Artboard 1

Værd at vide om Langeskov Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Genordination
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Fedtprocentmåling
 • Influenzavaccinationer

Andre ydelser

 • Apovac
 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig ventetid under 5 minutter og max. 5% af kunderne må vente mere end 10 minutter, opgjort pr. dag
 • Køventetid, målopfyldelse
  På apoteket.dk - Langeskov Apotek offentliggøres den faktiske ventetid under ventetider.
 • Fejludlevering
  Højst 0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  2018: 0,002% (mål opfyldt)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 0,02%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  2018: 0,00% (mål opfyldt)
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Mindst 98% målt over en uge
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  2018, uge 32: Recept: 97% og Håndkøb: 99,6%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90% af alle kunder, der henter medicin til eget brug, eller eget barn, herunder dosispakket medicin skal inviteres til dialog og tilbydes faglig rådgivning/information
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  2018 Uge 37: 85,3%
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle kunder opfordres til at henvende sig til Apoteket per telefon eller e-mail.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Opfyldt

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Michael Bobak
 • Apotekets farmaceuter
  4 farmaceuter ansat
 • Apotekets farmakonomer
  19 farmakonomer ansat
 • Apotekets farmakonomelever
  4 farmakonomelever ansat
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  servicemedarbejdere og bogholder

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Parkering, fortov og apotek i samme niveau
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Handicap parkering findes

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 86,0% 7,9% 6,1%
Landsgennemsnit 80,3% 12,9% 6,8%
Dosispakket medicin Apoteket 82,0% 10,7% 7,2%
Landsgennemsnit 82,6% 9,6% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2021 til september 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes