Artboard 1

Værd at vide om Haslev Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Influenzavaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid er under 5 minutter og mindre end 5 % af kunderne venter mere end 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Gennemsnitlig ventetid er 3,0 minutter og 1,0% af kunderne venter over 10 minutter for uge 35 2019
 • Ekspeditionstid
  Direkte receptekspedition
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Direkte receptekspedition
 • Fejludlevering
  0,015%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,010 % for 3. kvartal 2019
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  0,010%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0,033 % for 3. kvartal 2019
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98,0 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,65 % i uge 35 og 36 i 2019

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90 % af kunderne modtager tilbud om rådgivning ved salg af alle produkter.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  95,0 % af kunderne modtager tilbud om rådgivning ved salg af receptpligtige lægemidler, 94,4 % af kunderne modtog tilbud om rådgivning ved salg af håndkøbslægemidler og 100% af kunderne modtog tilbud om rådgivning ved salg af dosisdispenseret lægemidler.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle forsendelseskunder tilbydes faglig rådgivning og information via forsendelsesblanket.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  100 %

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Farmaceut Vivian Wederking Zederkof
 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  8
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  God tilgængelighed. Der er handicap-parkering og direkte adgang til apoteket fra hovedgaden.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 88,5% 6,3% 5,2%
Landsgennemsnit 81,3% 12,8% 5,9%
Dosispakket medicin Apoteket 88,4% 7,3% 4,3%
Landsgennemsnit 84,5% 8,6% 6,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2019 til december 2019

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes