Apoteket Porshøj

Apoteker Helle Steen Sørensen
Apotekets navn Apoteket Porshøj
Adresse Porsvænget 4
Postnummer / by 7400 Herning
Telefon 88 44 10 02
Faxnummer 88 44 10 03
E-mail 281po@apoteket.dk
Hjemmeside https://herning.apotekeren.dk/porshoej
CVR-nummer 27111750

Denne uges åbningstider

 • Mandag
  09:30-17:30
 • Tirsdag
  09:30-17:30
 • Onsdag
  09:30-17:30
 • Torsdag
  09:30-17:30
 • Fredag
  09:30-17:30
 • Lørdag
  09:00-13:30
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Læs mere om vagtåbent på apotekerne

Ventetid på Apoteket Porshøj

Til sidste måling var den gennemsnitlige ventetid 1,38 minutter. 0 % af kunderne ventede over 10 minutter (uge 20 2022)

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Genordination
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Brystpumpeudlejning
 • Kompressions- og støttestrømper

Andre ydelser

 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  Kundernes køventetid skal i gennemsnit være under 3 minutter. Det hører til undtagelsen, at du venter mere end 10 minutter (højst 5 kunder ud af 100 i den normale åbningstid)
 • Køventetid, målopfyldelse
  Til sidste måling var den gennemsnitlige ventetid 1,38 minutter. 0 % af kunderne ventede over 10 minutter (uge 20 2022)
 • Ekspeditionstid
  Der er direkte receptekspedition hvilket betyder kunden ekspederes umiddelbart i forbindelse med fremkaldelse til skranken
 • Fejludlevering
  Der må højst ske fejl i 2 ud af 10.000 udleveringer
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,07 promille, dvs. 0,7 fejl ud af 10.000 udleveringer (Marts 2022)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst ske 2 fejludleveringer ud af 10.000 udelevered dosisruller
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  2 fejl (2021)
 • Servicegrad (leveringsevne)
  I 96 ud af 100 tilfælde har apoteket det efterspurgte lægemiddel på lager. Fortæl os hvis du ønsker, vi skal have et bestemt lægemiddel på lager
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,1 % (Maj 2022)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 8 ud af 10 kunder tilbydes rådgivning i henhold til sektorkrav til rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  78%
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelser sker fra Østergades Apotek

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Helle Steen Sørensen
 • Apotekets farmaceuter
  Der henvises til farmaceuter på Østergades Apotek
 • Apotekets farmakonomer
  7
 • Apotekets farmakonomelever
  0
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Niveafri adgang med automatiske døre.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 68,6% 23,8% 7,6%
Landsgennemsnit 81,8% 11,7% 6,5%
Dosispakket medicin Apoteket 80,4% 13,0% 6,6%
Landsgennemsnit 82,7% 9,1% 8,2%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2021 til marts 2022

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes