Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Børkop Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlige ventetid er under 5 min. Højst 5 procent må vente mere end 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Ventetid måles dagligt. Se resultater på apoteket.dk under ventetider.
 • Fejludlevering
  højst 0,02% svarende til 2 fejl pr. 10.000 udleverede receptlægemidler
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,004% i hele 2022
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  højst 0,02% svarende til 2 fejl pr. 10.000 udleverede receptlægemidler
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0% i hele 2022
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Kundens efterspørgsel efter lægemidler skal i mindst 98% af tilfældene kunne opfyldes umiddelbart.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,2% i uge 32 2023

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90 % af apotekets kunder inviteres til dialog
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  95%i uge 12 2023
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  På bagsiden af patientbilaget:Der informeres om, at oplysninger om lægemidlerne kan fås ved henvendelse til apoteket. Alle forsendelseskunder informeres om substitution.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Alle kunder får forsendelsesbilaget med information omkring kontakt til apoteket ved spørgsmål samt information omkring substitution.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  3
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  God-ligger i niveau med fortorvet/Parkeringsplads indenfor 50 m
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Vi har en Drive-In på bagside af apotek - hvor man kan få apotek betjening direkte fra bilen

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 81,8% 12,4% 5,8%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 74,1% 15,2% 10,7%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes