Værd at vide om Grenaa Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Medicin

 • Dosispakket medicin
 • Genordination af medicin
 • Medicinsamtale ved langvarig behandling
 • Medicinsamtale om ny medicin
 • Tjek på inhalation

Kommuner og sundhedspersoner

 • Ryd op i medicinskabet
 • Undervisning i korrekt medicinhåndtering

Sundhed og forebyggelse

 • Antistoftest for COVID-19
 • Blodsukkermåling og rådgivning
 • Sundhedsfremmende ydelser
 • Rygestop

Andre ydelser

 • Brystpumpeudlejning

Vaccination

 • Influenzavaccinationer
 • Pneumokokvaccination
 • Vaccination mod COVID-19

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid i dagligdagen er under 5 min., og højst 5 % må vente mere end 10 minutter. I vagten er målet en gennemsnitlig ventetid på højst 10 min. og at max 5 % må vente mere end 20 min. - sædvanligvis er ventetid i vagten kun få minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  Se resultatet ved opslag på Grenaa apotek eller på apoteket.dk under ventetider.
 • Fejludlevering
  Der må højst være højst være 2 fejl pr. 10.000 udleverede receptlægemidler - dvs. højst 0,02% målt i forhold til ordinationer.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Der blev i 3. kvartal 2016 registreret en fejludleveringsprocent på 0,020%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Vi accepterer højst have 2 fejl pr. år ved dosisdispenserede lægemidler.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Der blev i 3. kvartal 2016 registreret 1 fejl ved dosisdispensering.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  For receptordinerede lægemidler målt i forhold til total ordinationer skal leveringsgraden mindst være 98%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Der blev i uge 40 og 41 i 2016 målt en servicegrad på 98,0 og 98,5 %.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  90 % af alle kunder, der henter receptmedicin til eget brug, eller eget barn, herunder dosispakket medicin, samt håndkøbsmedicin inviteres til dialog og tilbydes information/rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Vi har foretaget målinger 2 gange i 2016 i uge 19 og 30 på den faglige rådgivning og vi overholder vores mål på 92%
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle forsendelseskunder tilbydes at kontakte Grenaa Apotek for yderligere rådgivning og information
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  I kundetilfredshedsundersøgelse (08.16) er der spurgt til den skriftlige indformation der gives med til forsendelseskunderne, dette har ikke bemærkninger. Der måles på den faglige rådgivning til forsendelseskunder i dec.16.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Lars F. Nørgaard (apoteker, farmaceut)
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  9
 • Apotekets farmakonomelever
  4
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  8

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 80,4% 15,7% 4,0%
Landsgennemsnit 81,4% 12,4% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 75,4% 9,7% 14,9%
Landsgennemsnit 81,8% 8,7% 9,5%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2022 til juni 2022

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes