Værd at vide om Hadsund Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Kvalitetssikring af medicinhåndtering på plejehjem, hjemmeplejen og botilbud
 • Tjek på inhalation
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Ryd op i medicinskabet
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje
 • Medicingennemgang, på plejehjem og hjemmeplejen
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Genordination

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Kompressions- og støttestrømper
 • Influenzavaccinationer
 • Pneumokokvaccination
 • Vaccination mod COVID-19
 • Influenzavaccination af 2-6-årige børn
 • Influenzavaccination til 82

Andre ydelser

 • Apovac

Distribution

 • Køventetid
  33% ekspederes indenfor 1 minut. 75% ekspederes indenfor 5 minutter. 96% ekspederes indenfor 10 minutter. Mindre end 10% klager over ventetid i kundetilfredshedsundersøgelser
 • Køventetid, målopfyldelse
  51,2% bliver ekspederet indenfor 1 minut. 84,0% bliver ekspederet indenfor 5 minutter. 99,5% bliver ekspederet indenfor 10 minutter. 14,8% klager over ventetid i kundetilfredshedsundersøgelse
 • Ekspeditionstid
  Se køventetid
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Se køventetid
 • Fejludlevering
  Der er max. 0,02% fejludleveringer = 1 ud af 5000
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Fejl i 0,0013% af alle udleveringer
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der er max. 0,02% fejludleveringer = 1 ud af 5000. Fejl der medfører forsinkelse af ændringer i max. 0,2% = 1 ud af 500
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Mål opfyldt de sidste 2 år
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98% af alle forespørgsler på apoteksforbeholdte lægemidler kan umiddelbart honoreres, og mindre end 5% klager over leveringsgrad i kundetilfredshedsundersøgelser
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,4% af alle forespørgelser kan honoreres umiddelbart og 2,4% af kunder klager over leveringsgrad i kundetilfredshedsundersøgelse

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Kundernes tilfredshed med den faglige rådgivning om lægemidler på Hadsund Apotek skal mindst ligge på samme niveau som de øvrige apoteker, der indgår i den aktuelle kundetilfredshedsundersøgelse.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Hadsund Apotek ligger en anelse under gennemsnittet i forhold til andre apoteker i apotekskæden ”Apotekeren”, når det kommer til kundetilfredsheden med den faglige rådgivning. Tilfredsheden ligger dog gennemsnitligt over 6,0 på en skala fra 1 til 7
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Kundernes tilfredshed med den faglige rådgivning om lægemidler på Hadsund Apotek skal mindst ligge på samme niveau som de øvrige apoteker, der indgår i den aktuelle kundetilfredshedsundersøgelse.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Der har de sidste 2 år været så få besvarelser (svarrate under 1%) fra forsendelseskunder, at det ikke er muligt at afgøre om målet er nået.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Lars Lundager Walmar
 • Apotekets farmaceuter
  Torben Dige Semark, Hanne Højland og Cecilie Gram
 • Apotekets farmakonomer
  Susanne, Elsebeth, og Karin
 • Apotekets farmakonomelever
  Xenia, Benjamin, Line og Johanne
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  Ole, Erna og Susanne

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket har niveaufri adgang og automatisk døre

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 87,1% 7,0% 5,9%
Landsgennemsnit 80,3% 12,9% 6,8%
Dosispakket medicin Apoteket 72,6% 8,8% 18,6%
Landsgennemsnit 82,6% 9,6% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2021 til september 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes