Chat with us, powered by LiveChat

Skive Løve Apotek City Vest

Apoteker Lars Mou Andersen
Apotekets navn Skive Løve Apotek City Vest
Adresse Holstebrovej 68b
Postnummer / by 7800 Skive
Telefon 97 52 41 66
Faxnummer 70 30 51 68
E-mail skive@apoteket.dk
Hjemmeside https://apoteket-online.dk/apotek/skive-loeve-apotek-city-vest
CVR-nummer 25462645

Denne uges åbningstider

 • Mandag
  08:00-19:00
 • Tirsdag
  08:00-19:00
 • Onsdag
  08:00-19:00
 • Torsdag
  08:00-19:00
 • Fredag
  08:00-19:00
 • Lørdag
  16:00-18:00
  08:00-13:00
 • Søndag
  10:00-13:00

Ventetid på Skive Løve Apotek City Vest

Den gennemsnitlige ventetid hverdag:
2:01
Den gennemsnitlige ventetid weekend:
2:37

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid er under 5 min. og højest 10% af kunderne må vente mere end 10 min. opgjort pr. dag
 • Køventetid, målopfyldelse
  I perioden 02-09-2019 til 08-09-2019 ventede mindst 100% af filialens kunder under 5 minutter. Den gennemsnitelige ventetid (uge 36) var 1,40 min.
 • Ekspeditionstid
  Den gennemsnitlige ventetide er under 5 min. og kun 10% af kunderne må vente i mere end 10 min opgjort pr. dag
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  I perioden 02-09-2019 til 08-09-2019 ventede 100% af filialens kunder under 5 minutter.
 • Fejludlevering
  Der må højest være 0,02% fejl. Dvs. der må højest være 2 fejl ud af 10000 ekspeditioner
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  I perioden 01-01-2019 til 11-09-2019 havde apoteket 0,007%. mindre end 1 fejl ud af 10.000 ekspeditioner
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  I forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af doseringskort, må der højst opstå 2 fejl
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  I perioden 01-01-2019 til 11-09-2019 havde apoteket 0 fejl i forbindelse med ajourføring og oprettelse af dosiskort.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Apoteket skal kunne udlevere mindst 97,5 % af de receptordinerede lægemidler og de apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Filialen kunne ved sidste måling (foretaget i uge 27) levere 98 % af de recept ordinerede lægemidler og apoteksforbeholdte lægemidler

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  90% af kunderne i skranken tilbydes rådgivning og information i henhold til sektorkravene
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  I perioden 07-10-2019 til 09-10-2019 blev mindst 97,7 % af apotekets kunder tilbudt faglig rådgivning og information.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Der er ikke forsendelse fra denne filial.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  8
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Automatisk åbnedør i gadeniveau, parkering og handikap parkering umiddelbart foran indgangsdør.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  drive-in mulighed for de dårligst gående

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 82,2% 13,0% 4,8%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 89,3% 8,7% 2,0%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes