis og håndkøb) til eget brug har mulighed for rådgivning ved at kontakte apoteket via telefon eller mail.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Der er ikke forsendelse fra filialen.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  10
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Det er muligt for alle kunder at komme ind på apoteket uden at skulle forcere trapper eller åbne døre. I kundeområdet er der frie adgangsveje fra indgangsdøren og frem til skranken.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 83,9% 11,2% 4,9%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 89,3% 8,7% 1,9%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes