Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Bagsværd Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  85% af kunderne venter under 5 min., resten under 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Gennemsnitlig ventetid: 3,52 min, på hverdage. og 3,70 min. i weekender
 • Fejludlevering
  Højst 0,02% i forhold til det samlede antal receptordinationer.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,008% (01.07.2023-31.12.2023)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 2 fejludleveringer af dosisdispenseret edicin pr. år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  1 fejludleveringer (01.07.2023-31.12.2023)
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Mindst 98% af de receptordinerede lægemidler skal umiddelbart kunne udleveres.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,24 % ( stikprøve i perioden 06.11.2023-11.11.2023)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  90 % inviteres til dialog.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Inviteret til dialog i 2023: Recept: 92 %, Håndkøb: 91 %, Dosisdispenseret medicin: 100 %
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle forsendelseskunder kan få oplysninger om deres lægemidler ved henvendelse til apoteket.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  6
 • Apotekets farmakonomer
  10
 • Apotekets farmakonomelever
  5
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  10

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Der er rampe ved forretningsdøren til kørestolsbrugere og gangbesværede. Der er handicap-P-plads få meter fra apoteket på Bagsværd Torv.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Handicappede kan efter ønske blive betjent af apotekets personale uden for forretningslokalet eller, efter telefonopkald, i deres bil på torvet.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 73,7% 19,1% 7,2%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 81,0% 13,0% 6,0%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes