Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Egtved Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig ventetid under 5 minutter. Højst 5 % af kunderne må vente mere end 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  Målet opfyldt 3.kvartal 2023 , Se aktuelle målinger på siden
 • Ekspeditionstid
  Vi har direkte ekspedition, og dermed meget kort ekspeditionstid
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  ikke relevant
 • Fejludlevering
  0,009%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,02 % November 2022 maj 2023
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  0,04%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0,02 % November 2022 maj 2023
 • Servicegrad (leveringsevne)
  I gennemsnit skal apoteket kunne levere 98 % af apoteksforbeholdte receptordinerede lægemidler straks
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  99,2 Marts 2023

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Målet for den faglige rådgivning er, at 100 % af kunderne inviteres til dialog
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  96,04 % Marts 2022
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Informationsseddel angående udlevering af et tilsvarende billigere lægemiddel vedlægges alle forsendelser. Indlægssedler følger lægemiddelpakningrne. Forsendelseskunder opfordres til at ringe til apoteket ved behov for yderligere rådgivning
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Retningslinjer overholdes. Alle forsendelseskunder får skriftlig information, og opfordres til at ringe ind til apoteket ved behov

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  6
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket ligger i gadeniveau, og vi har automatisk døråbner. Indretningen af apoteket er lavet med henblik på at kunder med særlige behov kan færdes i publikumsrummet
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Vi er opmærksomme på at have en standardiseret service over for alle kundegrupper. Der kan være situationer, hvor der er behov for speciel service. I hvert enkelt tilfælde vurderer vi, hvornår vi skal tilbyde ekstra hjælp.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 86,2% 7,5% 6,3%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 79,0% 12,3% 8,7%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes