Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Herning Løve Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig ventetid på under 5 minutter og maksimalt 5% af kunderne må vente mere end 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  2. halvår 2023: Gennemsnitlig ventetid 3,6 minutter og 3,3% af kunderne har ventet mere end 10 minutter
 • Ekspeditionstid
  Idet Herning Løve Apotek har direkte ekspedition og apoteket har varerobotter, er der alene fastsat servicemål for køventetid
 • Fejludlevering
  Sat til 0,02% ved receptekspedition
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,003% for 1. halvår 2023 & 0,008% for 2. halvår 2023
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højeste antal fejludleveringer for dosismedicin er sat til 0,02%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0,00% for 1. halvår 2023 & 0,00% for 2. halvår 2023
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Skal være mindst 98% for receptordinerede lægemidler og mindst 99% for apoteksforbeholdte lægemidler og håndkøbslægemidler frihandel
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  1. halvår 2023: 98,7% og 2. halvår 2023: 98,1%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 95% af kunderne i skranken tilbydes information og/eller rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Ekspedition efter recept: 95 %. Dosisdispenserede lægemidler: 100%. Håndkøbslægemidler: 99%. Naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler, frihandelsvarer: 99%
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Modtager altid oplysning om evt. substitution og 2 gange årligt medsendes informationsseddel vedr. evt. faglige spørgsmål til medicinen
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  100% af kunderne der henvendte sig pr. telefon

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  20
 • Apotekets farmakonomelever
  5
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  5

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Handicapvenlig indgang

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 73,1% 19,7% 7,2%
Landsgennemsnit 82,5% 11,6% 6,0%
Dosispakket medicin Apoteket 84,0% 8,0% 8,1%
Landsgennemsnit 81,3% 10,2% 8,5%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2023 til december 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes