Chat with us, powered by LiveChat

Brande Apotek

Apoteker Muhammad Saeed
Apotekets navn Brande Apotek
Adresse Storegade 13
Postnummer / by 7330 Brande
Telefon 97 18 03 88
Faxnummer 75 73 15 66
E-mail brande@apoteket.dk
Hjemmeside https://brandeapotek.a-apoteket.dk
CVR-nummer 37742740

Denne uges åbningstider

 • Mandag
  09:00-17:30
 • Tirsdag
  09:30-17:30
 • Onsdag
  09:30-17:30
 • Torsdag
  09:30-17:30
 • Fredag
  09:30-17:30
 • Lørdag
  09:00-13:00
 • Søndag
  Lukket

Ventetid på Brande Apotek

Uge 36 2023, Gen. 1,6min, over 5 min: 5,5%

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid må ikke overstige 5 minutter. Højst 5 % af kunderne må vente mere end 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Uge 36 2023, Gen. 1,6min, over 5 min: 5,5%
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Just in time ekspedition i skranken
 • Fejludlevering
  Højst 0,02 %
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,009% sep 2023
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 0,02% ved oprettelse og redigering af dosiskort
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0,00%sep 2023
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Mindst 98 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98% Recept, 100 % HK målt i uge 26, 2023

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 80 % af kunderne skal tilbydes information eller rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  82% Recept, 100% HK målt uge 26 2023
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Informatiom om lægemidlet findes på indlægssedlen. Skriftligt meddelelse på bagsiden af forsendelsesbilaget, at yderligere information om lægemidlet fås ved telefonisk henvendelse til apoteket. Ændret navn v. substitution påføres pakningen.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Uge 36 2023 - tilsendt info til alle forsendelses kunder

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmakonomer
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket er fysisk tilgængelighed for handicappede

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 77,3% 15,7% 7,0%
Landsgennemsnit 82,5% 11,6% 6,0%
Dosispakket medicin Apoteket 93,2% 5,8% 1,0%
Landsgennemsnit 81,3% 10,2% 8,5%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2023 til december 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes