Artboard 1

Værd at vide om Fredericia Krone Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Kvalitetssikring af medicinhåndtering på plejehjem, hjemmeplejen og botilbud
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Medicingennemgang, på plejehjem og hjemmeplejen
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Ryd op i medicinskabet
 • Tjek på inhalation
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Rygeafvænning (i grupper)
 • Rygeafvænning, Kort samtale om rygning og rygestop
 • Rygeafvænning (individuel)

Andre ydelser

 • Brystpumpeudlejning
 • Eftersyn af skibsmedicinkister
 • Hudtypetest
 • Influenzavaccinationer
 • Leverance til medicinkister
 • Rejsevaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  Højst 5% af vores kunder må vente mere end 10 min
 • Fejludlevering
  Der må højt konstanteres 0,02% fejl
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Vores fejlprocent 0,01%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må konstateres højst 2 fejl om året
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Vi har ikke haft fejl på dosiskort i 2015
 • Servicegrad (leveringsevne)
  99% af vores kunder skal have deres medicin med det samme
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Vi leverer medicin omgående til 99,76% af vores kunder som henter receptmedicin og 99,63% til håndkøbskunder

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Receptmedicin: 90% af apotekets kunder skal inviteres til dialog i skranken; håndkøb - 80% af apotekets kunder inviteres til dialog
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Receptmedicin: 92,3% af vores kunder var inviteret til dialog i skranken; håndkøb - 85% af apotekets kunder var inviteret til dialog
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  85% af vores kunder skal informeres om ændringer på recepten
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  99,46% af vores kunder var informeret om ændringer på recepten

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Tine Klingsten Nielsen
 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  10
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket har rampe

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 82,9% 8,8% 8,4%
Landsgennemsnit 77,1% 14,8% 8,1%
Dosispakket medicin Apoteket 79,5% 10,1% 10,4%
Landsgennemsnit 79,8% 10,1% 10,1%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2018 til marts 2019

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes