Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Brøndbyøster Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitslige ventetid skal være under 5 minutter. Højst 5% af apotekets kunder må vente i mere end 10 minutter. Mindst 80% af apotekets kunder skal ekspederes inden for 5 minutter
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Alle mål overholdt
 • Fejludlevering
  Der må højst accepteres 0,02% svarende til 3 fejl pr. 10.000 ekspeditioner.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,002%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst accepteres 1 fejl pr. år.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0 fejl
 • Servicegrad (leveringsevne)
  96,5% af apotekets kunder får samme dag udleveret receptordinerede lægemidler ved afhentning eller forsendelse
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  97%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90% af apotekets kunder inviteres til dialog
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  95%
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle apotekets kunder informeres om, at yderligere oplysninger om lægemidler kan fås ved henvendelse til apoteket
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  alle kunder informeres

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  8
 • Apotekets farmakonomelever
  5
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  6

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket har handicapvenlig indgang

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 85,4% 8,2% 6,4%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 69,5% 11,2% 19,3%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes