Aarhus Løve Apotek

Apoteker Marianne Schmidt
Apotekets navn Aarhus Løve Apotek
Adresse Store Torv 5
Postnummer / by 8000 Århus C
Telefon 86 12 00 22
Faxnummer 86 13 89 93
E-mail arhloeve@apoteket.dk
Hjemmeside https://apoteket-online.dk/apotek/aarhus-loeve-apotek
CVR-nummer 34783454

Åbningstider

 • Mandag
  06:00-00:00
 • Tirsdag
  06:00-00:00
 • Onsdag
  06:00-00:00
 • Torsdag
  06:00-00:00
 • Fredag
  06:00-00:00
 • Lørdag
  06:00-00:00
 • Søndag
  06:00-00:00
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne
Vagtåbent: Alle dage fra 06-24.
Gebyrer på vagten opkræves på visse tidspunkter:
se apotekets hjemmeside:
www.aarhus-loeve.dk

Ventetid på Aarhus Løve Apotek

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 2:40 1:43 1:46 2:03 2:31 1:02
Frokost 11-13 3:24 3:42 2:47 3:03 3:01 1:56
Tidlig eftermiddag 13-15 2:33 3:40 3:00 2:30 2:36 2:06
Sen eftermiddag efter 15 3:07 3:08 2:32 2:58 1:53
Hele dagen 2:58 3:11 2:36 2:43 2:29 1:48
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 22-11-2021 til 18-12-2021

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Leverance til medicinkister
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Rygeafvænning (individuel)
 • Rygeafvænning, Kort samtale om rygning og rygestop
 • Brystpumpeudlejning
 • Influenzavaccinationer
 • Rejsevaccinationer
 • Pneumokokvaccination

Andre ydelser

 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  gennemsnitsventetid højst 5 min, og højst 5% må vente mere end 10 min. på vagten gennemsnit på højst 10 min, og højst 5% må vente mere end 20 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  Gennemsnitsventetiden fra november 2020 til februar 2021 var 2,24 min og 0,66 % har ventet mere end 10 minutter. På vagten opfyldt med 2,1 min. 1,8% har ventet mere end 10 minutter på vagten. Målet er opfyldt
 • Ekspeditionstid
  måles ikke, da der måles køventetid istedet
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  måles ikke
 • Fejludlevering
  målet er højst 0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,01%, så målet er overholdt
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  3 fejl pr. 12 måneder
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  6 fejl pr 12 måneder uden mønster, ikke overholdt
 • Servicegrad (leveringsevne)
  97%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  97,2 % - dvs målet opfyldt

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  min 90 % tilbydes rådgivning og/eller information
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Recept: 98 %, dosispakket medicin: 100%, håndkøbsmedicin: 94% (alle opfyldt)
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  forsendelseskunder tilbydes at de kan kontakte apoteket ved spørgsmål pr. telefon.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  ikke målbar

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Marianne Schmidt
 • Apotekets farmaceuter
  10
 • Apotekets farmakonomer
  17
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  10

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Adgang via sct clemensgade 7 igennem porten og ind ved elevatoren. Skilt i vinduet, hvis hjælp ønskes
 • Andre servicetiltag for handicappede
  klokke udenfor apoteket for at tilkalde personale, hvis det ønskes

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 87,0% 7,9% 5,0%
Landsgennemsnit 80,3% 12,9% 6,8%
Dosispakket medicin Apoteket 90,8% 7,6% 1,6%
Landsgennemsnit 82,6% 9,6% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2021 til september 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Aarhus Magasin Apotek

Apoteker Marianne Schmidt
Apotekets navn Aarhus Magasin Apotek
Adresse Immervad 2-8
Postnummer / by 8000 Århus C
Telefon 86 12 00 22
Faxnummer
E-mail magasin@apoteket.dk
Hjemmeside apoteket-online.dk/apotek/aarhus-magasin-apotek
CVR-nummer 34783454

Åbningstider

 • Mandag
  10:00-20:00
 • Tirsdag
  10:00-20:00
 • Onsdag
  10:00-20:00
 • Torsdag
  10:00-20:00
 • Fredag
  10:00-20:00
 • Lørdag
  10:00-20:00
 • Søndag
  10:00-18:00
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Ventetid på Aarhus Magasin Apotek

ventetiden er målt til 0,72 min ved måling i uge 11 - derefter ikke mål pga nedlukning under corona

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Rygeafvænning (individuel)
 • Rygeafvænning, Kort samtale om rygning og rygestop

Distribution

 • Køventetid
  gennemsnitsventetid højst 5 min, og højst 5% må vente mere end 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  ventetiden er målt til 0,72 min ved måling i uge 11 - derefter ikke mål pga nedlukning under corona
 • Ekspeditionstid
  måles ikke, da der måles køventetid istedet
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  måles ikke
 • Fejludlevering
  0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,01% dvs overholdt (1 fejl)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  3 fejl pr. 12 måneder
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0 fejl - dvs overholdt
 • Servicegrad (leveringsevne)
  97%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  93,9% målt i uge 21-2020- dvs ikke overholdt. Der er kun få receptekspeditioner, så lageret er ikke optimeret endnu på et lille grundlag

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  min 90 % tilbydes rådgivning og/eller information
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  endnu ikke målt (ny afdeling)
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  forsendelseskunder tilbydes at de kan kontakte apoteket ved spørgsmål pr. telefon.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  der sendes ikke forsendelser ud fra magasin apotek

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Marianne Schmidt
 • Apotekets farmaceuter
  10 ialt på begge afdelinger
 • Apotekets farmakonomer
  17 ialt på begge afdelinger
 • Apotekets farmakonomelever
  3 ialt på begge afdelinger
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  9 ialt på begge afdelinger

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Ja

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 78,4% 14,3% 7,3%
Landsgennemsnit 80,3% 12,9% 6,8%
Dosispakket medicin Apoteket 0,0% 0,0% 0,0%
Landsgennemsnit 82,6% 9,6% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2021 til september 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes