Nyholm Apotek

Apoteker Lars Mou Andersen
Apotekets navn Nyholm Apotek
Adresse Nyholmvej 20 C/o Bilka Holstebro
Postnummer / by 7500 Holstebro
Telefon 70 30 53 66
Faxnummer
E-mail 053ny@apoteket.dk
Hjemmeside www.apoteket.dk/apoteker/skive-loeve-apotek
CVR-nummer 25462645

Åbningstider

 • Mandag
  09:00-18:00
 • Tirsdag
  09:00-18:00
 • Onsdag
  09:00-18:00
 • Torsdag
  09:00-18:00
 • Fredag
  09:00-18:00
 • Lørdag
  10:00-15:00
 • Søndag
  10:00-14:00
Apoteker UDEN vagt har lukket på helligdage/lukkedage. Apoteker MED vagt har åbent som om søndagen. Læs mere under Vagtåbent eller kontakt apoteket.

Ventetid på Nyholm Apotek

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen 9-11 1:18 1:08 1:20 0:47 1:39 1:16
Frokost 11-13 2:15 1:10 2:23 2:29 2:42 2:17
Tidlig eftermiddag 13-15 1:56 1:08 1:33 1:47 1:45 1:40
Sen eftermiddag efter 15 1:23 0:59 1:52 1:35 1:29
Hele dagen 1:46 1:06 1:49 1:44 1:55 1:54
Målingerne er angivet som minutter:sekunder. Målingen er baseret på kunder, der har trukket et ventetidsnummer i perioden 25-01-2021 til 19-02-2021

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Influenzavaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  Apotekssektorens mål er, at den gennemsnitlige ventetid er under 5 minutter og maksimalt 5 % af kunderne må vente mere end 10 minutter, opgjort per dag.
 • Køventetid, målopfyldelse
  I perioden 21/10-19 - 27-10-19 er køventetiden målt til 0,45min
 • Ekspeditionstid
  Den gennemsnitlige ekspeditionstid er under 5 minutter og maksimalt 5% af kunderne må vente mere end 10 minutter opgjort pr dag.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Den sidste gennemstilige ekspeditionstid ( uge 41) er målt til 1,13 min
 • Fejludlevering
  Ved receptekspedition må der højst være 0,02 % fejl (f.eks. forkert kundenavn, produkt, styrke eller antal tabletter). Sagt på en anden måde; der må højst være 2 fejl ved 10.000 ekspeditioner.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  I perioden 01/09/19 – 13/11-19 havde apoteket 0 % fejludleveringer.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  I forbindelse med dosispakket medicin, må der højst opstå 2 fejl årligt.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Ingen dosis i denne afdeling
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Apoteket skal umiddelbart kunne udlevere mindst 97,5 % receptordinerede lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Servicegraden kunne ved sidste måling (foretaget i uge 44) levere 98 % af de receptordinerede lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  90 % af kunderne i skranken skal tilbydes rådgivning og information i henhold til ”Sektorkrav til rådgivning” fra Danmarks Apotekerforening.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Efterlevelse af servicemål til faglig rådgivning blev foretaget i uge 41. Her blev mindst 94,5 % af apotekets kunder tilbudt faglig rådgivning og information.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Apoteket informerer alle forsendelseskunder om, at yderligere oplysninger om lægemidlerne kan fås ved henvendelse til apoteket.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  100 % af apotekets forsendelseskunder informeres.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmakonomer
  3

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 83,4% 9,6% 7,0%
Landsgennemsnit 80,6% 13,1% 6,3%
Dosispakket medicin Apoteket 92,9% 5,7% 1,4%
Landsgennemsnit 82,6% 9,3% 8,0%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2020 til september 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes