Køge Stations Apotek

Apoteker Peter Schjørring-Thyssen
Apotekets navn Køge Stations Apotek
Adresse Rådhusstræde 10G - Overfor Køge S-station
Postnummer / by 4600 Køge
Telefon 32220122
Faxnummer 44224616
E-mail koegestations@apoteket.dk
Hjemmeside www.koegeapotek.dk
CVR-nummer 21652547

Åbningstider

 • Mandag
  08:00-19:00
 • Tirsdag
  08:00-19:00
 • Onsdag
  08:00-19:00
 • Torsdag
  08:00-19:00
 • Fredag
  08:00-19:00
 • Lørdag
  08:00-18:00
 • Søndag
  10:00-13:00
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.
Vagtåbent: Mandag - Fredag:
8:00 - 9:00 og 18:00 - 19:00
Lørdag:
8:00 - 9:00 og 16.00-18.00
Søndage og Helligdage:
10:00 - 13:00

Ventetid på Køge Stations Apotek

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 0:31 0:45 0:52 1:04 0:37 0:30
Frokost 11-13 1:24 0:40 1:05 1:16 0:55 0:46
Tidlig eftermiddag 13-15 1:00 0:27 0:53 1:22 1:14 0:48
Sen eftermiddag efter 15 1:01 0:26 0:53 0:55 0:51
Hele dagen 1:02 0:33 0:55 1:09 0:56 0:42
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 25-01-2021 til 19-02-2021

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig ventetid max. 5 min., og max. 10 minutters ventetid for 95% af kunderne.
 • Køventetid, målopfyldelse
  (Uge 37 - 2020) Gns. ventetid 1,1 min; 98,5 % af kunderne ventede i max 10 minutter (incl. vagttid). Se envidere gns. af seneste 4 ugers ventetid i skemaet Ventetid på Køge Stations Apotek.
 • Ekspeditionstid
  Direkte ekspedition.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Se gns. af seneste 4 ugers ventetid i skemaet Ventetid på Køge Stations Apotek.
 • Fejludlevering
  max. 0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,004% (Juli 2019 - Juni 2020)
 • Servicegrad (leveringsevne)
  min. 98%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,1 % (uge 44, 2020)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  95% af apotekets kunder som afhenter lægemidler, naturlægemidler eller stærke vitamin- og mineralpræparater til sig selv og børn under 15 år skal tilbydes rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  98,2 % (uge 46, 2020)
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Bilag fortæller kunden om muligheder for at kontakte apoteket ved behov for infomation og rådgivning.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmakonomer
  6
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Handicapvenlig indgang
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Hæve-Sænke skranker. Personalet hjælper i det omfang det ønskes og er muligt.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 75,6% 18,1% 6,3%
Landsgennemsnit 80,6% 13,1% 6,3%
Dosispakket medicin Apoteket 0,0% 0,0% 0,0%
Landsgennemsnit 82,6% 9,3% 8,0%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2020 til september 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes