Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Helsinge Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Højst 5% venter mere end 10 minutter - højst 0,25% over 15 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  I 2023 har 93 % af alle kunder ventet under 10 min. - 1,5 % har ventet over 15 min
 • Ekspeditionstid
  Umiddelbar ekspedition ved kontakt med personalet
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Opfyldt
 • Fejludlevering
  Højst 0,02% fejl (højst 2 fejl pr. 10.000)
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,015% fejludleveringer registreret i 2023
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 1 fejl pr. 12 måneder
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0 fejl registeret de sidste 12 måneder
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98% (ordineret vare eller tilsvarende alternativ)
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  2023: 98,2% servicegrad i uge 17. 98,5% servicegrad i uge 43

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Afdækning af behov for alle der køber lægemidler, naturlægemidler og stærke vitaminer og mineraler samt ved præsentation af et symptom. Hvis behov afdækkes tilbydes relevant rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Evaluering af 157 ekspeditioner i 2023 viser mål opfyldt
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Information på alle forsendelsesbilag - Ring til apoteket ved tvivl
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Opfyldt

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  7
 • Apotekets farmakonomer
  10
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  10

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Direkte indgang i niveau med gadeplan
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Handicapvenlig indgangsparti med automatisk skydedør. VIP-kort til kørestolsbrugere med hurtig ekspeditionsmulighed

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 83,8% 10,4% 5,8%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 80,7% 13,2% 6,1%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes