Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Firkløver Apoteket Brædstrup

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Køventetiden må ikke overstige 5 minutter for 90 % af kunderne og 10 minutter for resten.
 • Køventetid, målopfyldelse
  94 % har ventet under 5 minutter/ 5 % har ventet fra 5-10 minutter / (1 % har ventet mere end 10 minutter/uge 12 2023)
 • Fejludlevering
  Højst 0,02 % fejl i receptekspeditioner.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  1 fejl fra 01.01.2023 til 31.07.2023
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  2 fejl ved dosisdispensering pr. år.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  2 fejl fra januar 2022 til december 2022
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Leveringsgrad for alle apoteksforbeholdte lægemidler skal være mindst 95 %.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,3 % (uge 12 2023)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  90% af kunder, som køber receptlægemidler, håndkøbslægemidler og andre apoteketsvarer tilbydes faglig rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Opfyldt
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle kunder, der modtager lægemidler via apotekets bud eller gennem apotekets udsalg, kan udover den skriftlige information på lægemidlets indlægsseddel, få yderligere information ved henvendelse til apoteket.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Opfyldt

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Kerly Servilieri
 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  2
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Handicappede med rolator/kørestol kan benytte den særligt anlagte sti fra fortovet på Sønderdage ned til apoteket.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Handicappede i bil kan parkere direkte uden for apoteket. Apoteket ligger i gadeplan og har automatisk døråbner. Man kan således køre ind i apoteket i kørestol.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 83,1% 11,8% 5,1%
Landsgennemsnit 82,0% 12,3% 5,7%
Dosispakket medicin Apoteket 69,5% 14,1% 16,4%
Landsgennemsnit 80,3% 11,8% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2023 til juni 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes