Aarhus Marselisborg Apotek

Apoteker Mikkel Aastrup Nørreslet
Apotekets navn Aarhus Marselisborg Apotek
Adresse Rundhøj Torv 3
Postnummer / by 8270 Højbjerg
Telefon 86 14 89 38
Faxnummer 86 14 83 80
E-mail marselisborg@apoteket.dk
Hjemmeside
CVR-nummer 36146826

Åbningstider

 • Mandag
  08:00-17:00
 • Tirsdag
  08:30-17:00
 • Onsdag
  08:30-17:00
 • Torsdag
  08:30-17:00
 • Fredag
  08:30-17:00
 • Lørdag
  09:00-13:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Ventetid på Aarhus Marselisborg Apotek

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 0:57 0:56 0:58 1:14 0:56 1:03
Frokost 11-13 1:09 1:00 1:19 1:23 1:12 1:14
Tidlig eftermiddag 13-15 1:07 1:02 1:03 0:57 0:54
Sen eftermiddag efter 15 1:05 0:50 1:40 1:13 0:50
Hele dagen 1:05 0:57 1:17 1:12 0:58 1:10
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 25-10-2021 til 20-11-2021

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Ryd op i medicinskabet
 • Tjek på inhalation

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Brystpumpeudlejning
 • Rygeafvænning (i grupper)
 • Rygeafvænning (individuel)
 • Rygeafvænning, Kort samtale om rygning og rygestop

Distribution

 • Køventetid
  90 % af kunderne ekspederes indenfor 5 minutter. Ingen kunder må venter mere end 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Måling september 2016: 96,7 % ekspederet indenfor 5 min., 3,1% indenfor 10 min, 0,00% over 10 min.
 • Ekspeditionstid
  -
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  -
 • Fejludlevering
  Højst 0,02 %
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  1. halvår 2016: 0,015 %, 2. halvår 2016: 0,01%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 0,02 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  1. halvår 2016: 0,02%, 2. halvår 2016: 0,02%
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98% af kunder får deres medicin med 1. gang.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,1 % (lægemidler) og 99,9 % (frihandel), uge 46, 2016

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle inviteres til dialog
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Måling september 2016 viste at over 90% af kunderne inviteres til dialog. Vi har ekstra fokus herpå.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle inviteres til dialog, særligt fokus på substitution

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Mikkel Nørreslet
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  8
 • Apotekets farmakonomelever
  9
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  6

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  www.dinApoteker.dk / Handicap-P-plads 5 m fra apotekets dør, der ligger i gadeplan.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Apotekspersonalet åbner døren for handicappede.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 76,9% 16,8% 6,2%
Landsgennemsnit 80,3% 12,9% 6,8%
Dosispakket medicin Apoteket 83,1% 10,6% 6,3%
Landsgennemsnit 82,6% 9,6% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2021 til september 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Beder Apotek

Apoteker Mikkel Aastrup Nørreslet
Apotekets navn Beder Apotek
Adresse Byvej 2
Postnummer / by 8330 Beder
Telefon 86 93 81 00
Faxnummer 86 93 00 20
E-mail 241be@apoteket.dk
Hjemmeside
CVR-nummer 36146826

Åbningstider

 • Mandag
  09:30-17:00
 • Tirsdag
  09:30-17:00
 • Onsdag
  09:30-17:00
 • Torsdag
  09:30-17:00
 • Fredag
  09:30-17:00
 • Lørdag
  09:30-13:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Ventetid på Beder Apotek

Ej målt endnu da nyt apotek

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Ryd op i medicinskabet
 • Medicingennemgang, på plejehjem og hjemmeplejen
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Rygeafvænning (individuel)

Distribution

 • Køventetid
  90% højst 5 min, 0% over 10 min
 • Køventetid, målopfyldelse
  Ej målt endnu da nyt apotek
 • Ekspeditionstid
  Måles ikke
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Måles ikke
 • Fejludlevering
  UTH: Højst 0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Ej målt endnu da nyt apotek
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  UTH: Højst 0,02%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Ej målt endnu da nyt apotek
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98% får varen med på første besøg
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Ej målt endnu da nyt apotek

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle inviteres til dialog
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Ej målt endnu da nyt apotek
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle inviteres til dialog
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Ej målt endnu da nyt apotek

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Mikkel Nørreslet
 • Apotekets farmaceuter
  0
 • Apotekets farmakonomer
  1
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Handicap P-plads, Niveaufri adgang

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 75,2% 17,5% 7,4%
Landsgennemsnit 80,3% 12,9% 6,8%
Dosispakket medicin Apoteket 81,7% 9,3% 9,0%
Landsgennemsnit 82,6% 9,6% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2021 til september 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Galten Apotek

Apoteker Mikkel Aastrup Nørreslet
Apotekets navn Galten Apotek
Adresse Torvet 3
Postnummer / by 8464 Galten
Telefon 86 14 89 38
Faxnummer 86 94 49 94
E-mail 241aa@apoteket.dk
Hjemmeside marselisborgapotek.dk
CVR-nummer 36146826

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:30
 • Tirsdag
  09:00-17:30
 • Onsdag
  09:00-17:30
 • Torsdag
  09:00-17:30
 • Fredag
  09:00-17:30
 • Lørdag
  09:00-13:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne
Vagtåbent: Ingen vagtordning på apoteket.

Ventetid på Galten Apotek

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 1:35 1:10 1:04 2:05 1:47 1:17
Frokost 11-13 1:31 1:35 1:11 1:56 1:35 2:43
Tidlig eftermiddag 13-15 1:34 1:36 1:21 2:02 1:40
Sen eftermiddag efter 15 1:42 1:21 0:57 2:02 2:02
Hele dagen 1:36 1:25 1:08 2:01 1:46 2:04
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 25-10-2021 til 20-11-2021

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitsventetiden må ikke overstige 5 minutter, højst 10 % af kunderne må vente over 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  Der henvises til hjemmesiden, hvor målingerne opdateres månedlig.
 • Ekspeditionstid
  Apoteket ekspederer recepterne straks ved henvendelse til apoteket.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Apoteket måler ikke på ekspeditionstid, da alle recepter ekspederes straks ved henvendelse.
 • Fejludlevering
  Der må højst registreres 0,02 % fejl i ekspeditionerne
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,0066 % målt pktober 2017
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst registreres 0,02 % fejl i ekspeditionerne.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0,0110 målt november 2017
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Apoteket skal kunne efterkomme 98 % af forespørgsler på receptordineret medicin umiddelbart.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Måling foretaget uge 43 og 44 2017. Resultat 98%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle kunder skal tilbydes information og/eller rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Måling foretaget i juni/juli 2016: 92 % af kunder, der afhenter håndkøbsmedicin, 97 % af kunder, der afhenter receptmedicin og 100 % af kunder, der afhenter dosispakket medicin tilbydes information og/eller rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Ved forsendelse henvises til information på forsendelsesbilagets bagside og til apotekets telefonnummer for yderligere information.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Alle pakker, der udleveres via udsalgssteder og institutioner er vedlagt bilag med oplysninger.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Mikkel Nørreslet
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  5
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Alle kunder på apoteket skal sikres lige adgang.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 75,7% 16,4% 7,9%
Landsgennemsnit 80,3% 12,9% 6,8%
Dosispakket medicin Apoteket 83,1% 9,4% 7,4%
Landsgennemsnit 82,6% 9,6% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2021 til september 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Låsby Medicinudleveringssted

Apoteker Mikkel Aastrup Nørreslet
Apotekets navn Låsby Medicinudleveringssted
Adresse Hovedgaden 1
Postnummer / by 8670 Låsby
Telefon 86 95 10 12
Faxnummer
E-mail
Hjemmeside
CVR-nummer 36146826

Åbningstider

 • Mandag
  07:00-20:00
 • Tirsdag
  07:00-20:00
 • Onsdag
  07:00-20:00
 • Torsdag
  07:00-20:00
 • Fredag
  07:00-20:00
 • Lørdag
  07:00-20:00
 • Søndag
  07:00-20:00
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Mega Syd Apotek

Apoteker Mikkel Aastrup Nørreslet
Apotekets navn Mega Syd Apotek
Adresse Ringvej Syd 100F
Postnummer / by 8260 Viby J
Telefon 86148938
Faxnummer 70305116
E-mail 241msa@apoteket.dk
Hjemmeside
CVR-nummer 36146826

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-18:00
 • Tirsdag
  09:00-18:00
 • Onsdag
  09:00-18:00
 • Torsdag
  09:00-18:00
 • Fredag
  09:00-18:00
 • Lørdag
  09:00-16:00
 • Søndag
  10:00-15:00
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Ventetid på Mega Syd Apotek

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 1:16 0:53 1:42 1:32 1:46 1:18
Frokost 11-13 1:44 1:06 2:28 1:27 2:56 1:58
Tidlig eftermiddag 13-15 1:18 0:56 1:41 1:07 2:18 1:30
Sen eftermiddag efter 15 0:44 0:41 2:32 0:43 2:14
Hele dagen 1:11 0:53 2:10 1:07 2:20 1:40
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 25-10-2021 til 20-11-2021

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Influenzavaccinationer

Andre ydelser

 • Apovac

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 77,6% 15,7% 6,7%
Landsgennemsnit 80,3% 12,9% 6,8%
Dosispakket medicin Apoteket 88,4% 8,1% 3,4%
Landsgennemsnit 82,6% 9,6% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2021 til september 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes

Mårslet Apoteksudsalg

Apoteker Mikkel Aastrup Nørreslet
Apotekets navn Mårslet Apoteksudsalg
Adresse Hørretvej 12
Postnummer / by 8320 Mårslet
Telefon
Faxnummer
E-mail
Hjemmeside
CVR-nummer 36146826

Åbningstider

 • Mandag
  09:30-17:30
 • Tirsdag
  09:00-17:30
 • Onsdag
  09:00-17:30
 • Torsdag
  09:00-17:30
 • Fredag
  09:30-17:30
 • Lørdag
  Lukket
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Lægemidler

 • Dosisdispensering

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Mikkel Nørreslet
 • Apotekets farmakonomer
  1

Skåde Medicinudleveringssted

Apoteker Mikkel Aastrup Nørreslet
Apotekets navn Skåde Medicinudleveringssted
Adresse Stenvej 17
Postnummer / by 8270 Højbjerg
Telefon
Faxnummer
E-mail marselisborg@apoteket.dk
Hjemmeside www.marselisborgapotek.dk
CVR-nummer 36146826

Åbningstider

 • Mandag
  06:30-23:45
 • Tirsdag
  06:30-23:45
 • Onsdag
  06:30-23:45
 • Torsdag
  06:30-23:45
 • Fredag
  06:30-23:45
 • Lørdag
  06:30-23:45
 • Søndag
  07:00-23:45
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Sorring Medicinudleveringssted

Apoteker Mikkel Aastrup Nørreslet
Apotekets navn Sorring Medicinudleveringssted
Adresse Hovedgaden 16
Postnummer / by 8641 Sorring
Telefon 86 95 70 03
Faxnummer 86 95 71 73
E-mail
Hjemmeside
CVR-nummer 36146826

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-18:00
 • Tirsdag
  09:00-18:00
 • Onsdag
  09:00-18:00
 • Torsdag
  09:00-18:00
 • Fredag
  09:00-18:00
 • Lørdag
  08:00-17:00
 • Søndag
  08:00-12:00
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Tranbjerg Apotek

Apoteker Mikkel Aastrup Nørreslet
Apotekets navn Tranbjerg Apotek
Adresse Kirketorvet 18
Postnummer / by 8310 Tranbjerg J
Telefon 86 29 93 11
Faxnummer
E-mail 241tr@apoteket.dk
Hjemmeside
CVR-nummer 36146826

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:30
 • Tirsdag
  09:00-17:30
 • Onsdag
  09:00-17:30
 • Torsdag
  09:00-17:30
 • Fredag
  09:00-17:30
 • Lørdag
  09:00-13:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Ventetid på Tranbjerg Apotek

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 1:41 1:46 1:30 1:35 1:50 1:09
Frokost 11-13 2:19 2:07 1:47 1:04 2:18 1:39
Tidlig eftermiddag 13-15 2:04 1:51 2:07 0:54 2:04
Sen eftermiddag efter 15 1:32 1:25 1:55 1:07 2:49
Hele dagen 1:53 1:47 1:52 1:10 2:17 1:27
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 25-10-2021 til 20-11-2021

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Brystpumpeudlejning

Distribution

 • Køventetid
  90 % ekspederes indenfor 5 minutter. Ingen over 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  93,5 % ekspederet indenfor 5 minutter. 0,4 % over 10 minutter. Uge 48, 2016
 • Fejludlevering
  0,02 %
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,01 % - 2. halvår 2016
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  0,02 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0,015 % - 2. halvår 2016
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  99,7 % (lægemidler) og 99,9 % (frihandel), Uge 46, 2016

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle kunder inviteres til dialog.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  94 % inviteres til dialog.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Ingen forsendelser fra Tranbjerg Apotek
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Ingen forsendelser fra Tranbjerg Apotek

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  0
 • Apotekets farmaceuter
  0
 • Apotekets farmakonomer
  2
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Indgang i niveau

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 74,0% 17,5% 8,5%
Landsgennemsnit 80,3% 12,9% 6,8%
Dosispakket medicin Apoteket 83,5% 10,2% 6,3%
Landsgennemsnit 82,6% 9,6% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2021 til september 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes