Værd at vide om Gentofte Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Genordination

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Influenzavaccinationer
 • Pneumokokvaccination
 • Antistoftest for COVID-19
 • Vaccination mod COVID-19

Andre ydelser

 • Apovac

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig ventetid under 5 minutter og ingen kunder venter mere end 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  Se køventetidstabel
 • Ekspeditionstid
  Ingen ventetid - direkte ekspedition
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Ikke relevant
 • Fejludlevering
  Der må højst være 2 fejl pr. 10.000 udleverede receptlægemidler; dvs højst 0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,004 % (december 2018)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst være 0,02% fejl i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af dosiskort
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  OK (september 2018)
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Mindst 98% af de receptpligtige lægemidler (substitueret efter gældende regler) skal være på lager når kunden afhenter medicinen
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  96,5 % (december 2018)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90% af alle kunder inviteres til dialog og tilbydes information/rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  OK
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Vi opfordrer altid til henvendelse på apoteket, hvis man ønsker yderlligere oplysninger i forbindelse med udbragt medicin.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  OK

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Svenn Klüver Jepsen
 • Apotekets farmaceuter
  4
 • Apotekets farmakonomer
  5
 • Apotekets farmakonomelever
  0
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket er let tilgængeligt for handicappede (gadeniveau og god plads) I Vangede findes en særlig dørklokke p.gr.a. trappen.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Handicap P-plads tæt ved apoteket (Adolfsvej-hjørnet). Gangbesævrede/handicappede ekspederes dér, hvor det passer kunden bedst, hvad enten det er lige udenfor eller indenfor i apoteket.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 86,7% 6,9% 6,4%
Landsgennemsnit 81,8% 11,7% 6,5%
Dosispakket medicin Apoteket 86,7% 4,2% 9,1%
Landsgennemsnit 82,7% 9,1% 8,2%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2021 til marts 2022

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes