Waterfront Apotek Hellerup

Apoteker Tue Askaa
Apotekets navn Waterfront Apotek Hellerup
Adresse Philip Heymans Alle 17
Postnummer / by 2900 Hellerup
Telefon 88 44 15 60
Faxnummer 44 22 75 60
E-mail waterfront@apoteket.dk
Hjemmeside
CVR-nummer 28906986

Åbningstider

 • Mandag
  10:00-19:00
 • Tirsdag
  10:00-19:00
 • Onsdag
  10:00-19:00
 • Torsdag
  10:00-19:00
 • Fredag
  10:00-19:00
 • Lørdag
  10:00-17:00
 • Søndag
  Lukket
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.

Ventetid på Waterfront Apotek Hellerup

Den gennemsnitlige ventetid er langt under 5 minutter

Lægemidler

 • Kvalitetssikring af medicinhåndtering på plejehjem, hjemmeplejen og botilbud
 • Tjek på inhalation
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje
 • Medicingennemgang, på plejehjem og hjemmeplejen
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Ryd op i medicinskabet

Info

 • Kvalitetscertificeret

Andre ydelser

 • Influenzavaccinationer
 • Apovac

Distribution

 • Køventetid
  Det er vores mål at 90% af alle kunder er ekspederet indenfor 5 minutter og kun 1 ud af 100 kunder må vente længere end 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Den gennemsnitlige ventetid er langt under 5 minutter
 • Ekspeditionstid
  Vi ønsker at betjene vores kunder hurtigst muligt, men ønsker også forståelse for, at god rådgivning kan tage tid. Målet er at have en gennemsnitlig ventetid på under 5 minutter. Det er vores hensigt at 90% af alle kunder bliver ekspedreret indenfor 5 min
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Den gennemsnitlige ventetid er langt under 5 minutter
 • Fejludlevering
  Vi tilstræber at der ikke sker fejl, men når der sker fejl bliver de registreret, analyseret og vurderet for at kunne opnå læring samt foretage en mulig kvalitetsforbedring. Grænseværdien for fejludlevering er 0,02%, svarende til højst 2 fejl pr. 10000 or
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Fra 1/3-17-30/6-17 har vi registreret en fejludleveringsprocent på 0,03%. Vi arbejder løbende på at kvalitetsforbedre og iværksætte udviklende tiltag.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Vi tilstræber ikke at lave fejl ved udarbejdelsen og ajourføring af dosiskort. En fejl vil blive registreret, analyseret og vurderet på samme vis som en fejludlevering.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Vi har ikke registreret fejl i forbindelse med dosis.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vi tilstræber at have 98% af de varer kunderne efterspørger på lager.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Ved måling i uge 20 blev servicegraden målt til 96%. Filialen er nyåbnet og der pågår stadig et arbejde med at tilpasse lageret til kundernes forventning.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Tue Askaa
 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  2

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 65,9% 27,0% 7,1%
Landsgennemsnit 81,3% 12,8% 5,9%
Dosispakket medicin Apoteket 89,9% 5,1% 5,1%
Landsgennemsnit 84,5% 8,6% 6,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2019 til december 2019

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes