Chat with us, powered by LiveChat

Apoteket HerningCentret

Apoteker Helle Steen Sørensen
Apotekets navn Apoteket HerningCentret
Adresse Merkurvej 1D,st.109, HerningCentret
Postnummer / by 7400 Herning
Telefon 97 12 07 87
Faxnummer 97 51 20 51
E-mail 281hc@apoteket.dk
Hjemmeside https://herning.apotekeren.dk/herningcentret
CVR-nummer 27111750

Denne uges åbningstider

 • Mandag
  10:00-19:00
 • Tirsdag
  10:00-19:00
 • Onsdag
  10:00-19:00
 • Torsdag
  10:00-19:00
 • Fredag
  10:00-19:00
 • Lørdag
  10:00-16:00
 • Søndag
  11:00-16:00

Ventetid på Apoteket HerningCentret

Den gennemsnitlige ventetid hverdag:
2:34
Den gennemsnitlige ventetid weekend:
2:09

Distribution

 • Køventetid
  Kundernes køventetid skal i gennemsnit være under 3 minutter. Det hører til undtagelsen,at du venter mere end 10 minutter (højst 5 kunder ud af 100 i den normale åbningstid)
 • Køventetid, målopfyldelse
  Se seneste måling på https://www.apoteket.dk/apoteker/herning-oestergades-apotek/apoteket-herningcentret
 • Ekspeditionstid
  Der er direkte receptekspedition hvilket betyder kunden ekspederes umiddelbart i forbindelse med fremkaldelse til skranken
 • Fejludlevering
  Der må højst ske fejl i 2 ud af 10.000 udleveringer
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Ingen registrerede fejludleveringer (Marts 23)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst ske 2 fejl om året i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af doseringskort til dosispakket medicin
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Ingen fejl i 2022, hvorved mål er opfyldt
 • Servicegrad (leveringsevne)
  I 98 ud af 100 tilfælde har apoteket det efterspurgte lægemiddel på lager. Fortæl os hvis du ønsker, vi skal have et bestemt lægemiddel på lager
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,8% (Marts 2023)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 8 ud af 10 kunder tilbydes rådgivning i henhold til sektorkrav til rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  91% (2020)
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelser sker fra Østergades Apotek

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Helle Steen Sørensen
 • Apotekets farmaceuter
  0
 • Apotekets farmakonomer
  7
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Niveaufri adgang med fri indgang i et center. God plads til hørestolsbrugere

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 87,3% 6,9% 5,8%
Landsgennemsnit 82,0% 12,3% 5,7%
Dosispakket medicin Apoteket 75,6% 16,7% 7,7%
Landsgennemsnit 80,3% 11,8% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2023 til juni 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes